Ubezpieczenie

Compensa NNW SzkolneUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych.

Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie szkolne 184dostępne są:

na www.compensa.pl, w każdej placówce terenowej Compensy

Forma zgłoszenia szkody:

– pisemnie za pośrednictwem poczty na adres:Compensa TU S.A. VIG,
02-342 Warszawa, al. Jerozolimskie 162, z dopiskiem szkoda z NNW Szkolne,

– osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy,

– za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl

 

– u swojego Agenta

 

Biuro Ergo Hestia Bełchatów

ul. Piłsudskiego 1

97-400 Bełchatów

 

Druk zgłoszenia szkody dostępny na www.compensa.pl, w szkole lub TUTAJ