SZKOLNE KOŁO CARITAS DLA MICHAŁKA


dyplomy-2


DZIEŃ ZIEMI

W dniu 22 kwietnia  w naszej szkole odbywały się obchody Dnia  Ziemi. Klasy młodsze aktywnie uczestniczyli  w sprzątaniu świata,  natomiast  klasy 4-8 uczestniczyli w quizie. Uczniowie wykazali się wiedzą, o otaczającym nas świecie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w piątek na stronie szkoły. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczny udział w działaniach.


DZIEŃ KSIĄŻKI

23 kwietnia obchodzony jest Dzień Książki. Z tej okazji biblioteka wraz z Samorządem Szkolnym zorganizowała akcję – niespodziankę „Przyłapani z książką”. Na osoby, które tego dnia miały przy sobie książkę do czytania, czekała mała słodka niespodzianka, a czasem nawet okolicznościowa mini- zakładka. Poza tym każdy, kto w w tym dniu  wypożyczył jakąś książkę z biblioteki szkolnej, mógł  poczęstować się cukierkiem. Chętnych było wielu…


ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO

10 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbyła się czwarta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Racjonalnym Żywieniu „ŻYJ  ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem – „Smakuje Świat Kolorami”.

Gościem  honorowym była pani Joanna Samburską, która reprezentowała Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej  w Bełchatowie oraz  pani Alicja Galewska  – właścicielka Firmy „Wnętrza”. 

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie dzieci  i młodzieży. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ‘’Trzymaj Formę’’.

Do Konkursu przystąpiły czteroosobowe drużyny reprezentujące następujące szkoły: 
Szkołę Podstawową nr 12,
Szkołę Podstawową nr 13,
Szkołę Podstawową nr 8,
Szkołę Podstawową nr 5,
Szkołę Podstawową nr 4
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9.

Konkurs przebiegał w czterech etapach, a uczestnicy dzielnie zmagali się z przygotowanymi zadaniami. Część pierwsza – opracowanie karty dania.
Cześć druga  –  przygotowanie sałatki.
Cześć trzecia – wiedzowa, która polegała na rozwiązaniu testu.
Część czwarta – Trzymaj formę składała się zadań z zakresu  sprawności ruchowej.

Poziom zaangażowania oraz wiedzy uczestników był bardzo wyrównany a różnice punktowe okazały się bardzo małe.

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowe nr 13 w Bełchatowie.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowe nr 4 w Bełchatowie.


III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie.


Uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody.
A na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na zdrowy poczęstunek.

„Między nami Kobietkami”


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu pod hasłem „JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”

W naszej szkole stawiamy na integrację międzyoddziałową dlatego z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu odbyło się wiele działań, które połączyły „starszaki” z „maluchami”, zaangażowały wszystkie klasy i udowodniły, że wspólnie możemy więcej, lepiej i z korzyścią dla nas wszystkich.

W środę 3 kwietnia na holu dolnym pojawiły się niebieskie skrzydła motyla, z którymi każde chętne dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie. Na tablicy ogłoszeń można było przeczytać podstawowe informacje dotyczące autyzmu. Na holu górnym umieszczony został napis AUTYZM wykonany przez uczniów klasy 0b, 1b i świetlicy szkolnej w formie sensorycznych puzzli, co pozwoliło na stymulację dotyku. Długie przerwy to był czas na aktywności z chustą animacyjną, które zintegrowały klasę 0a z 8a, 0b z 7a i 0c z 7b. Dzieci udowodniły, że potrafią współpracować w zabawie oraz kreatywnie spędzić razem czas. Klasa 5b mimo niesprzyjającej aury wykonała na dworze kolorowe serce w ramach solidarności z osobami z autyzmem.

W czwartek 4 kwietnia klasa 7c wyruszyła do Urzędu Miasta w Bełchatowie, aby zwrócić uwagę na to, iż również wśród dorosłych jest dużo osób z autyzmem. Pracownicy urzędu otrzymali papierowe baloniki z cennymi informacjami na ten temat. Klasa 7c na terenie szkoły rozdawała uczniom niebieskie i różowe wstążeczki, które dzieci przywiązywały sobie do plecaków. To również miało na celu pokazać, że poszerzamy naszą świadomość o autyzmie. W tym dniu w dużej sali gimnastycznej odbyły się prelekcje na temat neuroróżnorodności i projekcje filmu o autyzmie. Każdy uczeń miał też okazję pokazać swoją niepowtarzalność, ponieważ dzieci rysowały na wspólnych 5 metrowych arkuszach „MOJE SUPERMOCE”. W trakcie tworzenia uczniowie słuchali piosenki Stanisława Soyki pt. „Tolerancja”, która miała ich uwrażliwić na drugiego człowieka. Efekty pracy klas 2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 6a i 6b można podziwiać na holu górnym.

W piątek 05.04.2024 r. zostały przeprowadzone w naszej szkole „Niebieskie Igrzyska” – to ogólnopolskie wydarzenie którego organizatorem jest Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.
Miało ono charakter edukacyjny i sportowo-integracyjny. Niebieskie Igrzyska pokazały, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Celem Niebieskich Igrzysk było zwiększenie wrażliwości i świadomości uczniów na temat autyzmu. Przygotowane konkurencje służyły integracji, uczyły zgodnej zabawy, a także doskonaliły sprawności motoryczne. Wiodącym kolorem całego wydarzenia był kolor niebieski, jako znak solidarności z osobami z autyzmem.
We wspólnej zabawie uczestniczyli uczniowie z klas 1-3. Każdy uczestnik który brał udział w przygotowanych konkurencjach otrzymał od pani dyrektor pamiątkowy medal oraz dyplom. Na koniec wszyscy zaśpiewali „Hymn Niebieskich Igrzysk”. To wydarzenie pokazało, że każdy ma możliwość i prawo wzięcia udziału w sportowej rywalizacji, i że wszyscy jesteśmy wartościowi.

Piątek był też dniem zajęć muzyczno – sensorycznych dla klasy 1a i 5b. Dzieci pracowały ze swoimi zmysłami podczas zabawy rytmicznej z BUM BUM RURKAMI oraz w czasie tworzenia cieczy nienewtonowskiej. Na koniec wzięły udział w treningu uważności, podczas którego nauczyły się jak się zrelaksować w sytuacjach dla nich trudnych.

Te trzy dni były dla nas bardzo intensywne i pełne wrażeń. Udowodniliśmy, że zarówno nasi uczniowie jak i nauczyciele potrafią działać razem we wspólnej sprawie. Nasza świadomość na temat autyzmu jest dużo większa i mamy nadzieję, że z roku na rok będzie się poszerzała.


WIOSNA W DZIAŁANIU


SZATNIA NA SZÓSTKĘ

Rozpoczął się pierwszy etap Szkolnego Konkursu „Szatnia na szóstkę”.

Konkurs ma na celu zmobilizowanie uczniów do dbałości o swoje szatnie,
które są wizytówką szkoły.                          

                                                                             

Pierwszy etap konkursu „Szatnia na szóstkę”    


Zestawienie wyników poszczególnych klas

Klasa                           Łączna liczba punktów

SUMA PUNKTÓW
 15.03. 2024r.22.03. 2024 r.27.03. 2024r.05.04. 2024 r.12.04. 2024 r.18.04. 2024 r.
1a334232414141230
1b304834364248238
2a384234394448245
2b383833384648241
3a484748394848278
3b484844464848282
 
4a394439364146245
4b444236364236236
5a414038364237234
5b404538454448260
6a484637414549266
6b484740384442259
7a424240384244248
7b404137354038231
7c364131324038218
8a474640404547265

 

                                           


Regulamin szkolnego konkursu pod hasłem ,,SZATNIA NA SZÓSTKĘ”

Cele konkursu: 

Kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.

Przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania porządku.

Dbałość o estetykę szatni.

Zasady konkursu:        

1. W konkursie biorą udział klasy I – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie. 

2. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach:  

a) Klasy 1-3                                                                                                                                   
b) Klasy 4-8

3. Porządek w każdej z szatni jest oceniany raz w tygodniu.

4. Ocenie podlegać będzie ogólny wygląd estetyczny i porządkowy ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w załączniku numer 1.

5. Punkty przyznane przez członków komisji zostaną zsumowane – załącznik numer 2.

6. W skład komisji oceniającej wchodzi dyrektor/wicedyrektor, nauczyciel oraz jeden uczeń z losowo dobranej klasy.

7. Konkurs będzie rozliczany dwuetapowo:   

a) etap pierwszy: od 14 marca  18 kwietnia do końca marca 2024 roku
b) etap drugi: od  22 kwietnia do końca maja 2024 rok

8. Cotygodniowy zwycięzca zostanie uhonorowany szóstką zawieszoną na zewnątrz szatni.

9. Wielokrotnych zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody podczas podsumowania etapów pierwszego i drugiego.

10. Fundatorem nagród jest Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców.

Regulamin opracował zespół  w składzie: 

Elżbieta Hajdan
Małgorzata Weder –Tatarczak 
Kuba Niewiadomski                          
Kacper Kamecki


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Regulamin-naboru-uczniow-do-klas-pierwszych-w-Szkole-Podstawowej-nr-4-w-Belchatowie-na-rok-szkolny-2024-2025


Załącznik nr 1 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE/ ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025


Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Załącznik nr 3 – Oświadczenie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie


Informacja-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (KLAS „0”)

Regulamin-naboru-dzieci-do-oddzialu-przedszkolnego-w-Szkole-Podstawowej-nr-4-w-Belchatowie-na-rok-szkolny-2024-2025


Załącznik nr 1 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025


Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA


Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA


Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU KANDYDATA W ODLEGŁOŚCI DO 3KM OD SIEDZIBY SZKOŁY


Informacja-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji


Ferie w mieście

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska zaprasza dzieci, które spędzają ferie w mieście do aktywnego wypoczynku.

W sobotę 3 lutego w hali Energia o godz. 10:00 wystartuje wyjątkowo kolorowy i skoczny Festiwal Dmuchańców. Przez kilka godzin, bo do 18:00 na najmłodszych czekać będzie 6 dużych dmuchanych zabawek. Wśród nich znajdą się m.in. zjeżdżalnia traktor, 40-metrowy to przeszkód, tor z mega piłkami, plac zabaw dżungla czy basen z piłkami. A do tego darmowy popcorn i wata cukrowa. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście bezpłatny.

Z kolei w niedzielę 4 lutego zapraszamy do MCK PGE Gigantów Mocy. O godz. 17:00 będzie można obejrzeć darmowy spektakl ekologiczny „Drzewo życia”. Darmowe wejściówki są do odebrania w kasach MCK Bełchatów.

10 lutego w hali Energia odbędzie się bal karnawałowy. Do tanecznej zabawy wszystkich uczestników zachęci DJ. Będą też konkursy z nagrodami a także warsztaty robienia masek karnawałowych z materiałów pochodzących z recyklingu. Do tego foto budka, kolorowe tatuaże i malowanie buziek. Dla wszystkich przewidziano również darmowy popcorn i watę cukrową. Zabawa rozpocznie się o godz. 14:00 i potrwa do godz. 18:00.


Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych


Apel porządkowy 24.01.2024

Podczas apelu, oprócz podziękowań i gratulacji dla Kuby, jego mamy i babci, wręczone zostały nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie Na Ilustrację Do Baśni Braci Grimm. Uczniowie mieli również okazję spotkania z przedstawicielem policji, podczas którego odbyła się ciekawa rozmowa na temat bezpieczeństwa dzieci w czasie zbliżających się ferii zimowych.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KLOCKÓW LEGO

W czwartek 25 stycznia uczniowie klas 0-3 świętowali MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KLOCKÓW LEGO. Wykonywali rysunki i kartki przedstawiające ulubioną zabawę wszystkich dzieci, opisywali siebie i swoich przyjaciół, bawili się w zabawy słowne i utworzyli z klocków -Lego miasto! Dzień upłynął nam w miłej atmosferze, było mnóstwo wesołej edukacyjnej zabawy!!!


wydarzenia-2021-2022

ZAKOŃCZNIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KLASY ÓSME

KLASY 4-7

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

Dnia 20 czerwca br. uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego kl. 5 wzięli udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełchatowie,
a partnerem Miejskie Centrum Kultury.
Nasi uczniowie wystąpili w przedstawieniu, pt. „Kontra papieros”,
którego przesłaniem było ukazanie jakie są skutki palenia.
JURY doceniło występ i przyznało uczniom naszej szkoły wyróżnienie.
Opiekun grupy, pani Edyta Kurowska, jest dumna z występu uczniów i zdobytego wyróżnienia – ponieważ nasza grupa była najmłodszą grupą wśród występujących, a zarazem był to ich debiut na deskach sceny teatralnej. Jako nagrodę grupa otrzymała karty prezentowe empik, za które zostaną kupione upominki.


PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

W DNIU 20.06.2022 R. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE UCZENNIC KLAS 8 Z PRZEDSTAWICIELKAMI BEŁCHATOWSKIEGO STOWARZYSZENIA „AMAZONKI” NT. „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”.


CYKL SPOTKAŃ BEZPIECZNE WAKACJE

W dniu 20.06.2022r. w klasach 0-3 odbył się cykl spotkań dotyczących bezpiecznych wakacji. Tym razem gościem naszej szkoły była pani Małgorzata Ratajczyk.
Za cenne rady i wskazówki serdecznie dziękujemy. Naszym podopiecznym życzymy wesołych i słonecznych wakacji oraz bezpiecznych powrotów.


POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ROZTRZYGNIĘTY!

19 czerwca w ogrodach parafii p. w. Narodzenia NMP odbyła się uroczysta Msza Święta ku czci Św. Jana Pawła II – patrona naszego miasta Bełchatowa. Z tej okazji również nastąpiło rozstrzygnięcie XIX konkursu powiatowego pt. „Pontyfikat Św. Jana Pawła II”. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział wielu uczniów z klas IV-VIII. Nasza uczennica Weronika Zajączkowska z klasy Va zajęła I miejsce. Organizatorzy konkursu poinformowali, że jury podjęło jednogłośnie decyzję o przyznaniu Weronice I miejsca, ponieważ jej praca była wyjątkowa. Serdecznie gratulujemy Weronice, a pozostałym uczniom dziękujemy za przygotowanie swoich prac i udział w konkursie. Pani Prezydent Miasta Bełchatowa uhonorowała Weronikę specjalną statuetką grand Prix za tę piękną pracę.
Katechetki: Małgorzata Matuszak i Edyta Kurowska

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ROZTRZYGNIĘTY!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uczennica naszej szkoły
Olena Voliuvach z kl. 3 b zajęła
I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pn. ,,Przyroda wokół nas”.

Małej artystce serdecznie gratulujemy fantastycznego występu i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.


KONKURSY ORTOGRAFICZNE

W ostatnim czasie odbyły się w „Czwórce” dwa konkursy ortograficzne dla uczniów klas 5 i klasy 6. Teksty konkursowe sprawdzały ogólną wiedzę z ortografii języka polskiego, należało się więc wykazać dużą wiedzą. Konkursowicze napisali opowiadanie o zbliżających się wakacjach i trwających do nich przygotowaniach.
Wśród piątoklasistów tytuł „Mistrza ortografii” zdobył Igor Woźniak z klasy 5a. Natomiast „Mistrzem ortografii” w klasie szóstej została Nel Ziajkiewicz. Mistrzowie otrzymają nagrody i dyplomy podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Ogromne gratulacje!
Konkurs przygotowała pani Dorota Polak.

PROGRAM EDUKACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

W II półroczu w kl. 7- 8 odbywały się zajęcia edukacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu pn.
„Przygody z Paragrafem – nieco inaczej”.

Spotkania online obejmowały cztery niezależne moduły edukacyjne tj.:

– „A może zostanę sędzią?”,

– „A może zostanę Prezydentem RP?”,

– „A może zostanę posłem?”,

„A może zostanę dyplomatą?”.

Na każdej lekcji na uczestników zajęć czekała ciekawa prezentacja multimedialna, ułatwiająca zapamiętywanie omawianych zagadnień, które pojawiały się w czasie „przygody z prawem”.

Atuty lekcji „z paragrafem”, to także ciekawa tematyka, przyjazna atmosfera, klarowność przekazywanej wiedzy oraz ciekawostki, towarzyszące ćwiczeniom, które niewątpliwie wzbogacały prezentowany materiał edukacyjny. Ponadto uczniowie mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Niekonwencjonalna, przystępna formuła zajęć, powiązana z pojęciem tożsamości narodowej, wzbudziła oraz rozwinęła u uczniów uczucia patriotyczne oraz być może wpłynęła na wybór ścieżki zawodowej w przyszłości.


KONKURS WIEDZY O POLSCE PN. „POD POLSKIM NIEBEM”

15 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Polsce
pn. „POD POLSKIM NIEBEM”, który był adresowany dla uczniów z Ukrainy.

Cele konkursu to:
• Popularyzacja wiedzy o Polsce oraz o kulturze narodu, zwrócenie uwagi na wartości patriotyczne;
• Promowanie postaci wybitnych i zasłużonych dla Polski;
• Rozwijanie zainteresowań historycznych, geograficznych oraz turystycznych dotyczących Polski;
• Poszerzenie wiedzy o Polsce, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących
z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania;
• Kształtowanie szacunku dla Polski i symboli narodowych;
• Dostarczenie radosnych przeżyć i satysfakcji z pogłębienia wiedzy o Polsce;
• Pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności i ekspresji twórczej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 


POLSKI I MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Weronika Zajączkowska z klasy 5a zajęła II miejsce w I Powiatowym
Konkursie matematyczno-polonistycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9
im. A. i Cz. Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie:
„POLSKI I MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”.
Uczennica nadesłała 2 prace (jedno zdjęcie obrazujące obecność matematyki , drugie – obecność języka polskiego w codziennej rzeczywistości):
1. Zdjęcie Kościoła w Parznie – będący przykładem symetrii osiowej
2. Ilustrację do książki A. Maleszki: „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.


BEZPIECZNE WAKACJE

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca,
w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcąc więc ograniczyć zagrożenia pani nadkomisarz Sylwia Maros – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w dniu 14.06.2022r. przeprowadziła prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji. Prelekcja odbyła się w dwóch turach – dla klas 4-6 oraz dla klas 7-8. Dodatkowo, w tym dniu wyedukowani zostali uczniowie klasy 2b, którzy otrzymali upominek w postaci odblasku. Specjaliście zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii wydziału prewencji serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cenne porady.


„Zawody naszych rodziców”


PIKNIK CARITAS


DOPALACZOM MÓWIMY STOP – WYBIERAMY ZDROWIE


Koncert Orkiestry Dętej KWB Bełchatów


„Książka – obiekt artystyczny”


Relacja z odbioru nagród w Łodzi


Wiosenny kapelusz


Dzień Dziecka w SP4!


Piątek trzynastego w bibliotece


KOLOROWY TYDZIEŃ EKOLOGICZNY


Finał Tygodnia Języków Obcych w SP4


6 BEŁCHATOWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA


MISTRZ MATEMATYKI w SP8


231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


SUPERMATEMATYKZAKOŃCZNIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KLASY ÓSME

 

KLASY 4-7

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


Przegląd Spektakli Profilaktycznych

Dnia 20 czerwca br. uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego kl. 5 wzięli udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełchatowie,
a partnerem Miejskie Centrum Kultury.
Nasi uczniowie wystąpili w przedstawieniu, pt. „Kontra papieros”,
którego przesłaniem było ukazanie jakie są skutki palenia.
JURY doceniło występ i przyznało uczniom naszej szkoły wyróżnienie.
Opiekun grupy, pani Edyta Kurowska, jest dumna z występu uczniów i zdobytego wyróżnienia – ponieważ nasza grupa była najmłodszą grupą wśród występujących, a zarazem był to ich debiut na deskach sceny teatralnej. Jako nagrodę grupa otrzymała karty prezentowe empik, za które zostaną kupione upominki.


Profilaktyka raka piersi

W DNIU 20.06.2022 R. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE UCZENNIC KLAS 8 Z PRZEDSTAWICIELKAMI BEŁCHATOWSKIEGO STOWARZYSZENIA „AMAZONKI” NT. „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”.


Cykl spotkań bezpieczne wakacje

W dniu 20.06.2022r. w klasach 0-3 odbył się cykl spotkań dotyczących bezpiecznych wakacji. Tym razem gościem naszej szkoły była pani Małgorzata Ratajczyk.
Za cenne rady i wskazówki serdecznie dziękujemy. Naszym podopiecznym życzymy wesołych i słonecznych wakacji oraz bezpiecznych powrotów.


POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ROZTRZYGNIĘTY!

19 czerwca w ogrodach parafii p. w. Narodzenia NMP odbyła się uroczysta Msza Święta ku czci Św. Jana Pawła II – patrona naszego miasta Bełchatowa. Z tej okazji również nastąpiło rozstrzygnięcie XIX konkursu powiatowego pt. „Pontyfikat Św. Jana Pawła II”. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział wielu uczniów z klas IV-VIII. Nasza uczennica Weronika Zajączkowska z klasy Va zajęła I miejsce. Organizatorzy konkursu poinformowali, że jury podjęło jednogłośnie decyzję o przyznaniu Weronice I miejsca, ponieważ jej praca była wyjątkowa. Serdecznie gratulujemy Weronice, a pozostałym uczniom dziękujemy za przygotowanie swoich prac i udział w konkursie. Pani Prezydent Miasta Bełchatowa uhonorowała Weronikę specjalną statuetką grand Prix za tę piękną pracę.
Katechetki: Małgorzata Matuszak i Edyta Kurowska

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ROZTRZYGNIĘTY!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uczennica naszej szkoły
Olena Voliuvach z kl. 3 b zajęła
I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pn. ,,Przyroda wokół nas”.

Małej artystce serdecznie gratulujemy fantastycznego występu i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.


Konkursy ortograficzne

W ostatnim czasie odbyły się w „Czwórce” dwa konkursy ortograficzne dla uczniów klas 5 i klasy 6. Teksty konkursowe sprawdzały ogólną wiedzę z ortografii języka polskiego, należało się więc wykazać dużą wiedzą. Konkursowicze napisali opowiadanie o zbliżających się wakacjach i trwających do nich przygotowaniach.
Wśród piątoklasistów tytuł „Mistrza ortografii” zdobył Igor Woźniak z klasy 5a. Natomiast „Mistrzem ortografii” w klasie szóstej została Nel Ziajkiewicz. Mistrzowie otrzymają nagrody i dyplomy podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Ogromne gratulacje!
Konkurs przygotowała pani Dorota Polak.


PROGRAM EDUKACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

W II półroczu w kl. 7- 8 odbywały się zajęcia edukacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu pn.
„Przygody z Paragrafem – nieco inaczej”.

Spotkania online obejmowały cztery niezależne moduły edukacyjne tj.:

– „A może zostanę sędzią?”,

– „A może zostanę Prezydentem RP?”,

– „A może zostanę posłem?”,

„A może zostanę dyplomatą?”.

Na każdej lekcji na uczestników zajęć czekała ciekawa prezentacja multimedialna, ułatwiająca zapamiętywanie omawianych zagadnień, które pojawiały się w czasie „przygody z prawem”.

Atuty lekcji „z paragrafem”, to także ciekawa tematyka, przyjazna atmosfera, klarowność przekazywanej wiedzy oraz ciekawostki, towarzyszące ćwiczeniom, które niewątpliwie wzbogacały prezentowany materiał edukacyjny. Ponadto uczniowie mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Niekonwencjonalna, przystępna formuła zajęć, powiązana z pojęciem tożsamości narodowej, wzbudziła oraz rozwinęła u uczniów uczucia patriotyczne oraz być może wpłynęła na wybór ścieżki zawodowej w przyszłości.

 


Konkurs Wiedzy o Polsce pn. „POD POLSKIM NIEBEM”

15 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Polsce
pn. „POD POLSKIM NIEBEM”, który był adresowany dla uczniów z Ukrainy.

Cele konkursu to:
• Popularyzacja wiedzy o Polsce oraz o kulturze narodu, zwrócenie uwagi na wartości patriotyczne;
• Promowanie postaci wybitnych i zasłużonych dla Polski;
• Rozwijanie zainteresowań historycznych, geograficznych oraz turystycznych dotyczących Polski;
• Poszerzenie wiedzy o Polsce, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących
z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania;
• Kształtowanie szacunku dla Polski i symboli narodowych;
• Dostarczenie radosnych przeżyć i satysfakcji z pogłębienia wiedzy o Polsce;
• Pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności i ekspresji twórczej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 


POLSKI I MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Weronika Zajączkowska z klasy 5a zajęła II miejsce w I Powiatowym
Konkursie matematyczno-polonistycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9
im. A. i Cz. Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie:
„POLSKI I MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”.
Uczennica nadesłała 2 prace (jedno zdjęcie obrazujące obecność matematyki , drugie – obecność języka polskiego w codziennej rzeczywistości):
1. Zdjęcie Kościoła w Parznie – będący przykładem symetrii osiowej
2. Ilustrację do książki A. Maleszki: „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.


Bezpieczne wakacje

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca,
w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcąc więc ograniczyć zagrożenia pani nadkomisarz Sylwia Maros – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w dniu 14.06.2022r. przeprowadziła prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji. Prelekcja odbyła się w dwóch turach – dla klas 4-6 oraz dla klas 7-8. Dodatkowo, w tym dniu wyedukowani zostali uczniowie klasy 2b, którzy otrzymali upominek w postaci odblasku. Specjaliście zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii wydziału prewencji serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cenne porady.


Niezwykła lekcja przyrody

14 czerwca 2022 r. uczniowie klasy 2a i 2b uczestniczyli w niezwykłej lekcji przyrody. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do Nadleśnictwa Bełchatów, gdzie poznali środowisko lasu. Na początek odbyli spacer po ścieżce edukacyjnej, dzięki której poznali warstwy lasu, jego mieszkańców, zasady zachowania się w lesie oraz zasady ochrony środowiska i ekologiczne źródła energii. Po wyczerpującym marszu na uczniów czekało rozpalone ognisko i samodzielne pieczenie kiełbasek. Każdy z apetytem zajadał się przygotowanym prowiantem.
Podczas wycieczki dopisywała nam cudowna pogoda oraz wyśmienite humory😄


Zaśpiewaj z Czwórką


9 Czerwca – Dzień Przyjaciela w naszej szkole


Zawody naszych rodziców

W ramach zorganizowanej akcji „Zawody naszych rodziców” w klasie 1b gościliśmy pana mjr Damiana Grzegorka – lekarza wykonującego swój zawód w Jednostce Wojskowej w Łasku oraz pana Cezarego Bukowca – historyka pracującego w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, którzy podzielili się doświadczeniem i wiedzą na temat wykonywanego zawodu.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie, poświęcony czas oraz prezenty i słodki poczęstunek dla uczniów 🙂


Dnia Muzyki dla uczniów klasy 2a i 2b

Z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki dla uczniów klasy 2a i 2b odbył się piękny koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej KWB Bełchatów. Na koncercie uczniowie poznali instrumenty dęte oraz słuchali ich brzemienia w utworach z ulubionych bajek 🎺🎷Muzycy przygotowali dla uczniów upominki z okazji Dnia Dziecka 😊 Na zakończenie, podczas drogi powrotnej, uczniowie zjedli pyszne lody 😀


WYCIECZKA KLAS: 6a, 7b i 7d do Trójmiasta


Finał XX Powiatowego Konkursu

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż finał XX Powiatowego Konkursu pn.
„Książka – obiekt artystyczny” zorganizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie, okazał się szczęśliwy dla
Leny Koń-Litwińskiej uczennicy kl. 5 b, która zajęła w nim II miejsce.
Lena wykazała się dużą wyobraźnią i oryginalnym pomysłem, tworząc przestrzenną pracę plastyczną – drzewko z zapisem własnych uczuć i marzeń.
Wielkie gratulacje!


Wręczenie nagród laureatom Szkolnego Konkursu Plastycznego”Wiosenny Kapelusz”.

Wręczenie nagród laureatom Szkolnego Konkursu Plastycznego „Wiosenny Kapelusz”. 🌼🌺🌸🌹


II Tematyczny Konkurs Biblijny – Ewangelia św. Łukasza dla klas VII-VIII

W dniu 2 czerwca 2022r. odbyła się Uroczysta Gala konkursowa
w Sali Konferencyjnej Kurii Metropolitarnej, przy ul. Skorupki 3 w Łodzi
podczas której dwie uczennice naszej szkoły z klas 8 odbierały nagrody za udział
w „II Tematycznym Konkursie Biblijnym – Ewangelia św. Łukasza dla klas VII-VIII”
Nela Kulda z kl. 8c zajęła II miejsce
oraz Julia Skalska z kl. 8c zajęła IV miejsce

Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody z rąk Księdza Biskupa Marka Marczaka.
Podczas Gali Konkursowej wystąpił zespół muzyczny „Pokój i Dobro” z Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów z Łagiewnik.

Całą relacje z Gali Konkursowej można zobaczyć na stronie archidiecezjalnej
https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2022/06/archidiecezjalne-konkursu-religijne-gala-konkursowa


Dzień Dziecka w SP4!

Jeśli Dzień Dziecka, to tylko na wesoło! Ten szczególny dzień uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie spędzili na wspólnej zabawie.
Dla klas 0-3 odbyła się Dyskoteka Szkolna, podczas której grupa taneczna „cheerleaderek” zaprezentowała swój układ taneczny. Dla uczniów klas młodszych odbyła się także projekcja znanych i lubianych bajek. Klasy 4-8, nieco później, również bawiły się w rytm współczesnej muzyki tanecznej. Nie zabrakło wspólnych układów choreograficznych oraz znanego tańca kryjącego się pod nazwą „belgijka”. Widać było, iż uczniom brakowało takiej formy integracji
i wspólnej zabawy. Wychowawcy zaplanowali również wraz ze swoimi wychowankami wyjście na lody oraz gry i zabawy klasowe. Natomiast, niektóre klasy umiliły sobie ten czas wyjazdem na wycieczkę. Klasy 3a i 3b udały się na jednodniowy wyjazd do Krakowa. Klasy 6a, 7b i 7d
w dniach 31.05-01.06.2022r. zwiedzały Trójmiasto. Wszystkim Dzieciom w dniu ich święta życzymy słonecznych dni i uśmiechu od ucha do ucha. Mamy nadzieję, że w tym wyjątkowym dniu spełnią się Wasze wszystkie marzenia!


Tydzień Języków Obcych – podsumowanie

Za nami tydzień pełen językowych zmagań, konkursów i atrakcji. W piątek 20 maja 2022r. nastąpiło podsumowanie Tygodnia Języków Obcych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Uczestniczyli w nim, wyłonieni przez jury, uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 8 i 13 w Bełchatowie, którzy wzięli udział
w Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych pod nazwą „My town / Meine Stadt” organizowanym przez naszą szkołę. Przybyli goście mieli okazję zobaczyć przedstawienie w wersji angielskiej o Czerwonym Kapturku oraz usłyszeć piękny wokal Liwii Osicińskiej – uczennicy klasy 5c. Uczniom zostały wręczone dyplomy oraz upominki, a ich opiekunom podziękowania za uczestnictwo w konkursie. Uczniom naszej szkoły również wręczono dyplomy oraz nagrody za zajęcie I miejsc w XXII Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego na każdym poziomie językowym oraz II Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego w kategorii klas 7-8.

Za wspaniale spędzony czas oraz udział w językowej zabawie wszystkim serdecznie dziękujemy
i zachęcamy do nauki języków obcych!

Tydzień językowy został zorganizowany przez nauczycieli języków obcych w składzie: p. Magdalena Bauer, p. Agnieszka Golińska, p. Justyna Turko, p. Małgorzata Weder-Tatarczak, p. Agata Wojciechowska
i p. Agnieszka Wojewoda.

II Szkolny Konkurs z Języka Niemieckiego

Nikodem Pach – I miejsce
Kacper Stasiak – II miejsce
Alicja Jasińska – III miejsce
Martyna Śnioch – I miejsce
Denis Zaremba – II miejsce
Kamil Maras – III miejsce

W dniach 16 – 20 maja 2022r. w naszej szkole odbywa się Tydzień Języków Obcych.
Hol górny został udekorowany w plakaty i flagi różnych narodów.

PONIEDZIAŁEK 16 maja 2022

Poniedziałek 16 maja przebiegł pod znakiem języka niemieckiego.
W holu górnym rozwieszone zostały prace uczniów z konkursu plastycznego
na ilustracje baśni braci Grimm.

O godz. 15:25 odbył się II Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego.
Laureatów konkursu poznamy już w najbliższy piątek.

WTOREK 17 maja 2022


Dzień 2: Baśń o Czerwonym Kapturku posiada bardzo wiele wersji. Humorystyczną adaptację znanej baśni w wersji angielskiej przedstawili dzieciom z młodszych klas i przedszkolakom uczniowie klasy 6a. Widzowie na chwilę mogli przenieść się do świata Little Red Riding Hood. Zabawna inscenizacja bardzo spodobała się wszystkim uczniom, a występ szóstoklasistów został nagrodzony gromkimi brawami.

W tym dniu uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w XXII Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego w swoich kategorich wiekowych.

ŚRODA 18 maja 2022

Dzień 3: Tradycja 5 o’clock tea narodziła się na początku XIX wieku i zawdzięczamy ją Annie Russel, księżnej Bedford. W Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie na „poranną herbatkę” została zaproszona pani Julieta Vega – native speaker z Meksyku. Pani Julieta przedstawiła uczniom naszej szkoły ciekawostki dotyczące miasta Chicago – mieście, w którym pani Julieta mieszkała przez kilka lat. Dodatkowo, uczniowie mieli okazję nauczyć się kolorów w języku hiszpańskim. Nie zabrakło oczywiście swobodnych dyskusji przy herbatce.

W tym dniu odbył się również XXII Szkolny Konkurs Języka Angielskiego – tym razem dla uczniów klas szóstych i siódmych.

CZWARTEK 19 maja 2022

Dzień 4: Let’s sing! – takie hasło widniało w czwartek nie tylko na szkolnym holu, ale przede wszystkim w naszych głowach. Do spontanicznej zabawy i wspólnego śpiewania piosenek w językach obcych – głównie angielskim – nie trzeba było długo namawiać. A ile było przy tym radości! Właśnie o to nam chodziło! 

Tego dnia w zmaganiach językowych podczas XXII Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego wzięli udział uczniowie klas ósmych.


Spotkanie z podróżnikiem

Działo się… trzynastego i w piątek! Pechowo? Nie! Wyjątkowo!


6 BEŁCHATOWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA

W dniu 10 maja 2022r. odbył się „6 BEŁCHATOWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA” w parku przy Muzeum Regionalnym. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas pierwszych i trzecich.

Puchary zdobyli:
Kamil Wyka i Zuzanna Ciszewska kl.1b III miejsce (rocznik 2014)
Karol Kwiatek kl.3b III miejsce (rocznik 2012)

Wszystkim uczniom za aktywność sportową serdecznie gratulujemy!


Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „MISTRZ MATEMATYKI”w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie


Wyniki konkursu „Zabawy Językiem Polskim”

11 kwietnia uczniowie klas 4 – 6 zmierzyli się z potyczkami słownymi języka polskiego. Oto wyniki:

Klasa 4a

AMELIA MASEK – I miejsce
ANTONI WIŚNIEWSKI – II miejsce

Klasa 4b
ALICJA ZAĆMIŃSKA – I miejsce
MAJA KAROLEWSKA – II miejsce

Miejsca I w klasach piątych zajęli:

IGOR WOŹNIAK – 5a

LENA MULARCZYK – 5b

ALICJA KWIATEK – 5c

Zwyciężczyni w klasie 6a
MARYSIA WIŚNIEWSKA

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do zabawy za rok.


231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Przedstawiciele uczniów oraz grona pedagogicznego wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły uczestniczyli w 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji zebrani złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą przy parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Barbary. Następnie została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny.


Szkolna akademia z okazji święta Narodowego Trzeciego Maja


Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny pt. „Nie taki język straszny”

26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8 odbył się Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny pt. „Nie taki język straszny”. Zajęliśmy w nim III miejsce. Sukces zawdzięczamy uczniom z klasy 7d: Poli Kostusiak, Marcelowi Patalanowi, Leonowi Zarembie.
Gratulujemy!


Szkolny konkurs matematyczny „Supermatematyk”

W dniach 28-30 marca 2022 roku w naszej szkole odbył się szkolny konkurs matematyczny „Supermatematyk” w pięciu grupach wiekowych. Wzięło w nim udział 60 uczniów
z klas IV-VIII. Uczniowie rozwiązywali test składający się z dwudziestu zadań zamkniętych w dwóch kategoriach trudności. Uczniowie klas VI dodatkowo zadania otwarte. Należało zdobyć ponad połowę przewidzianych punktów. Konkurs przygotowywały panie Anetta Pabich, Beata Danielczyk, Dorota Pawłowska i Bogumiła Szafrańska.

Laureaci:

Klasy IV

1. Patryk Bernaciak kl. IVa
2. Alan Knapik kl. IVa
3. Tymon Sójka kl. IVa

Klasy V

1. Alicja Kwiatek kl. Vc
2. Igor Woźniak kl. Va
Filip Giełzak kl. Vb
3. Lena Pawelec kl. Va

Klasy VI

1.  Maria Wiśniewska kl. VIa
2. Maja Kucner kl. VIa
Wyróżnienie: Igor Dąbrowski kl. VIa

Klasy VII

1.     Przemysław Marczak kl. VIId
Wyróżnienia: Olga Cieślak i Alicja Jasińska kl. VIIa

Klasy VIII

1.Martyna Śnioch kl. VIIIb
Jerzy Jurczak kl. VIIIc
Kamil Maras kl. VIIIb
2.     Nela Kulda kl. VIIIc
3.     Julia Skalska kl. VIIIc

Daniel Mielczarek kl. VIIIa

Najlepsi w swoich kategoriach będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Mistrz Matematyki”.


XXVI Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie

22 kwietnia uczniowie Czwórki wzięli udział w XXVI Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie. Reprezentowało nas troje uczniów: Hanna Paszkiewicz, Antoni Wiliński, Natalia Trzcińska. Hania zajęła II miejsce w kategorii klas IV-VII, prezentując bajkę I. Krasickiego „Kruk i lis”. Natalia zdobyła I miejsce w kategorii klas VII-VIII, recytując przejmujący wiersz W. Szymborskiej „Nienawiść”.
Gratulujemy!


Światowy dzień książki

Z okazji Światowego Dnia Książki w dniu 22 kwietnia 2022 roku do Szkoły Czwórki zawitały postacie z bajek, baśni i innych książek. Inicjatywa ta dotyczyła konkursu na najpiękniejsze przebranie za ulubioną postać literacką. Każdy uczestnik zabawy otrzymał słodki upominek, a uczniowie, których stroje zasłużyły na szczególną uwagę otrzymali nagrody książkowe. Oprócz konkursu była także fotobudka w kształcie książki, w której można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W holu dolnym widniała gazetka promująca czytelnictwo. Nie zabrakło także wspólnego czytania. Dodatkowo, w tym dniu można było obdarować książką wybraną osobę. Nowo przybyli uczniowie z Ukrainy otrzymali od nauczyciela bibliotekarza upominek w postaci książki, dzięki czemu będą mogli ćwiczyć czytanie w języku polskim. W celu ułatwienia komunikacji w holu dolnym powstała również gazetka ze słownikiem polsko-ukraińskim. Za wspaniałą zabawę wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do aktywnego czytania. Akcję przeprowadziły panie Maria Pierszała i Agata Wojciechowska.


Akcja „Żonkile”

Akcja „Żonkile” to ważny projekt społeczno – edukacyjny, przypominający o powstaniu w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. Co roku organizowana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. W jej obchody włączyli się również uczniowie naszej szkoły.
Żółty żonkil stał się symbolem pamięci, szacunku i nadziei. Związany jest z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w rocznicę powstania składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Akcji przyświeca hasło „Łączy nas pamięć”. W jej ramach przeprowadzono zajęcia o tematyce upamiętniającej rocznicę powstania w getcie warszawskim w oparciu o materiały edukacyjne dostarczone przez organizatora. Uczniowie wysłuchali również opowiadania”Pamięć drobinek”.
Organizatorami akcji były p.Aneta Gudajczyk i p.Małgorzata Weder-Tatarczak.
#ŁączyNasPamięć
#AkcjaŻonkile


Mini konkurs dla klas 4, 5 i 6 pn. „Zabawy Językiem Polskim”

Dnia 11 kwietnia odbył się w naszej szkole mini konkurs dla klas 4, 5 i 6 pn. „Zabawy Językiem Polskim”. Reprezentanci poszczególnych klas rozwiązywali polonistyczne łamigłówki. Wśród zadań były krzyżówki, rebusy i dylematy językowe, z którymi spotykamy się na co dzień, a jednak nie zawsze poprawnie sobie radzimy. Wyniki tuż po Wielkanocy. Konkurs przygotowały panie Dorota Polak i Lilianna Furga.


Urodziny Królowej Elżbiety II

Z okazji zbliżających się urodzin Królowej Elżbiety II klasa 6a wraz z nauczycielką angielskiego p. Agatą Wojciechowską napisała list z życzeniami dla królowej. Chętni uczniowie wykonali także kartki z angielskimi i polskimi symbolami. Wspólnie została zaadresowana koperta do Buckingham Palace, która następnie została wysłana poprzez pocztę polską. Uczniowie mogli tym samym rozwinąć swoje zdolności pisania w języku angielskim. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź, a Królowej Elżbiecie II życzymy wszystkiego najlepszego 🥳 God save the Queen!


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji uczniowie klas 4a, 4b i 7a zaprosili wszystkich chętnych do wspólnego zaśpiewania podczas przerw piosenek, których teksty opowiadają o życiu osób z autyzmem. Akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ na finał zaśpiewało łącznie kilkadziesiąt osób!

4 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 4 gościła uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bełchatowie. Uczniowie wspólnie wzięli udział w warsztatach wykonując prace plastyczne. Zorganizowano również gry i zabawy. Klasa integracyjna uświetniła zajęcia krótkim występem- zaśpiewała piosenki dla wszystkich uczestników. Zarówno dzieci szkolne jak również zaproszeni goście mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat autyzmu podczas oglądania prezentacji na tablicach w holu szkoły.

W roku 2022 kolory kampanii to różowy i niebieski. Jeszcze do niedawna uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców (diagnozowany był u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt) – dlatego kolorem-symbolem autyzmu został niebieski. Najnowsze badania pokazują, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn i kobiet. Stąd symboliczna zmiana kolorów i dodanie koloru różowego.

Na zakończenie uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Pani Dyrektor Izabela Anioł podziękowała wszystkim za udział w warsztatach oraz wręczyła dzieciom dyplomy wraz ze skromnymi upominkami.
Dzieci otrzymały niebieskie i różowe baloniki na znak solidarności z osobami z autyzmem. Balony symbolizowały to, że są wśród nas osoby, którym często trudno jest zrozumieć otaczający świat, ale chcą być kochane, akceptowane i mieć swój głos w społeczeństwie.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie wraz nauczycielami organizującymi Beatą Bedlechowicz, Izabelą Fraj i Iwoną Kalińską, dziękują wszystkim, którzy aktywnie przyłączyli się do propagowania wiedzy o autyzmie.


Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Ten To One”

30 marca 2022r. odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Ten To One”.

Konkurs, oparty na rozgrywkach popularnego programu „Jeden z Dziesięciu”, cieszy się ogromną popularnością w naszej szkole.
Do konkursu przystąpiło łącznie 9 uczestników z klas VI-VII. Prowadzący sprawdzał wiedzę uczestników z zakresu kultury, geografii, muzyki, filmu i wiedzy ogólnej krajów anglojęzycznych. Podczas teleturnieju panowała przyjazna atmosfera, a uczniowie poprzez zabawę mieli okazję zaprezentować ogrom zdobytej wiedzy. Najlepszymi uczestniczkami okazały się:

I miejsce – Blanka Kołacińska kl. 7d 
II miejsce – Maja Kulińska kl. 6a
III miejsce – Julia Stojek kl. 7b

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy!
Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka angielskiego.


Wystawa prac Oleny Voliuvach


Powitanie wiosny

21 marca witaliśmy wiosnę 
Uczniowie klas 0-3 obejrzeli przedstawienie „Jak to było z marzanną” oraz zaśpiewali piosenki poświęcone Pani Wiośnie. 
Spotkanie zdominowały kolory – żółć i zieleń oraz humor płynący z inscenizacji uczniów klasy 5c, także z żywiołowych piosenek śpiewanych przez dzieci w towarzystwie nauczycielek. 
Witaj Wiosno! – krzyknęli głośno wszyscy za panią dyrektor Izabelą Anioł.


NO BACKPACK DAY – Dzień bez plecaka

21 marca 2022 r. w naszej szkole odbył się NO BACKPACK DAY , czyli dzień bez plecaka. Uczniowie zachwycili kreatywnością przynosząc książki i przybory szkolne w nie-plecakach. Tradycyjne plecaki zastąpiły m.in. wózki sklepowe, wózki dla lalek, klatki na zwierzaki, walizki na kółkach, kartonowe pudełka i inne ciekawe akcesoria. Uczniowie zaskakiwali niebanalnymi rozwiązaniami, było mnóstwo dobrej zabawy i śmiechu. Akcję przygotował Samorząd Uczniowski


Światowy Dzień Mózgu

„rusz swój mózg” pod takim hasłem dnia 18 marca odbyła się akcja w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie. Podczas przerw między lekcjami uczniowie mogli pobudzić swoje szare komórki rozwiązując łamigłówki i zagadki przygotowane przez klasę 5b. Dodatkowo uczniowie rywalizowali w rozgrywkach szachowych. Klasy 5 przygotowały także plakaty promujące hasło „Rusz swój mózg”. Na zajęciach języka angielskiego uczniowie klasy szóstej, zgodnie z nazwą podręcznika BRAINY, wytężali swój umysł przy stacjach dydaktycznych rozwiązując różnego rodzaju zadania. Akcje przeprowadziły panie Bogumiła Szafrańska i Agata Wojciechowska.


Warsztaty książki dotykowej

8 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty książki dotykowej, w których uczestniczyli uczniowie klasy 4a. Na papierze o różnej fakturze i z użyciem różnych materiałów, np. płótna, filcu, koralików, guzików, koronek powstały prawdziwe arcydzieła. Uczestnicy warsztatów wykazali się ogromnym talentem i niezwykłą kreatywnością. Warsztaty poprowadziła pani Maria Pierszała – nauczyciel bibliotekarz. Kolejne warsztaty już za tydzień!


Zajęcia z wykorzystaniem krepiny

7 marca w bibliotece szkolnej podczas przerw śródlekcyjnych prowadzone były zajęcia z wykorzystaniem krepiny. Uczniowie mogli własnoręcznie wykonać kwiatek, aby 8 marca obdarować nim bliską osobę. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zajęcia prowadziła pani Maria Pierszała – nauczyciel bibliotekarz


Pomoc Ukrainie

Pierwsze dary zostały przekazane na pomoc Ukrainie. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, którzy włączyli się do akcji, a w szczególności proboszczowi parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie – księdzu kanonikowi Zbigniewowi Zgodzie za pomoc w przewiezieniu darów. Razem możemy więcej! ❤

WSZYSTKIM ZA TAK WIELKI ODZEW BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek

W naszej szkole z tej okazji nauczyciel bibliotekarz zorganizował akcję pod hasłem: Piszemy polsko – ukraiński alfabet.
Akcja przeprowadzona była w holu dolnym i bibliotece szkolnej podczas przerw śródlekcyjnych i po lekcjach.
Zadanie polegało na napisaniu pięknym stylem pisma dwóch alfabetów, które przekazane będą rodzinom z Ukrainy oraz uczniom naszej szkoły.
Do akcji przyłączyli się nauczyciele wraz z uczniami ze świetlicy szkolnej.
Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji.


„Lekcje z Temidą”

W dniu 1 marca 2022 r. uczniowie klasy 6 A wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji prawnej w ramach programu
„Lekcje z Temidą”. To nieodpłatny program edukacyjny, sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć kształtowany jest i umacniany szacunek do prawa oraz promowane są postawy proobywatelskie.


WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE

VALENTINE’S DAY CHALLENGE – WALENTYNKOWE WYZWANIE


AKTYWNE PRZERWY

Z inicjatywy nauczyciela biblioteki szkolnej oraz we współpracy z nauczycielami świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie zorganizowano aktywne przerwy.  Aktywne przerwy to działanie podjęte z uwagi na sytuację z jaką przyszło się zmierzyć młodemu pokoleniu,  brak ruchu, siedzenie przed monitorami komputerów podczas zdalnego nauczania.  W ostatnim czasie nauczyciele naszej szkoły duży nacisk kładą na kulturę fizyczną, a co za tym idzie zdrowie psychiczne i jak mówi stare przysłowie „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.

Ruch jest potrzebny, aby nasz organizm utrzymać w dobrym zdrowiu. Sprawia, że jesteśmy silniejsi oraz bardziej wytrzymali na zmęczenie. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ nie tylko na nasze ciało,  poprawia ona także samopoczucie i zapewnia dobry nastrój. Pozwala też na zachowanie odpowiedniej wagi ciała.

W naszej szkole każda przerwa śródlekcyjna to zabawy ruchowe na korytarzu szkoły oraz w sali gimnastycznej. W ruch poszły skakanki, zapomniana przez dzieci guma, w którą skakali ich rodzice oraz gra w klasy. Dużo radości sprawia uczniom także gra w piłkę w dwa ognie.

Kolejnym działaniem w ramach aktywnych przerw są zajęcia plastyczne organizowane przez nauczyciela biblioteki oraz nauczycieli świetlicy. Ostatnią aktywnością artystyczną były wykonane przez uczniów serduszka walentynkowe metodą Iris folding.

Koordynatorzy aktywnych przerw:   

p. Maria Pierszała
p. Katarzyna Sobczyk
p. Teresa Kowalska
p. Joanna Giełzak


Walentynkowe zajęcia plastyczne

W ramach aktywnych przerw w bibliotece oraz w świetlicy szkolnej odbywały się zajęcia plastyczne, na których uczniowie wykonywali serduszka walentynkowe metodą Iris folding. Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy wspaniałych WALENTYNEK!


Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie włączyła się w inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Pani Aneta Gudajczyk – wychowawca klasy 1b – zorganizowała dla swojej klasy zajęcia edukacyjne pod nazwą „Z Internetem za pan brat – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu”. Podczas zajęć uczniowie tworzyli własne wizualizacje Internetu w postaci opaski na głowę. Nauczyciel opowiedział o zagrożeniach związanych z nawiązywaniem znajomości w sieci oraz o nieujawnianiu swoich prywatnych danych. Na podsumowanie został wyświetlony film edukacyjny pt. „Sieciaki.pl”. Zwieńczeniem zajęć był happening przedstawiony przez uczniów klasy 1b, w którym zaprezentowane zostały prace „sieciakowe opaski” oraz utworzone hasło BEZPIECZNY INTERNET. Uczniowie pozowali na gazetce tematycznej przygotowanej wcześniej wraz z nauczycielem. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu dnia 9 lutego 2022 roku klasa 4a wzięła udział w prelekcji online prowadzonej przez panią Sylwię Maros – nadkomisarz Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Bezpieczeństwo w sieci to tematyka szczególnie istotna wśród dzieci i młodzieży. Pani nadkomisarz przekazała informacje dotyczące mądrego korzystania
z internetu, uświadomiła uczniów o zagrożeniach czyhających w sieci oraz przypomniała zasady pozytywnego wykorzystania zasobów internetu. Ponadto, została poruszona tematyka związana z cyberprzemocą, „hejtem” i „mową nienawiści”, a także przedstawiona została rola zachowania prywatności.


BEZPIECZNE FERIE

W ramach działań profilaktycznych w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w czasie ferii zimowych w dniach 7-9 lutego 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie odbyły się prelekcje online prowadzone przez panią nadkomisarz Sylwię Maros oraz panią Małgorzatą Ratajczyk z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Policjantki podczas prelekcji skupiły szczególną uwagę na omówieniu zasad bezpieczeństwa i zagrożeń, które mogą się pojawić w momencie uprawiania sportów zimowych na śniegu i lodzie oraz podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu
w okresie zimowego wypoczynku (m.in. bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym konieczności stosowania podczas jazdy na nartach z kasku ochronnego, ochraniaczy na kolana, odzieży odpowiedniej do pory roku, umiejętnego współdzielenia stoku z pozostałymi uczestnikami, umiejętnej oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw,
tj. zjeżdżania na sankach w miejscach dozwolonych, z dala od jezdni, nie organizowania kuligów saneczkowych, nie wchodzenia pod żadnym pozorem na zamarznięte akweny wodne). Funkcjonariuszki przypomniały również zasady, jak należy postępować wobec osób nieznajomych – ,,Nie ufaj! Nie rozmawiaj! Nie wpuszczaj do domu, jeśli jesteś sam!” Uświadomiły uczniom do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku zagubienia się w obcym miejscu np. na stoku narciarskim. Uczniowie mogli sobie przypomnieć, jak należy zachować się, jeśli staną się świadkami zdarzeń, w których zagrożone jest ludzkie życie oraz pod jakie numery alarmowe należy dzwonić, aby uzyskać potrzebną pomoc. Ważnym elementem spotkania była rozmowa przypominająca przestrzeganie zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe. Za przeprowadzone prelekcje serdecznie dziękujemy, a wszystkim uczniom życzymy Bezpiecznych Ferii Zimowych!!!


Strona do książki dotykowej – zajęcia w bibliotece szkolnej


Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka oddział przedszkolny „0”a przygotował krótki występ artystyczny. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego najlepszego!


Wyniki „Szkolnego konkursu plastycznego na ilustrację do baśni braci Grimm”

Włączając się do działań Polskiego Towarzystwa Dysleksji

w ramach Europejskiego Tygodnia Dysleksji,

uczniowie naszej szkoły wzięli udział

w POWIATOWYM PLASTYCZNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM organizowanym przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Bełchatowie

pn. „ORTOGRAFICZNY KALENDARZ”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród 22 laureatów z powiatu bełchatowskiego,
znalazło się aż 5 uczniów z naszej szkoły:

Lena Pawelec kl. 5 a

Olaf Piekielnik kl. 8b

Natan Ruda kl. 5 a

Ksenia Surmacka kl. 3 a

Weronika Zajączkowska kl. 5 a

Gratulujemy pomysłów, wiedzy oraz talentu!

Regulamin konkursu nie przewidywał podziału na miejsca.

Wszyscy laureaci otrzymają kalendarz ścienny na 2022 r. z ilustracjami wyróżnionych prac.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w rozwijaniu umiejętności ortograficznych i plastycznych!


Wyniki konkursu plastyczno–językowego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim.

Komisja w składzie: p. Magdalena Bauer, p. Monika Grygiel i p. Agnieszka Golińska przyznała następujące miejsca.

I miejsce

Maja Kobiera 2B

Adam Wojciechowski 3B

II miejsce

Wiktoria Korgul 2B

Mikołaj Giełzak 1B

III miejsce

Aleksander Wojciechowski 2B

Dziękujemy wszystkim za udział.


Szkolne kolędowanie

W naszej szkole odbyło się dzisiaj kolędowanie. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne śpiewając piękne kolędy i pastorałki oraz recytowali świąteczne wierszyki. W ten piękny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia wprowadziła nas również p. Beata Błasik, która zaśpiewała i zagrała utwór pt. „Święta w nas”.

W czasie tego wystąpienia świąteczne życzenia dla wszystkich uczniów i pracowników wyraziła p. wicedyrektor Agnieszka Wojewoda.

Do występu przygotowali uczniów p. Małgorzata Matuszak i p. Paweł Blaźniak.

Podziękowania dla p. Arkadiusza Kruka za pomoc w przygotowaniu zajęć i filmów do tej prezentacji.


„Spelling Bee”

W dniu 15.12.2021 w naszej szkole odbył się wewnątrzszkolny konkurs z zakresu języka angielskiego dla klas czwartych i piątych. Konkurs pod nazwą „Spelling Bee” znany jest na całym świecie. Uczestnicy zmagają się w nim z literowaniem słów w języku angielskim. Udział w konkursie wzięli:
Alan Kanapik 4a, Antoni Wiśniewski 4a, Hubert Matuszewski 4b,
Ania Kaczorowska 5a, Lena Pawelec 5a, Antoni Wiliński 5b, Lena Mularczyk 5b. Poziom uczestników był wyrównany.

Miejsce pierwsze zajęła Anna Kaczorowska z klasy 5a,
Miejsce drugie zajął Antoni Wiliński z klasy 5b
Miejsce trzecie zajął Alan Knapik z klasy 4a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie.


„My Christmas lapbook”

W dniu 10 grudnia 2021r. uczniowie klasy 6a wykonali świąteczne lapbooki w ramach projektu
„My Christmas lapbook”. Celem tematycznych książek było utrwalenie wiadomości i słownictwa nawiązującego do świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie wykazali się samodzielnością w pracy metodą projektu oraz dużą kreatywnością.
Prace można podziwiać na holu dolnym przy bibliotece szkolnej.


KONKURS RODZINNY NA STROIKI I ANIOŁY ŚWIĄTECZNE

Na SZKOLNY KONKURS RODZINNY NA STROIKI I ANIOŁY ŚWIĄTECZNE wpłynęło
26 prac. Komisja w składzie: p. Katarzyna Sobczyk, p. Iwona Kalińska,
p. Joanna Czaja przyznała następujące miejsca:

W kategorii stroiki klasy 0-III

I miejsce      Eliza Bieniek kl. 0 a

II miejsce     Alicja Załoga kl. 1 a

II miejsce     Eliza Chuhai kl. 3 a

III miejsce    Hanna Michalak kl. 3 b

III miejsce    Oliwia Bieniek kl. 3 b

W konkursie Anioły klasy 0-III

I miejsce      Nadia Ciachorowska kl. 1 a

II miejsce     Wiktoria Kargul kl. 2 b

III miejsce    Jan Żegarski kl. 2 a

III miejsce    Hanna Filipek kl. 1 a

W kategorii stroiki klasy IV – VIII

I miejsce    Anastazja  Warzyńska kl. 4 a

II miejsce     Oliwia Graczyk 5 c

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu uczniom i ich pomocnikom
za zaangażowanie.


Wolontariusze SKC wraz z opiekunami w dniu 4.12.2021r. prowadzili zbiórkę w Biedronce w ramach akcji Caritas „Tak Pomagam”.

Zebrane artykuły zostaną przed świętami przekazane do rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia. Dziękujemy bardzo Wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą zbiórkę i okazali swoje ❤️


Nasi uczniowie z koła wokalnego na jarmarku świątecznym w Bełchatowie

W dniu 04 12 2021 roku uczniowie uczęszczający na koło wokalne wystąpili na scenie MCK Giganty Mocy podczas jarmarku świątecznego. Zaśpiewali kolędy
i pastorałki które wprowadziły odwiedzających w świąteczny nastrój. Na scenie wystąpili:
1. Hania Paszkiewicz – „Bosy pastuszek”
2. Lilianna Kopala – „Dzisaj w Betlejem”
3. Przemysław Marczak – „Skrzypi wóz”
4. Zuzanna Załęczna – „Będzie kolęda”
5. Izabela Pietrasiak– „Wigilia dla wędrowca”
6. Tatiana Kopala – „ Pastorałka prosto z nieba”
7. Zespół wokalny SP4 –„Od serca dla ucha”

Uczniów w występach wspomagała swoją obecnością Pani Dyrektor Szkoły – Izabela Anioł, a do występu przygotował: Paweł Blaźniak


Andrzejki 2021

Coroczny wieczór wróżb, którego tradycja w Polsce sięga kilkuset lat, to jedna z ostatnich okazji do zabawy. Pochodzenie wróżb andrzejkowych nie jest do końca znane, jednak wielu badaczy jest zdania, że zapoczątkowano już w starożytnej Grecji. Wtedy też wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt, były traktowane bardzo poważnie. Współcześnie Andrzejki to przede wszystkim niezobowiązująca zabawa, w której może uczestniczyć każdy niezależnie od wieku, a interpretacja wróżb zależy od inwencji twórczej jej uczestników, najważniejsze, aby były optymistyczne i dawały radość.

Data Andrzejek jest stała, przypada w wigilię świętego Andrzeja – w nocy z 29 na 30 listopada w tym roku Andrzejki będziemy obchodzić w nocy z poniedziałku na wtorek.


„Mała książka wielki człowiek”

Z inicjatywy Instytutu Książki, która została przygotowana szczególnie z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki
w nauce czytania. Do naszej szkoły trafiły Wyprawki czytelnicze dla pierwszaka – „Pierwsze abecadło”.


Dzień Tolerancji w naszej szkole

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W naszej szkole wychowawcy przeprowadzili pogadankę na temat tolerancji, której podsumowaniem było wykonanie przez uczniów plakatu. Wystawa prac została zorganizowana na holu dolnym, gdzie można podziwiać efekt pracy uczniów.

Pamiętajmy – TOLERANCJA to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szanujmy się nawzajem.

Życzymy całej społeczności szkolnej, aby Dzień Tolerancji i Życzliwości trwał przez cały rok.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie,
a uczniom za wspaniałą postawę i aktywność 🙂


Miejskie uroczystości związane z 103 rocznicą Święta Niepodległości

Dnia 11 listopada 2021 roku delegacja uczniów klasy VIII a wraz z opiekunami wzięła udział
w miejskich uroczystościach związanych z 103 rocznicą Święta Niepodległości. Poczet sztandarowy oddał hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i wszystkim poległym żołnierzom.


Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dnia 4 listopada odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie w głosowaniu tajnym wybrała
uczennicę klasy 7a – Alicję Jasińską. Gratulujemy!


XXI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”

30 października 2021r. w Miejskim Centrum Kultury PGE Giganty Mocy w Bełchatowie odbył się już XXI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”. Naszą szkołę reprezentowali soliści w kategorii klas 4-6: Alicja Kwiatek zaśpiewała piosenkę „Ułani ułani”, w kategorii klas 7-8: Zuzanna Załęczna zaśpiewała pieśń „Miejcie Nadzieję”Natalia Trzcińska zaśpiewała piosenkę „Białe róże”, Przemysław Marczak zaśpiewał piosenkę „Taki kraj” oraz zespoły Cztery Nutki w składzie: Zuzanna Załęczna, Alicja Kwiatek, Natalia Trzcińska, Lena Pietrzak, Przemysław Marczak, który wykonał piosenkę na dwa głosy „Piechota”,
i zespół wokalny SP4 
który zaprezentował „Wiązankę patriotyczną”
Do konkursu uczniów przygotował p. Paweł Blaźniak.

11 listopada w Gigantach Mocy w Bełchatowie odbędzie się koncert laureatów i ogłoszenie wyników.
Życzymy Powodzenia!


Inauguracja Modelowego Ośrodka Ekologii Integralnej pn. ZIELONA TRANSFORMACJA

5.10.2021 r. miała miejsce oficjalna inauguracja projektu pn. ZIELONA TRANSFORMACJA.

W murach naszej szkoły gościliśmy:

  • Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Waldemara Flajszera;
  • Wiceprezydenta Bełchatowa Pana Dariusza Matyśkiewicza;
  • Proboszcza Parafii pw. NNMP w Bełchatowie ks. Kanonika Zbigniewa Zgodę;
  • Zastępcę dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. Sebastiana Krawczyka;
  • Przedstawicieli Rady Rodziców – Panią Izabelę Wrzosek oraz Pana Zygmunta Wiśniewskiego.

Po prezentacji multimedialnej i przedstawieniu głównych założeń projektu, głos zabrali zaproszeni goście, którzy zwrócili uwagę na to, że potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia ekologicznego, które przemieni nasz sposób myślenia, naszą mentalność, styl życia oraz stosunek do zasobów Ziemi. Wiedza nabywana w szkole jest przez dzieci internalizowana, czyli osiada w nich na zawsze.

To, co stanie się teraz z ekologicznym schematem, będzie miało wpływ na ich dalsze funkcjonowanie
w dorosłości.

Na zakończenie uroczystości odbyła część artystyczna, ze wsparciem grającej na saksofonie Pani Beaty Błasik oraz ks. proboszcza Zbigniewa Zgody, który specjalnie na tę uroczystość skomponował muzykę
i napisał tekst do utworu pt. „Tango dla św. Franciszka”.

Każdy z zaproszonych gości otrzymał pakiet DARÓW JESIENI:

  • dynię Hakuro z papryczką chili wraz z przepisem na zupę dyniową;
  • sok pomidorowy;
  • ususzone zioła z Ekopracowni pod chmurką pn. „EKOfiltr”;
  • dżem dyniowy.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie rozbudzi świadomość ekologiczną, umożliwiając rozwój nowych przekonań, postaw i stylów życia będących odpowiedzią na wezwania płynące z encykliki Laudato Si’ Papieża Franciszka.


Śladami Stefana Żeromskiego – Szkolny Konkurs Ortograficzny z okazji Dnia Patrona

Nasz Patron – Stefan Żeromski to jesienny Pan, ponieważ urodził się 14 października. Dlatego w tym właśnie miesiącu corocznie organizujemy dyktando poświęcone Jego życiu i twórczości.

W I etapie tegorocznej edycji wzięli udział wszyscy siódmoklasiści. Do etapu II przystąpiło 12 osób,

a ponieważ poziom był wyrównany pomiędzy najlepszymi konieczna okazała się dogrywka.

Mistrzyniami ortografii okazały się: Olga Cieślak z kl. 7a – I miejsce,
Maria Jadwiszczak z 7s – II miejsce, Julia Cieślak z 7a – III miejsce.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczyła pani wicedyrektor Agnieszka Wojewoda.

Przesłanie od naszego Patrona: Pierwiastek dobra leży w naturze naszej jak główny atom istnienia.

Konkurs zorganizowały polonistki: Lilianna Furga i Dorota Polak.


Poczet sztandarowy

We wtorek 19 października 2021 r. poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieką pani Beaty Błasik
i pana Rafała Dolecińskiego wziął udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny i ludzi pracy połączonej
z 37 rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zaszczyt reprezentowania całej społeczności szkolnej w tych szczególnych wydarzeniach przypadł w udziale:
Otrębie Gabrysi, Frydrych Ani, Błaszczyk Mai, Lipińskiej Mai, Kucharskiemu Filipowi, Kaweckiemu Kacprowi;


Wolontariusze wraz z opiekunami aktywnie włączyli się w obchody XVII Dni Papieskich w Bełchatowie.

SKC wzięło udział w sprzedaży kremówek papieskich w parafii Narodzenia N.M.P. przy ul. Kościuszki.
Przy okazji zakupu tych pysznych ciastek wolontariusze SKC rozdawali karteczki z cytatami św. Jana Pawła II, by przypomnieć słowa naszego Wielkiego Rodaka, a zarazem Patrona Miasta Bełchatowa.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyczynić się do wsparcia dzieła pomocy potrzebującym wrzucając swoją darowiznę do puszki „Caritas”.


Dni Papieskie

Z okazji obchodów Dni Papieskich w celu przypomnienia społeczności szkolnej sylwetki Jana Pawła II,
jego nauczania, w bibliotece szkolnej zorganizowana została wystawa książek poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II. Natomiast przed wejściem do biblioteki wystawiono albumy, które wykonali uczniowie naszej szkoły.

Hasłem tegorocznych obchodów są słowa z jednej z encyklik: NIE LĘKAJCIE SIĘ!

„Non abiate paura. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi.
… Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka!”.


Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. S. Żeromskiego w Bełchatowie

W dniu 14 października 2021 r. uczniowie koła wokalnego przygotowali koncert przed pokojem nauczycielskim dla Grona Pedagogicznego. Po koncercie Pani Dyrektor wręczyła nagrody
oraz przeczytała list od Pani Prezydent Miasta Bełchatowa i przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełchatowie.

Koncert przygotowali: Beata Bedlechowicz, Arkadiusz Kruk i Paweł Blaźniak

Oto fotorelacja:


„Do szkoły wracamy o swoje bezpieczeństwo dbamy”

W ramach działań prowadzonych przez bełchatowską policję
„Do szkoły wracamy o swoje bezpieczeństwo dbamy” przeprowadzono spotkania profilaktyczne w klasach I, II, III. W trakcie spotkań wręczono elementy odblaskowe zakupione przez Miasto Bełchatów.


Spotkanie klasowe uczniów 4a z Tatianą Kopalą


„Dumni z Polski” i „Lekcje z Temidą”

„Dumni z Polski”

Nasza szkoła uczestniczyła w programie edukacyjnym „Dumni z Polski”, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Program promuje nowoczesny patriotyzm oraz postawy proobywatelskie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 4-8.

Podczas zajęć on- line w aplikacji Microsoft Teams uczniowie dowiedzieli się:

Jakie prawa i obowiązki ma obywatel?
Dlaczego warto angażować się w działalność pro bono?
Jak planować swoją przyszłość?
Czym jest dobro wspólne i jak pracować na jego rzecz?
Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa

„Lekcje z Temidą”

W naszej szkole gościliśmy pana Ernesta Michałowskiego, który przeprowadził zajęcia on-line z zakresu edukacji prawnej
w ramach programu „Lekcje z Temidą”. To nieodpłatny program edukacyjny, sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć kształtowany jest i umacniany szacunek do prawa oraz promowane są postawy proobywatelskie.

W lekcjach udział wzięli uczniowie klas VI,VII i VIII. Dowiedzieli się, dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak należy reagować na prześladowanie w szkole i internecie, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić.


JESTEŚMY DUMNI!!!

GRATULUJEMY!!!


Europejski Dzień Logopedy

W marcu przypada Europejski Dzień Logopedy. Z tej okazji w naszej szkole 4 marca odbył się konkurs logopedyczny ,,Wierszyki łamiące języki”. Konkurs był adresowany do uczniów z klas 0 – III.


Pomoce dydaktyczne

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej na rok 2019, na wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Zakupione pomoce są niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów z wielu przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Pomysłodawcą i Koordynatorem ds. projektów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie
jest Pani Beata Nadolna – pedagog szkolny.

Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 68 821,00 zł na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele już niedługo będą mogli korzystać z profesjonalnych pomocy dydaktycznych, które systematycznie napływają do naszej szkoły.


Udział pocztu sztandarowego w obchodach XVII Bełchatowskich Dni Papieskich.

 niedzielę 17 października 2021 roku poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieką pań Anetty Pabich
i Magdaleny Bauer wziął udział w mszy świętej w intencji mieszkańców Bełchatowa za wstawiennictwem patrona Bełchatowa – Jana Pawła II.