. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SZKOLNE KOŁO CARITAS DLA MICHAŁKA


dyplomy-2


DZIEŃ ZIEMI

W dniu 22 kwietnia  w naszej szkole odbywały się obchody Dnia  Ziemi. Klasy młodsze aktywnie uczestniczyli  w sprzątaniu świata,  natomiast  klasy 4-8 uczestniczyli w quizie. Uczniowie wykazali się wiedzą, o otaczającym nas świecie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w piątek na stronie szkoły. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczny udział w działaniach.


DZIEŃ KSIĄŻKI

23 kwietnia obchodzony jest Dzień Książki. Z tej okazji biblioteka wraz z Samorządem Szkolnym zorganizowała akcję – niespodziankę „Przyłapani z książką”. Na osoby, które tego dnia miały przy sobie książkę do czytania, czekała mała słodka niespodzianka, a czasem nawet okolicznościowa mini- zakładka. Poza tym każdy, kto w w tym dniu  wypożyczył jakąś książkę z biblioteki szkolnej, mógł  poczęstować się cukierkiem. Chętnych było wielu…


ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO

10 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbyła się czwarta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Racjonalnym Żywieniu „ŻYJ  ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem – „Smakuje Świat Kolorami”.

Gościem  honorowym była pani Joanna Samburską, która reprezentowała Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej  w Bełchatowie oraz  pani Alicja Galewska  – właścicielka Firmy „Wnętrza”. 

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie dzieci  i młodzieży. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ‘’Trzymaj Formę’’.

Do Konkursu przystąpiły czteroosobowe drużyny reprezentujące następujące szkoły: 
Szkołę Podstawową nr 12,
Szkołę Podstawową nr 13,
Szkołę Podstawową nr 8,
Szkołę Podstawową nr 5,
Szkołę Podstawową nr 4
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9.

Konkurs przebiegał w czterech etapach, a uczestnicy dzielnie zmagali się z przygotowanymi zadaniami. Część pierwsza – opracowanie karty dania.
Cześć druga  –  przygotowanie sałatki.
Cześć trzecia – wiedzowa, która polegała na rozwiązaniu testu.
Część czwarta – Trzymaj formę składała się zadań z zakresu  sprawności ruchowej.

Poziom zaangażowania oraz wiedzy uczestników był bardzo wyrównany a różnice punktowe okazały się bardzo małe.

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowe nr 13 w Bełchatowie.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowe nr 4 w Bełchatowie.


III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie.


Uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody.
A na koniec wszyscy goście zostali zaproszeni na zdrowy poczęstunek.

„Między nami Kobietkami”


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu pod hasłem „JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”

W naszej szkole stawiamy na integrację międzyoddziałową dlatego z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu odbyło się wiele działań, które połączyły „starszaki” z „maluchami”, zaangażowały wszystkie klasy i udowodniły, że wspólnie możemy więcej, lepiej i z korzyścią dla nas wszystkich.

W środę 3 kwietnia na holu dolnym pojawiły się niebieskie skrzydła motyla, z którymi każde chętne dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie. Na tablicy ogłoszeń można było przeczytać podstawowe informacje dotyczące autyzmu. Na holu górnym umieszczony został napis AUTYZM wykonany przez uczniów klasy 0b, 1b i świetlicy szkolnej w formie sensorycznych puzzli, co pozwoliło na stymulację dotyku. Długie przerwy to był czas na aktywności z chustą animacyjną, które zintegrowały klasę 0a z 8a, 0b z 7a i 0c z 7b. Dzieci udowodniły, że potrafią współpracować w zabawie oraz kreatywnie spędzić razem czas. Klasa 5b mimo niesprzyjającej aury wykonała na dworze kolorowe serce w ramach solidarności z osobami z autyzmem.

W czwartek 4 kwietnia klasa 7c wyruszyła do Urzędu Miasta w Bełchatowie, aby zwrócić uwagę na to, iż również wśród dorosłych jest dużo osób z autyzmem. Pracownicy urzędu otrzymali papierowe baloniki z cennymi informacjami na ten temat. Klasa 7c na terenie szkoły rozdawała uczniom niebieskie i różowe wstążeczki, które dzieci przywiązywały sobie do plecaków. To również miało na celu pokazać, że poszerzamy naszą świadomość o autyzmie. W tym dniu w dużej sali gimnastycznej odbyły się prelekcje na temat neuroróżnorodności i projekcje filmu o autyzmie. Każdy uczeń miał też okazję pokazać swoją niepowtarzalność, ponieważ dzieci rysowały na wspólnych 5 metrowych arkuszach „MOJE SUPERMOCE”. W trakcie tworzenia uczniowie słuchali piosenki Stanisława Soyki pt. „Tolerancja”, która miała ich uwrażliwić na drugiego człowieka. Efekty pracy klas 2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 6a i 6b można podziwiać na holu górnym.

W piątek 05.04.2024 r. zostały przeprowadzone w naszej szkole „Niebieskie Igrzyska” – to ogólnopolskie wydarzenie którego organizatorem jest Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.
Miało ono charakter edukacyjny i sportowo-integracyjny. Niebieskie Igrzyska pokazały, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Celem Niebieskich Igrzysk było zwiększenie wrażliwości i świadomości uczniów na temat autyzmu. Przygotowane konkurencje służyły integracji, uczyły zgodnej zabawy, a także doskonaliły sprawności motoryczne. Wiodącym kolorem całego wydarzenia był kolor niebieski, jako znak solidarności z osobami z autyzmem.
We wspólnej zabawie uczestniczyli uczniowie z klas 1-3. Każdy uczestnik który brał udział w przygotowanych konkurencjach otrzymał od pani dyrektor pamiątkowy medal oraz dyplom. Na koniec wszyscy zaśpiewali „Hymn Niebieskich Igrzysk”. To wydarzenie pokazało, że każdy ma możliwość i prawo wzięcia udziału w sportowej rywalizacji, i że wszyscy jesteśmy wartościowi.

Piątek był też dniem zajęć muzyczno – sensorycznych dla klasy 1a i 5b. Dzieci pracowały ze swoimi zmysłami podczas zabawy rytmicznej z BUM BUM RURKAMI oraz w czasie tworzenia cieczy nienewtonowskiej. Na koniec wzięły udział w treningu uważności, podczas którego nauczyły się jak się zrelaksować w sytuacjach dla nich trudnych.

Te trzy dni były dla nas bardzo intensywne i pełne wrażeń. Udowodniliśmy, że zarówno nasi uczniowie jak i nauczyciele potrafią działać razem we wspólnej sprawie. Nasza świadomość na temat autyzmu jest dużo większa i mamy nadzieję, że z roku na rok będzie się poszerzała.


WIOSNA W DZIAŁANIU


SZATNIA NA SZÓSTKĘ

Rozpoczął się pierwszy etap Szkolnego Konkursu „Szatnia na szóstkę”.

Konkurs ma na celu zmobilizowanie uczniów do dbałości o swoje szatnie,
które są wizytówką szkoły.                          

                                                                             

Pierwszy etap konkursu „Szatnia na szóstkę”    


Zestawienie wyników poszczególnych klas

Klasa                           Łączna liczba punktów

SUMA PUNKTÓW
 15.03. 2024r.22.03. 2024 r.27.03. 2024r.05.04. 2024 r.12.04. 2024 r.18.04. 2024 r.
1a334232414141230
1b304834364248238
2a384234394448245
2b383833384648241
3a484748394848278
3b484844464848282
 
4a394439364146245
4b444236364236236
5a414038364237234
5b404538454448260
6a484637414549266
6b484740384442259
7a424240384244248
7b404137354038231
7c364131324038218
8a474640404547265

 

                                           


Regulamin szkolnego konkursu pod hasłem ,,SZATNIA NA SZÓSTKĘ”

Cele konkursu: 

Kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.

Przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania porządku.

Dbałość o estetykę szatni.

Zasady konkursu:        

1. W konkursie biorą udział klasy I – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie. 

2. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach:  

a) Klasy 1-3                                                                                                                                   
b) Klasy 4-8

3. Porządek w każdej z szatni jest oceniany raz w tygodniu.

4. Ocenie podlegać będzie ogólny wygląd estetyczny i porządkowy ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w załączniku numer 1.

5. Punkty przyznane przez członków komisji zostaną zsumowane – załącznik numer 2.

6. W skład komisji oceniającej wchodzi dyrektor/wicedyrektor, nauczyciel oraz jeden uczeń z losowo dobranej klasy.

7. Konkurs będzie rozliczany dwuetapowo:   

a) etap pierwszy: od 14 marca  18 kwietnia do końca marca 2024 roku
b) etap drugi: od  22 kwietnia do końca maja 2024 rok

8. Cotygodniowy zwycięzca zostanie uhonorowany szóstką zawieszoną na zewnątrz szatni.

9. Wielokrotnych zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody podczas podsumowania etapów pierwszego i drugiego.

10. Fundatorem nagród jest Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców.

Regulamin opracował zespół  w składzie: 

Elżbieta Hajdan
Małgorzata Weder –Tatarczak 
Kuba Niewiadomski                          
Kacper Kamecki


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Regulamin-naboru-uczniow-do-klas-pierwszych-w-Szkole-Podstawowej-nr-4-w-Belchatowie-na-rok-szkolny-2024-2025


Załącznik nr 1 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE/ ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025


Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Załącznik nr 3 – Oświadczenie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie


Informacja-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (KLAS „0”)

Regulamin-naboru-dzieci-do-oddzialu-przedszkolnego-w-Szkole-Podstawowej-nr-4-w-Belchatowie-na-rok-szkolny-2024-2025


Załącznik nr 1 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025


Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY DZIECKA


Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA


Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU KANDYDATA W ODLEGŁOŚCI DO 3KM OD SIEDZIBY SZKOŁY


Informacja-o-przetwarzaniu-danych-w-procesie-rekrutacji


Ferie w mieście

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska zaprasza dzieci, które spędzają ferie w mieście do aktywnego wypoczynku.

W sobotę 3 lutego w hali Energia o godz. 10:00 wystartuje wyjątkowo kolorowy i skoczny Festiwal Dmuchańców. Przez kilka godzin, bo do 18:00 na najmłodszych czekać będzie 6 dużych dmuchanych zabawek. Wśród nich znajdą się m.in. zjeżdżalnia traktor, 40-metrowy to przeszkód, tor z mega piłkami, plac zabaw dżungla czy basen z piłkami. A do tego darmowy popcorn i wata cukrowa. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście bezpłatny.

Z kolei w niedzielę 4 lutego zapraszamy do MCK PGE Gigantów Mocy. O godz. 17:00 będzie można obejrzeć darmowy spektakl ekologiczny „Drzewo życia”. Darmowe wejściówki są do odebrania w kasach MCK Bełchatów.

10 lutego w hali Energia odbędzie się bal karnawałowy. Do tanecznej zabawy wszystkich uczestników zachęci DJ. Będą też konkursy z nagrodami a także warsztaty robienia masek karnawałowych z materiałów pochodzących z recyklingu. Do tego foto budka, kolorowe tatuaże i malowanie buziek. Dla wszystkich przewidziano również darmowy popcorn i watę cukrową. Zabawa rozpocznie się o godz. 14:00 i potrwa do godz. 18:00.


Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych


Apel porządkowy 24.01.2024

Podczas apelu, oprócz podziękowań i gratulacji dla Kuby, jego mamy i babci, wręczone zostały nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie Na Ilustrację Do Baśni Braci Grimm. Uczniowie mieli również okazję spotkania z przedstawicielem policji, podczas którego odbyła się ciekawa rozmowa na temat bezpieczeństwa dzieci w czasie zbliżających się ferii zimowych.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KLOCKÓW LEGO

W czwartek 25 stycznia uczniowie klas 0-3 świętowali MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KLOCKÓW LEGO. Wykonywali rysunki i kartki przedstawiające ulubioną zabawę wszystkich dzieci, opisywali siebie i swoich przyjaciół, bawili się w zabawy słowne i utworzyli z klocków -Lego miasto! Dzień upłynął nam w miłej atmosferze, było mnóstwo wesołej edukacyjnej zabawy!!!


wydarzenia-2021-2022

ZAKOŃCZNIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KLASY ÓSME

KLASY 4-7

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


PRZEGLĄD SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

Dnia 20 czerwca br. uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego kl. 5 wzięli udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełchatowie,
a partnerem Miejskie Centrum Kultury.
Nasi uczniowie wystąpili w przedstawieniu, pt. „Kontra papieros”,
którego przesłaniem było ukazanie jakie są skutki palenia.
JURY doceniło występ i przyznało uczniom naszej szkoły wyróżnienie.
Opiekun grupy, pani Edyta Kurowska, jest dumna z występu uczniów i zdobytego wyróżnienia – ponieważ nasza grupa była najmłodszą grupą wśród występujących, a zarazem był to ich debiut na deskach sceny teatralnej. Jako nagrodę grupa otrzymała karty prezentowe empik, za które zostaną kupione upominki.


PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

W DNIU 20.06.2022 R. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE UCZENNIC KLAS 8 Z PRZEDSTAWICIELKAMI BEŁCHATOWSKIEGO STOWARZYSZENIA „AMAZONKI” NT. „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”.


CYKL SPOTKAŃ BEZPIECZNE WAKACJE

W dniu 20.06.2022r. w klasach 0-3 odbył się cykl spotkań dotyczących bezpiecznych wakacji. Tym razem gościem naszej szkoły była pani Małgorzata Ratajczyk.
Za cenne rady i wskazówki serdecznie dziękujemy. Naszym podopiecznym życzymy wesołych i słonecznych wakacji oraz bezpiecznych powrotów.


POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ROZTRZYGNIĘTY!

19 czerwca w ogrodach parafii p. w. Narodzenia NMP odbyła się uroczysta Msza Święta ku czci Św. Jana Pawła II – patrona naszego miasta Bełchatowa. Z tej okazji również nastąpiło rozstrzygnięcie XIX konkursu powiatowego pt. „Pontyfikat Św. Jana Pawła II”. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział wielu uczniów z klas IV-VIII. Nasza uczennica Weronika Zajączkowska z klasy Va zajęła I miejsce. Organizatorzy konkursu poinformowali, że jury podjęło jednogłośnie decyzję o przyznaniu Weronice I miejsca, ponieważ jej praca była wyjątkowa. Serdecznie gratulujemy Weronice, a pozostałym uczniom dziękujemy za przygotowanie swoich prac i udział w konkursie. Pani Prezydent Miasta Bełchatowa uhonorowała Weronikę specjalną statuetką grand Prix za tę piękną pracę.
Katechetki: Małgorzata Matuszak i Edyta Kurowska

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI ROZTRZYGNIĘTY!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uczennica naszej szkoły
Olena Voliuvach z kl. 3 b zajęła
I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pn. ,,Przyroda wokół nas”.

Małej artystce serdecznie gratulujemy fantastycznego występu i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.


KONKURSY ORTOGRAFICZNE

W ostatnim czasie odbyły się w „Czwórce” dwa konkursy ortograficzne dla uczniów klas 5 i klasy 6. Teksty konkursowe sprawdzały ogólną wiedzę z ortografii języka polskiego, należało się więc wykazać dużą wiedzą. Konkursowicze napisali opowiadanie o zbliżających się wakacjach i trwających do nich przygotowaniach.
Wśród piątoklasistów tytuł „Mistrza ortografii” zdobył Igor Woźniak z klasy 5a. Natomiast „Mistrzem ortografii” w klasie szóstej została Nel Ziajkiewicz. Mistrzowie otrzymają nagrody i dyplomy podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Ogromne gratulacje!
Konkurs przygotowała pani Dorota Polak.

PROGRAM EDUKACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

W II półroczu w kl. 7- 8 odbywały się zajęcia edukacyjne z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu pn.
„Przygody z Paragrafem – nieco inaczej”.

Spotkania online obejmowały cztery niezależne moduły edukacyjne tj.:

– „A może zostanę sędzią?”,

– „A może zostanę Prezydentem RP?”,

– „A może zostanę posłem?”,

„A może zostanę dyplomatą?”.

Na każdej lekcji na uczestników zajęć czekała ciekawa prezentacja multimedialna, ułatwiająca zapamiętywanie omawianych zagadnień, które pojawiały się w czasie „przygody z prawem”.

Atuty lekcji „z paragrafem”, to także ciekawa tematyka, przyjazna atmosfera, klarowność przekazywanej wiedzy oraz ciekawostki, towarzyszące ćwiczeniom, które niewątpliwie wzbogacały prezentowany materiał edukacyjny. Ponadto uczniowie mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Niekonwencjonalna, przystępna formuła zajęć, powiązana z pojęciem tożsamości narodowej, wzbudziła oraz rozwinęła u uczniów uczucia patriotyczne oraz być może wpłynęła na wybór ścieżki zawodowej w przyszłości.


KONKURS WIEDZY O POLSCE PN. „POD POLSKIM NIEBEM”

15 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Polsce
pn. „POD POLSKIM NIEBEM”, który był adresowany dla uczniów z Ukrainy.

Cele konkursu to:
• Popularyzacja wiedzy o Polsce oraz o kulturze narodu, zwrócenie uwagi na wartości patriotyczne;
• Promowanie postaci wybitnych i zasłużonych dla Polski;
• Rozwijanie zainteresowań historycznych, geograficznych oraz turystycznych dotyczących Polski;
• Poszerzenie wiedzy o Polsce, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących
z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania;
• Kształtowanie szacunku dla Polski i symboli narodowych;
• Dostarczenie radosnych przeżyć i satysfakcji z pogłębienia wiedzy o Polsce;
• Pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności i ekspresji twórczej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 


POLSKI I MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Weronika Zajączkowska z klasy 5a zajęła II miejsce w I Powiatowym
Konkursie matematyczno-polonistycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9
im. A. i Cz. Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie:
„POLSKI I MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”.
Uczennica nadesłała 2 prace (jedno zdjęcie obrazujące obecność matematyki , drugie – obecność języka polskiego w codziennej rzeczywistości):
1. Zdjęcie Kościoła w Parznie – będący przykładem symetrii osiowej
2. Ilustrację do książki A. Maleszki: „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.


BEZPIECZNE WAKACJE

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca,
w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcąc więc ograniczyć zagrożenia pani nadkomisarz Sylwia Maros – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w dniu 14.06.2022r. przeprowadziła prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji. Prelekcja odbyła się w dwóch turach – dla klas 4-6 oraz dla klas 7-8. Dodatkowo, w tym dniu wyedukowani zostali uczniowie klasy 2b, którzy otrzymali upominek w postaci odblasku. Specjaliście zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii wydziału prewencji serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cenne porady.


„Zawody naszych rodziców”


PIKNIK CARITAS


DOPALACZOM MÓWIMY STOP – WYBIERAMY ZDROWIE


Koncert Orkiestry Dętej KWB Bełchatów


„Książka – obiekt artystyczny”


Relacja z odbioru nagród w Łodzi


Wiosenny kapelusz


Dzień Dziecka w SP4!


Piątek trzynastego w bibliotece


KOLOROWY TYDZIEŃ EKOLOGICZNY


Finał Tygodnia Języków Obcych w SP4


6 BEŁCHATOWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA


MISTRZ MATEMATYKI w SP8


231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


SUPERMATEMATYKDobro powraca
Zbiórka

16.10.2022r. wolontariusze SKC wraz z opiekunami wzięli udział w kiermaszu kremówek papieskich w ramach obchodów XVIII Bełchatowskich Dni Papieskich.
🇻🇦Już od wczesnych godzin porannych nasi uczniowie sprzedawali te pyszne ciastka, które uwielbiał papież – Św. Jan Paweł II.
🇻🇦Kiermasz kremówek papieskich odbył się przed kościołem p.w. Narodzenia NMP.Szkolne Koło Caritas


PiknikPaczka


Tak Pomagam

Wolontariusze SKC wraz z opiekunami w dniu 4.12.2021r. prowadzili zbiórkę w Biedronce w ramach akcji Caritas „Tak Pomagam”. Zebrane artykuły zostaną przed świętami przekazane do rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia.
Dziękujemy bardzo Wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą zbiórkę i okazali swoje 
❤️


Czwórka Pomaga


Ogrzej Miłością

 


Szkolne Koło Caritas

 Wolontariusze wraz z opiekunami aktywnie włączyli się w obchody XVII Dni Papieskich w Bełchatowie.

SKC wzięło udział w sprzedaży kremówek papieskich w parafii Narodzenia N.M.P. przy ul. Kościuszki.

Przy okazji zakupu tych pysznych ciastek wolontariusze SKC rozdawali karteczki z cytatami św. Jana Pawła II, by przypomnieć słowa naszego Wielkiego Rodaka, a zarazem Patrona Miasta Bełchatowa.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyczynić się do wsparcia dzieła pomocy potrzebującym wrzucając swoją darowiznę do puszki „Caritas”.


Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2020/2021

Wolontariusze SKC ruszyli do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021. Pierwsza akcja, w którą włączyli się to zbiórka żywności „Tak pomagam” dla Caritas. Dnia 26. 09. 2020r. uczniowie SKC wraz z opiekunami zbierali artykuły w Biedronce, które zostały przekazane Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Bardzo dziękujemy Rodzicom za wyrażenie zgody na udział dzieci w zbiórce oraz wszystkim, który nas wsparli.


Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2019/2020

Już po raz 4 bierzemy udział z zbiórce żywności „Tak Pomagam” w sieci
sklepów Biedronka przy ul. Wojska Polskiego. Zachęcamy do udziału w akcji.

Wolontariusze i opiekunowie
Szkolnego Koła Caritas SP4


Kremówki

W dniu 20 października 2019 roku już po raz trzeci wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
wraz z opiekunami sprzedawali kremówki papieskie przed kościołem p.w. Narodzenia N.M.P.
przy ulicy Kościuszki. Wszystkim, którzy kupili od nas kremówki serdecznie dziękujemy.
Wolontariusze SKC wraz z opiekunami.


Szkolne Koło Caritas

30 marca 2019 r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami paniami: Patrycją Kołasińską i Edytą Kurowską przeprowadzili zbiórkę żywności w sklepie sieci Biedronka w ramach akcji „Tak Pomagam”.  Dzięki państwa ofiarności mogliśmy przygotować paczki żywnościowe, które trafiły do potrzebujących uczniów naszej szkoły.


Tak Pomagam


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wiele zdrowia, spokoju, radości a przede wszystkim wszelkich potrzebnych łask od Bożego Dzieciątka i nieustającej pomocy Bogarodzicy.

Opiekunowie Szkolego Koła Caritas wraz z wolontariuszami.


W sobotę 8.12.2018r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami
przeprowadzili zbiórkę żywności w sklepie sieci „Biedronka” w ramach akcji
„TAK POMAGAM”.


Dzieło Pomocy

W naszej szkole trwa sprzedaż świec w ramach akcji wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Zapraszamy wszystkich aby włączyli się do akcji.

Cena świecy 5 zł


Caritas

W dniu 21 października odbyła się sprzedaż kremówek papieskich
przed kościołem p.w. Narodzenia N.M.P przy ulicy Kościuszki.
Wszystkim, którzy zakupili od nas kremówki papieskie DZIĘKUJEMY.
Szkolne Koło Caritas zaprasza do współpracy w roku szkolnym 2017/2018 czeka nas dużo pracy, która przyniesie nam wiele satysfakcji, ponieważ naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi.


Skarbonka Miłosierdzia – Jałmużna Wielkopostna


SKC – zbiórka żywności – 10.03.2018

W minioną sobotę tj. 10.03.2018r. odbyła się kolejna zbiórka żywności w supermarketach w ramach akcji:
„Tak Pomagam” zorganizowana przez Caritas Archidiecezji łódzkiej. SKC z SP4 przyłączyło się to tej akcji, dlatego też wolontariusze wraz z opiekunami zbierali artykuły w jednej z bełchatowskich Biedronek. Zebrane produkty zostaną przekazane częściowo oddziałowi Caritas w Łodzi oraz siostrom ze Wspólnoty Sióstr Miłości Miłosiernej, które służą w parafii Narodzenia N.M.P. i prowadzą m.in. świetlicę o nazwie: „Łobuziaki z miłosiernej paki”.

Serdecznie dziękujemy wszystkich, którzy wsparli tę szczytną akcję. 


Życzenia

Święta Bożego Narodzenia niech będą dla Was uroczystością radosną i pełną blasku,
zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń
oraz wielu łask od Bożej Dzieciny w 2018 roku.

Wolontariusze i opiekunowie


Zbiórka

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Szkolne Koło Caritas w zbiórce żywności przeprowadzonej pod hasłem: „Tak pomagam” w sieci sklepów Biedronka. Dzięki Państwa ofiarności mogliśmy przygotować aż 40 paczek świątecznych, które trafiły do potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły.


Caritas

W naszej szkole trwa sprzedaż świec w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli już zakupić świecę na wigilijny stół. Jednocześnie zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby włączyli się w tę wspaniałą akcję.

Jeszcze tylko w tym tygodniu wolontariusze ze SKC będą sprzedawać świece w szkole. 

W sobotę 9.12.2017r. wolontariusze SKC wraz z opiekunami wzięli udział w akcji Caritas Archidiecezji Łódzkiej: „Tak pomagam”. W jednym z bełchatowskich sklepów sieci Biedronka wolontariusze zbierali art. żywnościowe i nie tylko w celu przygotowania świątecznych paczek dla osób potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali swoje serce potrzebującym włączając się w tę zbiórkę.


Świece

I Niedziela Adwentu, 3 grudnia 2017 roku rozpoczyna okres przygotowania się do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego też SKC włącza się w akcję sprzedaży świec WDPD. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest dziełem, które już od wielu służy potrzebującym dzieciom zapewniając im m.in. posiłki, stypendia, wakacje, leczenie i rehabilitacje. Corocznie rozprowadzane są miliony świec, które w wigilijny wieczór stoją na naszych stołach. Dzięki temu każdego roku kilka milionów dzieci z ubogich rodzin w całej Polsce otrzymuje m.in. ciepłe posiłki oraz wyjeżdża na wypoczynek w okresie wakacyjnym. Tegorocznej edycji przyświeca hasło „Miłosierdzie jest jedno”.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami będą sprzedawali w naszej szkole w czasie tzw. przerw obiadowych świece, które znajdą swoje miejsce na wigilijnym stole.


SKC – Sprzedajemy kremówki

W niedzielę 22.10.2017r. obchodziliśmy 39 rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. 22 października 1978 roku w Rzymie papież Polak sprawował mszę inauguracyjną. Dlatego też wolontariusze SKC wraz z opiekunami włączyli się obchody tego dnia w Bełchatowie sprzedając papieskie kremówki. Sprzedaż kremówek odbyła się przed kościołem p.w. Narodzenia N.M.P. przy ul. Kościuszki. Mieszkańcy Bełchatowa licznie odwiedzili stoisko wolontariuszy SKC. Okazali także swoją serdeczność kierując wiele miłych słów do sprzedającej słodkości młodzieży.
Wszystkim, którzy zechcieli zakupić od nas papieskie kremówki serdecznie DZIĘKUJEMY


Dzień Papieski

We wrześniu odbyło się już pierwsze spotkanie opiekunów SKC wraz
z działającymi już wolontariuszami oraz chętnymi uczniami, którzy chcą do nas dołączyć. Zostały na nim omówione zadania, które w najbliższym czasie będą realizowane w ramach działalności SKC w naszej szkole.

 


 

Przed nami XVII Dzień Papieski, który w tym roku będzie obchodzony 8.10.2017r. pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Wolontariusze SKC wraz
z opiekunami zamierzają w niedzielę 22.10. zorganizować sprzedaż papieskich kremówek, która odbędzie się przed kościołem p.w. Narodzenia N.M.P.
przy ul. Kościuszki.


Piknik Caritas – Łódź, 8 czerwca 2017

8 czerwca 2017r. wolontariusze SKC wraz opiekunkami paniami Małgorzatą Matuszak i Anną Bochman uczestniczyli w „Pikniku Caritas”, który odbył się w Łodzi na terenie Parku na Zdrowiu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy muszli koncertowej. Celem pikniku była integracja wolontariuszy przy wspólnej zabawie tanecznej, udział w różnych konkursach oraz bieg charytatywny. Główną ideą tego biegu było pozyskanie funduszy służących pomocy potrzebującym. W tym roku ustalony wspólny cel przyjęty przez Caritas – to wsparcie rehabilitacji chorej Ani
z Bełchatowa.
Nasi uczniowie spędzili czas na doskonałej zabawie i wymianie doświadczeń             z innymi wolontariuszami SKC archidiecezji łódzkiej.

 

Wolontariusze wraz z opiekunami pragną bardzo serdecznie podziękować Księdzu Dziekanowi Zbigniewowi Zgodzie za ufundowanie środka komunikacji, którym mogliśmy dotrzeć na ten piknik.

 Serdeczne Bóg zapłać.


Skarbonka Miłosierdzia

W czasie Wielkiego Postu Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę w ramach jałmużny wielkopostnej
pod hasłem: „Skarbonka Miłosierdzia”.
Uczniowie naszej szkoły otworzyli swoje serca i przekazali potrzebującym pieniądze rezygnując w ten sposób z wydania ich na swoje przyjemności.
Pieniądze ze skarbonek zostały policzone i w kwocie 242,79 przekazane do Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Wolontariusze wraz z opiekunami serdecznie dziękują wszystkim, którzy zechcieli włączyć się w tę akcję,
a tym samym wesprzeć leczenie dzieci i osób starszych.

 


Zbiórka żywności – marzec

25 marca 2017r. wolontariusze  SKC wraz z opiekunkami koła Paniami: Małgorzatą Matuszak, Anną Bochman, Patrycją Kołasińską, przeprowadzili zbiórkę żywności w sklepie sieci „Biedronka”.
W wyniku akcji zostały zebrane artykuły  codziennej  potrzeby. Zebrane produkty trafią do rodzin będących
w trudnej sytuacji materialnej.


Skarbonka Miłosierdzia

W czasie Wielkiego Postu Szkolne Koło Caritas zaprasza
do włączenia się w akcję „Skarbonka Miłosierdzia”.
To bardzo proste, wystarczy tylko w ramach jałmużny wielkopostnej
(np. zrezygnować z zakupu wafelka), a zaoszczędzone pieniądze wrzucić do skarbonek, którym opiekują się panie katechetki.

Dobrowolną ofiarę będzie można złożyć do skarbonki na lekcji religii.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane na konto Caritas
i przeznaczone
na pomoc w leczeniu chorych dzieci i osób starszych.


Szkolne Koło Caritas

5.01.2017r. odbyło się spotkanie wolontariuszy SKC z ich opiekunami. Zostały na nim wręczone pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy zaangażowali się w akcję zbiórki żywności w Biedronce. Ponadto opiekunowie podziękowali wszystkim wolontariuszom za  wszelką pomoc oraz ogromne serce, które wkładają w działania, które podejmuje SCK i przekazali drobne upominki.


Życzenia

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami życzą wszystkim radosnych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia.  Niech Boża Dziecina otacza każdego swoją łaską w nadchodzącym 2017 roku.


Zbiórka żywności – grudzień

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem przygotowali świąteczne paczki z zebranych produktów w Biedronce w ramach akcji „TAK POMAGAM”. Upominki trafią do uczniów z naszej szkoły, którzy potrzebują wsparcia. Mamy  nadzieję te prezenty sprawią im oraz ich bliskim radość.

W ramach działalności Szkolnego Koła Caritas 10 grudnia 2016r. wolontariusze
z naszej szkoły  przeprowadzili  zbiórkę żywności w sklepach sieci „Biedronka”
pod hasłem „Pomagam”.  W wyniku akcji zostały zebrane artykuły  codziennej  potrzeby. Paczki żywnościowe z artykułami spożywczymi trafiają w pierwszej kolejności do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, do osób starszych samotnych oraz rodzin, które dotknięte zostały trudną sytuacją losową.


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W drugą niedzielę adwentu Olga Grochowska i Aleksandra Poryzała ze Szkolnego Koła Caritas wraz z  opiekunami  p. Małgorzatą Matuszak i p. Anną Bochman, sprzedawały świece na wigilijny stół.  Szkolne Koło Caritas prowadziło sprzedaż świec w ramach akcji Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” przy kościele pw  Narodzenia N.M.P. oraz wśród nauczycieli naszej szkoły.

Wolontariusze i opiekunki Szkolnego Koła Caritas serdecznie  dziękuje wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć tę przedświąteczną pomoc potrzebującym !!!


Zbiórka

W listopadzie Szkolne Koło Caritas działające w naszej szkole we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas z SP 13
i pod patronatem Pani Marioli Czechowskiej  – Prezydent Miasta Bełchatowie włączyło się organizację zbiórki art. szkolnych dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie. Potrzebne materiały szkole były zbierane pod hasłem „Poczuj się jak Święty Mikołaj” we wszystkich placówkach oświatowych działających na trenie Bełchatowa, a następnie zostaną dostarczone do Nowogrodu Wołyńskiego na Ukrainie, gdzie uczy się ok. 150 polskich dzieci. Uczniowie naszej szkoły jak zwykle stanęli na wysokości zadania i odpowiedzieli bardzo pozytywnie na potrzeby swoich rodaków.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz
z opiekunami serdecznie dziękują wszystkich, którzy zechcieli włączyć się w tę akcję !!!


Szkole Koło Caritas

28 października 2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie aktu powołania Szkolnego Koła Caritas. Dokument ten został przekazany pani Dyr. Annie Nowakowskiej-Ludwiczak przez Zastępcę Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej Ks. Sebastiana Krawczyka.

Opiekę duchową nad uczniami – wolontariuszami sprawować będzie  Dziekan Ks. Zbigniew Zgoda – proboszcz parafii NNM w Bełchatowie. Opiekunkami SKC zostały panie: Małgorzata Matuszak, Anna Bochman i Patrycja Kołasińska.
Spotkanie inaugurujące działalność SKC zaszczycili swoją obecnością goście:
Ks. Sebastian Krawczyk, Ks. Zbigniew Zgoda, Pani Danuta Sażyn – Kierownik Biura Wolontariatu Caritas w Łodzi, Pan Ryszard Kowalik – koordynator Caritas na powiat Bełchatowski, Pan Damian Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13
w Bełchatowie
.

Grupa wolontariuszy z naszej szkoły liczy 27 uczniów.

   Klasa 5a                         Klasa 5b                          Klasa 5c

Julita Banaszczyk              Kinga Moskot                      Agata Różga

Kinga Banaszczyk             Kacper Łaguniak                 Nikola Giełażys

Aleksandra Jon                 Julia Kozakiewicz                Aleksandra Kędzia

Zuzanna Stępień                                                        Amelia Pluta

Maja Lis

Kacper Dykes

Laura Komar

Klasa 4a                       Klasa 6 a                   Klasa 6 b

Aleksandra Poryzała              Maja Elmrych               Maja Gabinowska

Maja Fidala                      Wiktoria Grzelak            Aleksandra Kwiecień

Karol Trojanowski               Klaudia Wojcianis           Marcelina Półtorak

Olga Grochowska                                                   Nina Sławuta

Bartosz Wabich                                                     Natalia Wawrzyńczy


DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMĄ

Zima to trudny czas dla ptaków, trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwanie pożywienia na mrozie pochłania ich energię. W ogrodzie pokrytym śniegiem, można spotkać wróble, sikory, kawki, gawrony czy kosy.

Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich, zimowych warunków, aby im pomóc można je dokarmiać. To bardzo ważne i odpowiedzialne zajęcie, nierzadko może uratować je od śmierci z głodu lub wychłodzenia.

Jeśli już zdecydujemy i zaangażujemy się na zimowe dokarmianie ptaków, róbmy to regularnie i właściwymi produktami. Ptaki szybko przyzwyczajają się do źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne.

Jak, kiedy i czym dokarmiać ptaki?

Więcej: https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/jak-madrze-dokarmiac-ptaki-zima/


ekoDetektywi


Klej AMOS stawia na ekologię!

Nasza szkoła włączyła się do akcji ekologicznej producenta kleju AMOS
pn. „Wymień puste na pełne”.

Zbieramy puste opakowania po kleju AMOS do oznakowanego pojemnika, który został ustawiony na holu dolnym.

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji ekologicznej, tym bardziej,
że przyłączając się do tego przedsięwzięcia wspieramy program
POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ pn. „PAJACYK”,
którego celem jest dożywianie dzieci.

JEST TO AKCJA – ekologiczna, charytatywna, nieskomplikowana, potrzebna!

Sprawdź szczegóły na: www.najlepszyklej.pl

Bądź EKO!


Ekologia


 

Energie odnawialne
Jak skutecznie ograniczyć straty wody?


Bioróżnorodność


Zmień nawyki na dobre


Kodeks młodego ekologa


Zbiórka ptaki


Zielona transformacja

W ramach Modelowego Ośrodka Ekologii Integralnej pn. „ZIELONA TRANSFORMACJA”

6 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyły się dwugodzinne warsztaty dla uczniów kl. 7- 8 pt.

„Co dalej po węglu? – o zmianach klimatu, energetyce i sprawiedliwej transformacji”,

prowadzone przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.

Więcej: https://belchatow2050.pl/

 

Celem podejmowanych w projekcie działań jest rozpoczęcie i prowadzenie dyskusji
w zakresie:

– zielonej i sprawiedliwej transformacji dla obszaru KWB BEŁCHATÓW;

-promocji alternatywnych wariantów rozwoju dla Bełchatowa i rewitalizacji terenów pogórniczych;

– przywrócenia równowagi ekosystemu i dobrych warunków środowiskowych wokół odkrywki,

– skutków zdrowotnych, środowiskowych, wizerunkowych i rozwojowych istnienia instalacji

i odkrywki dla regionu.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywizującymi, mającymi na celu swobodną wymianę myśli, rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia.

Ponadto zajęcia poszerzyły zainteresowania uczniów, jednocześnie przyczyniając się rozwoju umiejętności komunikowania się w grupie, argumentowania oraz wyciągania wniosków.

Pracując metodami aktywizującymi wspieramy również rozwój emocjonalny naszych uczniów.


Cztery wiatry

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 2b wcielili się w role aktorów i przygotowali przedstawienie na podstawie wiersza Marii Kownackiej „Cztery wiatry”. Przy okazji dowiedzieli się o rodzajach wiatru oraz jego roli i skutkach działania🍃


Odnawialne źródła energiiWykorzystania energii wiatrowej

Wiele dziedzin naszego życia powiązanych jest z wykorzystaniem energii. Najczęściej pozyskujemy ją w procesie spalania, np. węgla. Można ją jednak wytworzyć również w inny sposób, np. z wiatru. Podczas zajęć uczniowie kl. 2b poznali możliwości wykorzystania energii wiatrowej oraz definicje odnawialnych źródeł energii. Wszystkie dzieci wykonały samodzielnie wiatraki, które później były dla nich doskonałą zabawą😊

Tusz do paki

Celem kampanii jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażanie do zachowań proekologicznych, z jednoczesnym kształtowaniem empatii wobec zwierząt przebywających
w schroniskach.

Zachęcamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli do przynoszenia, zapakowanych w woreczek foliowy zużytych tuszów
z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do specjalnie przygotowanych kartonów.

Zebrane w ten sposób zużyte tusze zostaną przekazane do recyklingu, a z pozyskanych dzięki temu środków firma Eko-system zakupi karmę dla zwierząt ze schronisk Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Dodatkowe informacje:

https://tuszdopaki.pl/


Zostań ekoBohaterem


Dzień czystego powietrza

Dnia 15 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Czystego Powietrza. Uczniowie klas 0-3 wraz ze swoimi wychowawcami dyskutowali o kwestii smogu, jego przyczynach, skutkach i sposobach na jego ograniczenie. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie, jak również wykonali piękne prace plastyczne. Zajęcia odbyły się w ramach działań proekologicznych w naszej szkole.


Zielona transformacja

 


Charytatywno – ekologiczna działalność Modelowego Ośrodka Ekologii Integralnej

Charytatywno – ekologiczna działalność Modelowego Ośrodka Ekologii Integralnej to akcja pn. Nakrętka mała, ale dużo zdziała!

W ramach projektu realizujemy w praktyce dzieło miłosierdzia, w duchu encykliki Laudato Si’.

Nakrętki są małe, ale to w ich liczbie leży siła i realna pomoc dla potrzebujących.

W bardzo krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się nam zebrać około 300 kg nakrętek.

W jaki sposób zebrane nakrętki mogą pomóc potrzebującym?

Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczany na leczenie i rehabilitację KRZYSIA SMARZYCHA,
7-letniego chłopca z ciąży mnogiej czworaczej, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie pokrwotoczne zaopatrzone zastawką komorowo – otrzewnową, padaczkę wadę wzroku i słuchu.

Miesięczny koszt rehabilitacji i wyjazdów do specjalistów, pod których chłopiec jest ciągłą opieką to około 1 500 zł, natomiast tona zebranych nakrętek to kwota 700, 00 zł.

Aby uzbierać tonę nakrętek, potrzeba ich prawie pół miliona!

Butelki plastikowe najczęściej wykonane są z plastiku PET, natomiast nakrętki plastikowe zazwyczaj
z plastiku PP, PE, LDPE lub HDPE, który cechuje się dużo większą gęstością surowca oraz odpornością na uszkodzenia niż PET. Dzięki temu nakrętki znacznie łatwiej niż inne produkty plastikowe poddają się procesowi recyklingu.

Nakrętka kryje w sobie wielki potencjał, to wartościowy, twardy plastik. Oznacza się go HDPE – to skrót od angielskich słów High Density PE, czyli polietylen dużej gęstości.

Recykling nakrętek polega na przetworzeniu ich na specjalny granulat, z którego następnie można stworzyć nowe elementy tj. np.: kolejne nakrętki, doniczki, worki na śmieci, opakowania, rury PCV, łopaty do śniegu  lub wiadra.

Przy okazji zbiórki nakrętek pomagamy także chronić środowisko. Butelki bez nakrętek łatwiej zgnieść, co obniża koszty ich przewożenia i magazynowania.

Jakie nakrętki zbieramy?

Zbieramy wszelkie plastikowe zakrętki – bez względu na ich wielkość, kształt czy kolor, np.
po wodzie mineralnej lub innych napojach, soku, mleku, od płynów do prania, płukania, mycia podłóg, od pasty do zębów, słoików (np. po kawie rozpuszczalnej), ze słoiczków i buteleczek po lekach i suplementach diety, po szamponach, balsamach, żelach pod prysznic, kremach, itp.

Zbierając nakrętki i przekazując je na cele charytatywne, możesz mieć pewność, że nie trafią do lasu lub na wysypisko śmieci.

 

Jednak, żeby zbiórka przełożyła się na realną pomoc dla Krzysia, nakrętek musi być naprawdę baaardzo dużo. Zatem– WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE!Śmieci w lesie


MNIEJ ŚMIECI, WIĘCEJ PAMIĘCI!

MNIEJ ŚMIECI, WIĘCEJ PAMIĘCI!

W październiku i listopadzie plastikowe znicze zalewają cmentarze. A może w tym roku przygotujesz się
do ekologicznego obchodzenia dnia Wszystkich Świętych?

Ekologiczne wianki, znicze i zero plastiku, czyli „Mniej śmieci – więcej pamięci!”.

Jednak pamiętaj, za zmarłych najważniejsza jest nasza modlitwa!


Katechetki z naszej szkoły w piątek 22 października 2021r w kościele Akademickim w Piotrkowie Trybunalskim brały udział w spotkaniu formacyjnym dla katechetów, którego temat był: „Troska jest Boska. Laudato Si w trosce o nasz wspólny dom.
Prelegentem spotkania była: s. Beata Zawiślak USJK
Podczas spotkania katechetki zaczerpnęły inspiracje do przeprowadzenia katechez w nawiązaniu do encykliki papieża Franciszka.


Cuda Wianki

W dniach 20 – 21 października 2021 roku uczniowie klasy Va i VIIs podczas lekcji religii wraz z katechetkami udały się do kapliczek w pobliżu szkoły, aby w pięknej modlitwie różańcowej zawierzyć papieża Franciszka oraz nasz świat.
W tym czasie były rozmowy na temat piękna natury oraz jak należy o nią dbać. Nawiązano do encykliki „Laudato si”.
Odczytano pieśń św. Franciszka.


Zielona transformacja BROSZURA promująca proekologiczne nawyki w codziennym życiu

„DOBRE PRAKTYKI EKOLOGICZNE” – opracowane przez szkolnych ekodetektywów

w myśl zasady małe zmiany – duże efekty.

Zmień nawyki, a zmienisz planetę!

 

1. Segreguj odpady – to bardzo prosty do opanowania nawyk. Korzystaj ze specjalnych, przeznaczonych do konkretnych śmieci pojemników. Przed wyrzuceniem plastikowej butelki odkręć nakrętkę. Dzięki temu bez problemu zgnieciesz butelkę.

2. Plastikowe nakrętki oraz zużyte baterie przynieś do świetlicy szkolnej.

3. Oszczędzaj wodę i prąd. Bierz szybki prysznic zamiast dłuuugiej kąpieli. Jeśli masz taką możliwość zmywaj naczynia w zmywarce, a nie ręcznie. Podczas mycia zębów zakręcaj wodę. Korzystaj z naturalnego światła, tak ustaw biurko czy fotel do czytania, by w ciągu dnia korzystać ze światła słonecznego. Pomaluj ściany jasnymi farbami, które odbijają światło. Wychodząc
z pomieszczenia zawsze wyłącz światło. Gdy przepali się stara żarówka, wymień ją na energoszczędną.

4. Ogranicz koszenie trawy do minimum. Rzadsze koszenie to czystsze środowisko. Wysoka trawa to jeden z największych emiterów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla. „Zaniedbane” trawniki gromadzą wodę w glebie, to naturalne filtry, poprawiające jakość powietrza
w mieście. Dłuższa trawa sprzyja wegetacji i kwitnieniu, a więc i pojawianiu się owadów zapylających. Roślinność łąkowa sprzyja bioróżnorodności. Kosiarki zużywają bardzo dużo paliwa, więc powodują zanieczyszczanie środowiska.

5. Zakładaj łąki kwietne – wyspy bioróżnorodności. Są suszoodporne, praktycznie nie wymagają dodatkowego podlewania, bo rośliny tworzące łąki mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik. Łąki kwietne są także wspaniałym pożytkiem dla owadów, zapewniając im pokarm przez wiele miesięcy, dzięki różnym porom kwitnienia poszczególnych roślin.

6. Aby ratować naszą planetę przed inwazją torebek foliowych, zakupy pakuj do toreb wielokrotnego użytku. Zastąp nimi szkodliwe dla środowiska torby jednorazowe czyli popularne „foliówki”. Ekologiczne woreczki na owoce i warzywa to podstawowy gadżet każdej osoby, pragnącej żyć zgodnie z zasadami Zero Waste. Produktów tego typu możemy bowiem używać wielokrotnie. Nawet gdy ulegną one zniszczeniu, ich obecność nie stwarza takiego zagrożenia dla środowiska, jak ma to miejsce w przypadku torebek foliowych.

7. Naprawiaj zamiast wyrzucać – zepsuty sprzęt AGD, RTV może zyskać „drugie życie”.

W styczniu 2022 r. w naszej szkoły będzie prowadzona „AKCJA: REAKTYWACJA elektrośmieci”, polegajaca na zbiórce i wymianie sprzętów elektrycznych i elektronicznych wśród społeczności szkolnej.

– Sprzętowi działającemu nadamy „drugie życie” – przekazując lub wymieniając go z innymi.

– Sprzęt niedziałający – przekażemy do stowarzyszenia – wspierając misje w Zambii, Kamerunie, Kenii
i Tanzanii.

8. Kupuj mniej ubrań. Rób przemyślane zakupy. Wymieniaj zamiast kupować. Stare nie zawsze znaczy niemodne – np. wymień bluzkę, która Ci się już nie podoba na torebkę koleżanki.
W ten sposób pomożesz środowisku.

9. Drukuj ekologicznie. Zminimalizuj ilość zużywanego papieru, drukując dwustronnie i przy mniej ważnych wydrukach po dwie strony na arkuszu.

10. Stosuj ekologiczne środki czyszczące – na bazie octu, sody oczyszczonej czy soku z cytryny. Mnóstwo sprawdzonych przepisów znajdziesz bez problemu w Internecie.

 

Bądź eko na co dzień! Być może nie uda Ci się zastosować od razu do wszystkich powyższych haseł.
Na początek wybierz jeden punkt z listy, a gdy wejdzie Ci w nawyk, przejdź do kolejnego. Świadomym, systematycznym działaniem możesz poprawić stan środowiska naturalnego.

Co można jeszcze dopisać do tej listy? Co Twoim zdaniem jeszcze warto robić, o czym ekodetektywi nie wspomnieli?

Zapraszamy do współpracy …Inauguracja Modelowego Ośrodka Ekologii Integralnej
pn. ZIELONA TRANSFORMACJA

5.10.2021 r. miała miejsce oficjalna inauguracja projektu pn. ZIELONA TRANSFORMACJA.

 

W murach naszej szkoły gościliśmy:

– Łódzkiego Kuratora Oświaty Pana Waldemara Flajszera;

– Wiceprezydenta Bełchatowa Pana Dariusza Matyśkiewicza;

– Proboszcza Parafii pw. NNMP w Bełchatowie ks. Kanonika Zbigniewa Zgodę;

– Zastępcę dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. Sebastiana Krawczyka;

– Przedstawicieli Rady Rodziców – Panią Izabelę Wrzosek oraz Pana Zygmunta Wiśniewskiego.

 

Po prezentacji multimedialnej i przedstawieniu głównych założeń projektu, głos zabrali zaproszeni goście, którzy zwrócili uwagę na to, że potrzebujemy dzisiaj nowego podejścia ekologicznego, które przemieni nasz sposób myślenia, naszą mentalność, styl życia oraz stosunek do zasobów Ziemi. Wiedza nabywana w szkole jest przez dzieci internalizowana, czyli osiada w nich na zawsze.

To, co stanie się teraz z ekologicznym schematem, będzie miało wpływ na ich dalsze funkcjonowanie
w dorosłości.

 

Na zakończenie uroczystości odbyła część artystyczna, ze wsparciem grającej na saksofonie Pani Beaty Błasik oraz ks. proboszcza Zbigniewa Zgody, który specjalnie na tę uroczystość skomponował muzykę
i napisał tekst do utworu pt. „Tango dla św. Franciszka”.

 

Każdy z zaproszonych gości otrzymał pakiet DARÓW JESIENI:

– dynię Hakuro z papryczką chili wraz z przepisem na zupę dyniową;

– sok pomidorowy;

– ususzone zioła z Ekopracowni pod chmurką pn. „EKOfiltr”;

-dżem dyniowy.

 

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie rozbudzi świadomość ekologiczną, umożliwiając rozwój nowych przekonań, postaw i stylów życia będących odpowiedzią na wezwania płynące z encykliki Laudato Si’ Papieża Franciszka.ENCYKLIKA Laudato si’Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie wzięła udział w ogólnopolskim konkursie grantowym organizowanym przez CARITAS na lokalne inicjatywy ekologiczne i znalazła się w gronie sześciu zespołów w Polsce, pozyskując, jako jedyna w Archidiecezji Łódzkiej grant w kwocie 20 000 zł na realizację eko-projektu – Modelowego Ośrodka Ekologii Integralnej pn. ZIELONA TRANSFORMACJA .

Projekt Caritas Laudato si’ jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka do troski
o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia, przekładając społeczną naukę Kościoła w zakresie ekologii integralnej na konkretne, praktyczne działania oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości.

Swoje przemyślenia Papież Franciszek zawarł w wydanej w czerwcu 2015 r. encyklice Laudato si’, mocno akcentując potrzebę proekologicznego działania i pilnie wzywając „każdego człowieka żyjącego na tej planecie do rozpoczęcia dialogu i do transformacji naszych serc i społeczności, aby powstrzymać ocieplanie się planety oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w celu zwalczenia kryzysu klimatycznego”.

Odpowiadając na ekologiczny apel Papieża Franciszka, nasza szkoła w te działania postanowiła się wpisać, podejmując wyzwanie i jednocześnie promując encyklikę Laudato si’.

Poprzez działania projektowe, wypracujemy dobre praktyki, które każdy będzie mógł wdrożyć
w codzienność, zmieniając swoje przyzwyczajenia w różnych aspektach, np. poprzez ograniczenie marnowania żywności, zużycia wody czy energii elektrycznej.

Projekt pn. ZIELONA TRANSFORMACJA to szansa na zmianę postaw i nawyków w zakresie ochrony środowiska.


Półfinał wojewódzki w Dobryszycach w tenisie stołowym

🏓W dniu 17.11.22 nasi uczniowie Antoni Wiliński I Igor Grzegorek zajęli 3 miejsce w półfinale wojewódzkim w Dobryszycach w tenisie stołowym 🥉
🏓Wielkie brawa dla naszych zawodników.
🏓Opiekunem drużyny był Pan Rafał Doleciński.


Tenis stołowy
Igrzyska Dzieci – indywidualne biegi przełajowe na szczeblu powiatowym

W dniu 21.09.2022r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Igrzyskach Dzieci – indywidualnych biegach przełajowych na szczeblu powiatowym. Zawodnicy do pokonania mieli dystans 1000m 🏃‍♀️.
Uczennica Zuzanna Pęciak okazała się bezkonkurencyjna i ukończyła bieg na 1 miejscu 🥇🎉.
Dominik Mazurkiewicz w swojej kategorii wiekowej uplasował się na 3 miejscu 🥉🎉.
Oboje wywalczyli bilet do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 29.09.22r. w Uniejowie 👏! Cóż to będą za emocje 🥳. Mocno trzymamy kciuki za uczniów naszej szkoły ✊🙌.
Opiekunem podczas zawodów była pani Martyna Łobodzińska.Rok szkolny 2021/2022

W DNIU 10 MAJA 2022R. ODBYŁ SIĘ „6 BEŁCHATOWSKI BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA” W PARKU PRZY MUZEUM REGIONALNYM. NASZĄ SZKOŁĘ REPREZENTOWALI UCZNIOWIE Z KLAS PIERWSZYCH I TRZECICH.

PUCHARY ZDOBYLI:
KAMIL WYKA I ZUZANNA CISZEWSKA KL.1B III MIEJSCE (ROCZNIK 2014)
KAROL KWIATEK KL.3B III MIEJSCE (ROCZNIK 2012)

WSZYSTKIM UCZNIOM ZA AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Osiągnięcia 2020/2021


Nasza reprezentacja w Mistrzostwach Powiatu Bełchatowskiego w piłce siatkowej

Mamy II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bełchatowskiego w piłce siatkowej chłopców!!!
06.03.2020r. w Szkole Podstawowej nr 9 odbyły się zawody sportowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
(rocznik 2005-2006). Skład reprezentacji SP4: Brajan Ruda, Szymon Bald, Jakub Szymański, Bartłomiej Martyniak,
Krystian Trzciński, Kacper Lisiak, Hubert Uciński, Paweł Kaczmarek.
Opiekun: Arkadiusz Kruk


Igrzyska Młodzieży Szkolnej

02.03.2020r. w Szkole Podstawowej nr 13 odbyły się Mistrzostwa Bełchatowa w koszykówce chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Drużyna z SP4 zajęła III miejsce, pokonując swoich grupowych rywali z SP8 i SP5. W półfinale turnieju niestety zawodnicy z SP3 wygrali z naszą reprezentacją, a w meczu o III miejsce ponownie zmierzyliśmy się z SP8, pokonując ich po zaciętym meczu po raz drugi. Skład reprezentacji SP4: Brajan Ruda, Szymon Bald, Jakub Szymański, Jakub Szewczyk,
Hubert Uciński, Kacper Dykes, Jakub Rzepecki, Bartłomiej Tąpolski, Hubert Różycki i Bartłomiej Martyniak.
Opiekun: Arkadiusz Kruk

 


Nasza reprezentacja na Mistrzostwach Bełchatowa w siatkówce chłopców

Piłka siatkowa – mamy II miejsce i awans do etapu powiatowego!!!
26.02.2020r. w ZSP nr 9 odbyły się Mistrzostwa Bełchatowa w siatkówce chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Rywalizowało 6 szkół. Nasza drużyna wygrała 2 mecze w grupie (z SP3 i ZSP9) i dopiero w finale musiała uznać wyższość zwycięzców całego turnieju – SP12. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 6 marca 2020 roku awansowały drużyny
z SP12 i SP4. Skład naszej drużyny: Brajan Ruda (kapitan), Szymon Bald, Jakub Szymański, Kacper Lisiak,
Krystian Trzciński, Bartłomiej Martyniak, Paweł Kaczmarek, Hubert Uciński
Opiekun: Arkadiusz Kruk.


Nasza reprezentacja na zawodach łyżwiarskich

14.02.2020 roku na Lodowisku Miejskim odbyły się zawody łyżwiarskie.
Uczniowie naszej szkoły rozwiązali worek z medalami zdobywając w trofea w każdej kategorii. Gratulujemy sukcesów!

Klasy 1-2:
I miejsce – Tymon Goździewicz
III miejsce Filip Herudziński

klasy 3-4:
I miejsce Oskar Ciachorowski
III Barbara Krakowiak

Klasy 5-6:
II miejsce Karolina Zając
II miejsce Jakub Ikrzak

Klasy 7-8:
II miejsce Kacper Łaguniak


Ustrzec Gwiazdkę


Turniej szachowy

W dniu 29.11.odbył się turniej szachowy na szczeblu powiatowym. Nasi młodzi szachiści w składzie Lena Muszyńska, Andrzej Kołasiński, Alan Knapik oraz Andrzej Erkiert dzielnie rywalizowali z przeciwnikami z innych szkół zajmując 4 miejsce 🎖️ Na uwagę zasługuje fakt że byliśmy najmłodszą ekipa turnieju. Dzieci biorąc udział w zawodach podglądały starszych kolegów i zdobywały cenne doświadczenie. 💪 Opiekunem zespołu była p. Emilia Marczak.


Zawody powiatowe Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym chłopców

W dniu 28.10.2019 w Kleszczowie odbyły się zawody powiatowe Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym chłopców. Po bardzo zaciętej walce ulegamy tym razem chłopcom z SP1 i plasujemy się na II miejscu.
Mimo że chłopcy zajęli II miejsce uzyskali awans do półfinału wojewódzkiego, ktory w listopadzie odbędzie się
w Dobryszycach. Uczniowie byli pod opieką pana Rafała Dolecińskiego.

Skład zespołu:
1. Wiliński Antoni
2. Grzegorek Igor


Zawody piłki siatkowej

W sobotę 26.10.2019 w hali Energia odbyły się zawody piłki siatkowej organizowane przez Akademie Siatkowki SKRY.
Nasza szkoła zgłosiła dwa zespoły jeden w „dwójkach”(rocznik 2009) oraz jeden w „czwórkach”(rocznik 2007).
Młodsi zawodnicy ostatecznie uplasowali się na 4 miejscu natomiast ich starsi koledzy zajęli 3 miejsce 🏆
Wielkie gratulacje i motywacja do dalszej pracy

Składy:
1. Jon Marcel 2009
2. Rogala Marcel 2009
3. Roksela Dawid 2009

1. Maras Kamil 2007
2. Wawrzyniak Alex 2007
3. Stępień Tobiasz 2007
4. Graczyk Kacper 2007


Nasze drużyny w rozgrywkach Bełchatowskiej Ligi Ruby Tag

W piątek 25 października 2019r. odbyła się kolejna edycja Bełchatowskiej Ligi Rugby Tag na boisku treningowym Miejskiego Centrum Sportu 🏈 💪, gdzie zawodnicy z wielu szkół zmagali się o wejście do półfinału wojewódzkiego.
I tak oto drużyna klas V zajęła I MIEJSCE 🥇🎉👏 i przeszla bezapelacyjnie do półfinału, który odbędzie się 26 listopada w Łodzi.
Klasy VI ukonczyły na miejscu IV prezentując nam zaciętą walkę do samego końca! Brawa również dla nich 👏. Zaangażowanie i pasja do tej dyscypliny przekłada się na coraz to lepsze wyniki naszych Rugbystów 👊
Uczniów przygotowała pani Martyna Pacholczyk.
GRATULUJEMY 🤝
Opiekunem była pani Anna Walaszczyk.

 


Półfinał Wojewódzki w tenisie stołowym

Szkoła Podstawowa w Dobryszycach gościła 25.10.2019r. mistrzów i wicemistrzów powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego i pajęczańskiego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS). Tym razem uczniowie naszej szkoły w składzie: Bartłomiej Martyniak kl. 7b, Jakub Szymański kl. 8a i Kacper Lisiak kl. 7b musieli docenić klasę rywali zajmując VI miejsce. Zawodnikom dziękujemy za zaangażowanie i sportową walkę.
Opiekunem grupy był p. Arkadiusz Kruk.


Mistrzostwa Bełchatowa w unihokeju

W dniu 24.10.2019 nasi chłopcy brali udział w Mistrzostwach Bełchatowa w unihokeju. Po bardzo zaciętych grach i wielu emocjach nasza drużyna plasuje się na miejscu 4. Na uwagę zasługuje fakt, że chłopcy przegrali tylko jeden mecz z późniejszym triumfatorem turnieju. Brawa za zaangażowanie i walkę do ostatniego gwizdka 💪


Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w tenisie stołowym chłopców

W dniu 21.10.2019 r. drużyna chłopców z naszej szkoły w składzie Bartłomiej Martyniak kl.7B,
Jakub Szymański kl.8A, Marcel Jon kl.7B zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bełchatowskiego w tenisie stołowym chłopców, które odbyły się w Kleszczowie.
Drużyna w składzie dziewcząt Paulina Zając kl. 6B, Laura Komar kl. 8C, Beata Bartos kl.8A
zajęła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bełchatowskiego w tenisie stołowym dziewcząt.
Chłopcy awansowali do półfinału wojewódzkiego, który odbedzie się 25.10.2019r.w Dobryszycach.
Opiekunem grup był pan Arkadiusz Kruk.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.


Mistrzostwa Bełchatowa Szkół Podstawowych w tenisie stołowym chłopców

W dniu 10.10.2019 nasza szkoła była organizatorem Mistrzostw Bełchatowa Szkół Podstawowych w tenisie stołowym chłopców. Nasza reprezentacja w składzie: Rogala Marcel, Wiliński Antoni, Grzegorek Szymon po zaciętej rywalizacji wygrała turniej
i zajęła I miejsce 🏆❗❗❗
W finale chłopcy pokonali SP1 i wraz z tą szkołą będą reprezentować Bełchatów podczas zawodów powiatowych,
które odbędą się w Kleszczowie.
Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za kolejny turniej


Czwórkowe sztafety w biegach przełajowych

W dniu 4.10.2019r. odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe. Czwórkę reprezentowały dwie sztafety: „starsza” i „mlodsza”. Uczniowie rywalizowali przy kapryśnej pogodzie walcząc nie tylko z rywalami, ale także z deszczem. 💧☔
Nasi reprezentanci dzielnie walczyli na trudnej trasie zajmując 4 miejsce.
Wszystkim uczniom gratulujemy🏆. Opiekunami drużyn byli pan Arkadiusz Kruk i pani Emilia Ciołek.


Nasi uczniowie w grze o Puchar Starosty Bełchatowskiego

Przez ostatnie dwa dni uczniowie naszej szkoły grali o Puchar Starosty Bełchatowskiego 🏆w IX Turnieju Piłki Nożnej ⚽️, mecze rozegrały się na boisku Powiatowego Centrum Sportu.
W poniedziałek 23 września rozgrywki rozpoczęli uczniowie klas młodszych zajmując IV miejsce 💪🤜
We wtorek 24 września starsza drużyna naszych piłkarzy wywalczyła 3
miejsce🥉💪🤝

Uczeń klasy 8a – Brajan Ruda, został wyróżniony jako NAJLEPSZY STRZELEC
🎉😊👏

Obie drużyny otrzymały dyplomy, medale oraz gratulacje z rąk Pana Starosty
🤝😊
Opiekunami byli pani Martyna Pacholczyk i pan Rafał Doleciński.


Nasi uczniowie w Powiatowych Biegach Przełajowych nad Zalewem „Patyki”

W piątek 20 września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli sezon sportowy 2019/2020 💪 Wzięli udział w Powiatowych Biegach Przełajowych nad Zalewem „Patyki” w Zelowie. 🏃‍♂️🏃‍♀️ Nasi reprezentaci najmłodszej grupy startujących zmagali się na dystansie 1000m. 5 pierwszych biegaczy w oddzielnych kategoriach chłopcy, dziewczynki otrzymało „bilet”✅ na przełaje na szczeblu wojewódzkim . I choć nie udało się wejść do czołówki, to szczególne brawa 👏 należą się uczniowi Piotrowi Kilańczykowi  z klasy 6B , który zajął 6 miejsce w swojej kategorii! To świetny wynik ! Wszystkim startującym dziękujemy za udział i zaangażowanie 👐i nie zapominajcie – Bieganie uczy by zawsze IŚĆ DO PRZODU! 😊💪
Opiekunami były pani Emilka Ciołek i pani Martyna Pacholczyk.


Zawody piłki nożnej

W dniu 27.05.19 uczniowie klas III – IV udali się na zawody piłki nożnej
organizowane przez SP9. Po bardzo zaciętych i emocjonujących meczach
ostatecznie plasujemy sie na 4 pozycji.
Gratulujemy chłopakom woli walki i ambicji do ostatatniego gwizdka
sędziego👏Opiekunem był pan Rafał Doleciński.
Skład zespołu:
1. Pankanin Kuba
2. Pankanin Szymon
3. Jon Jakub
4. Ciachorowski Oskar
5. Michalec Michał
6. Moskot Kacper
7. Roksela Dawid
8. Macugowski Bartosz


Rugby Tag

W czwartek 23 maja, nasi uczniowie reprezentaci drużyn Rugby Tag, zostali gościnnie zaproszeni
na V Międzyszkolny Turniej o Puchar Wójta Gminy Brójce w Kurowicach.🏆🏉
Nasi uczniowie zajęli V miejsce. Spotkanie z najlepszymi zawodnikami w woj.łodzkim było świetnym treningiem i lekcją,
która uczy szacunku do drużyny przeciwnej, zasad fair play i motywuje do ciężkiej pracy. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie, pamiątkowe koszulki, wszystkie wskazówki i miłą atmosferę podczas Turnieju.


Nasi zawodnicy w Ogólnopolskim Półfinale Szkolnej Ligi Rugby Tag

W dniu dzisiejszym (20 maja)odbył się Ogólnopolski Półfinał Szkolnej Ligi Rugby Tag. 🏉💪

Drużyna klas IV wywalczyła IV miejsce.🎉
To duży sukces tych młodych zawodników, walka była mocno wyrównana, nasi zawodnicy z roku na rok
pną się na coraz wyższe miejsca, co świadczy o ich dużym progressie.💪
Drużyna klas VI zajęła VI miejsce, 😊 im rowniez należą się brawa.👏
Pani Pacholczyk dziękuje za dzisiejsze emocje, wylany pot i łzy. 🙏🏅❤️


Nasze drużyny rugby w eliminacjach Szkolnej Ligi Ruby Tag

W dniu dzisiejszym (14 maja) możemy się pochwalić naszymi Rugbystami 🏉💪

ich ciężka praca zaowocowała na boisku 🏆

Trzy drużyny – uczniowie klas 4,5 i 6 wzięli udział w eliminacjach Szkolnej
Ligi Ruby Tag i walczyli o wejście do półfinału województwa łódzkiego ☝️

A zatem uczniowie klas 4 zakwalifikowali się na 1 🥇miejscu 💪

Uczniowie klas 5 i 6 wywalczyli 2 🥈miejsce! 😊 i tym samym wszystkie trzy
drużyny przeszły do kolejnego etapu, który odbędzie się 20 maja
w Łodzi, trzymamy kciuki ✊!

Uczniów przygotowała pani Martyna Pacholczyk.


Lekkoatletyka

W dniu 13.05.19 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w czwórboju lekkoatletycznym. Każdy z zawodników rzucał piłeczką palantową, skakał w dal, biegł na 60m oraz 600m ( dziewczyny) i 1000m (chlopcy). Nasze zespoły uplasowały sie na 3 i 6 miejscu. Gratulujemy odwagi i zaangażowania. Zwłaszcza ze pogoda nie była łaskawa.

Sklady zespołów:

Chlopcy
1. Jon Jakub
2. Wawrzyniak Alex
3. Kilańczyk Piotr
4. Jurczak Jurek
5. Pęciak Julian

Dziewczyny

1. Bartos Beata
2. Banaszkiewicz Julianna
3. Minol Maja
4. Młodzieniak Nikola
5. Zając Karolina
6. Zając Paulina
7. Załęczna Zuzia


Bieg Konstytucji 3 maja

W środę 8 maja w parku przy Muzeum Regionalnym odbył się Bieg Konstytucji 3 maja. Kategorie wiekowe to:
rocznik 2009, 2010 i 2011 dziewcząt i chłopców. Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowali: Jakub Jon (4s), Dawid Roksela (4s), Oskar Ciachorowski (4s), Dominik Mazurkiewicz (2a), Igor Woźniak (2a), Maja Minol (4a) oraz Alicja Kwiatek (2c).
Złoty medal 🏅 w kategorii 2009 zdobył Jakub Jon, a srebrny medal 🏅 w kategorii 2010 wywalczył Dominik Mazurkiewicz. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za wspaniałą rywalizację i życzymy dalszych sukcesów. Opiekun: Arkadiusz Kruk.


Dyplomy


III miejsce w zawodach wspinaczkowych

Nikola Sztandera z klasy 5a zajęła III miejsce w zawodach wspinaczkowych w kategorii DZIECI DO LAT 12 – DZIEWCZYNKI
GRATULUJEMY!


Nasza reprezentacja na zawodach łyżwiarskich

Mamy to 😀
1 lutego 2019r. odbyły się zawody szkół podstawowych w łyżwiarstwie na miejskim lodowisku. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów z klas 4. Wielkie brawa dla nich, ponieważ każdy wrócił z medalem 👍🏆 😀

Kategoria chłopców:
1. Klęska Bartosz – 2 miejsce
2. Ciachorowski Oskar i Ikrzak Jakub – 3 miejsce (taki sam czas przejazdów)

Kategoria dziewcząt:
1. Zając Karolina – 2 miejsce
2. Łaguniak Aleksandra – 3 miejsce
Uczniowie byli z panem Rafałem Dolecińskim.

Nasza reprezentacja na zawodach łyżwiarskich


XVI Miting Szachowy o puchar Burmistrza Wielunia

W XVI Mityngu Szachowym o puchar Burmistrza Wielunia, rozegranym w dniach 26 i 27 stycznia 2019r.
Alan Knapik uczeń klasy 1a zdobył I miejsce w grupie C mężczyzn (wywalczył IV kat.szachową).

 


Turniej Rozgrywek Półfinałowych w Łodzi w Rugby Tag

W dniu dzisiejszym IV klasiści – nasza najmłodsza grupa RUGBISTÓW 🏉 zmagała się na Turnieju Rozgrywek Półfinałowych w Łodzi w Rugby Tag. Wywalczyli IV miejsce, 😊💪 a tym samym zdali egzamin sprawdzający ich umiejętności! 👏 😊 Młodzi zawodnicy otrzymali dużo ciepłych słów, nagrody i motywację do dalszej pracy 🤓
Przypominamy i zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnych treningów pod okiem p. Martyny Pacholczyk.🤓


IV Strzeleckie Zawody Sportowe


VIII Turniej Piłki Nożnej U16


IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim w tenisie stołowym!

Mimo wielkiego zaangażowania reprezentacja chłopców SP nr 4 w Bełchatowie nie uzyskała awansu do Finału Wojewódzkiego, choć wszystkie mecze były bardzo wyrównane i w większości kończyły się wynikiem 3:2 lub 2:3.
Zabrakło odrobiny szczęścia. Drużyna w składzie: Bartosz Wolski, Emil Dolata i Ernest Kosiński rywalizowała z najlepszymi drużynami z powiatów: radomszczańskiego, pajęczańskiego, bełchatowskiego oraz z Piotrkowa Tryb. Zawody odbyły się 29.10.2018r. w Dobryszycach. Wszystkim naszym tenisistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun: Arkadiusz Kruk.


„Czwórka” najlepsza w powiecie w tenisie stołowym

„Czwórka” najlepsza w powiecie!!!

24.10.2018r. w Kleszczowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w tenisie stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Chłopcy w składzie: Bartosz Wolski, Emil Dolata i Ernest Kosiński pokonali rywali grupowych z SP 3
i SP w Kleszczowie awansując do półfinału z I miejsca. Tam również potwierdzili dobrą formę eliminując SP 1. Zwycięstwem w finale wywalczyli cenny puchar oraz awans do półfinału wojewódzkiego. Dziewczęta w składzie:
Laura Komar, Alicja Darmach i Katarzyna Makowska zajęły 5 m-ce w powiecie.
Opiekun: Arkadiusz Kruk


Mistrzostwa Bełchatowa Szkół Podstawowych w tenisie stołowym chłopców

W dniu dzisiejszym reprezentacja naszej szkoły zajęła 3 miejsce
w Mistrzostwach Bełchatowa Szkół Podstawowych w tenisie stołowym chłopców
👍Wielkie brawa i gratulacje 👏

Skład zespołu:
1. Antoni Wiliński
2. Damian Granecki
3. Kacper Lisiak

Warto zaznaczyć ze Antoś jest dopiero w 2 klasie a już bardzo dobrze radził
sobie w rywalizacji z chłopcami z 6 klas 👏👏👏


Orlikowa Liga Mistrzów Rugby Tag – nasza drużyna

Pozostajemy ciągle w sportowym stylu 👉🏈😀 i dzielimy się z Wami naszymi dzisiejszymi emocjami, które nam towarzyszyły🤩 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju eliminacyjnym Orlikowej Ligi Mistrzów Rugby Tag. Towarzyszył im duch walki i zacięta rywalizacja – by wykonać przyłożenie i zdobyć cenne punkty. To był trudny sprawdzian dla naszych zawodników, któremu stawili czoło, mierząc się z tak silnymi
przeciwnikami.
Reprezentacja klas VII – VIII zajęła 3 miejsce 🥉🎉
Uczniowie klas młodszych IV-VI zajęli 4 miejsce 🎉
Pani Martyna Pacholczyk gratuluje i dziękuje za dzisiejsze emocje na boisku


Rugby


Rugby Tag

Na pierwszym treningu Rugby Tag tym roku szkolnym starsi uczniowie klas VII
przekazali tzw „pałeczkę” 🏈 młodszym kolegom i koleżankom 👉Jak widać
szczęśliwą, ponieważ to oni – uczniowie klas IV powtórzyli dzisiaj ich zeszłoroczne
zwycięstwo w Bełchatowskiej Lidze Rugby Tag i zajęli I MIEJSCE🥇🏆🎉
Uczniowie klas V zaprezentowali dziś świetną grę, pamiętali czego nauczyli
się w tamtym roku i zajęli ostatecznie II MIEJSCE🥈🎉
Obie drużyny zawalczą w Półfinale, który odbędzie się w Łodzi.
Opiekun dzisiejszych zawodów i prowadząca treningi p. Martyna Pacholczyk
dziękuje obu drużynom za dzisiejszego ducha walki i dumnie wszystkim
GRATULUJE 🤝


Podziękowanie


Paraolimpiada w Hali Energia

To były emocje! Nasi uczniowie w dniu dzisiejszym wzięli udział w Paraolimpiadzie w Hali „Energia” organizowanej przez Szkole Podstawową nr 1. Każdy z pięciu uczestników musiał wykonać jedno zadanie.Publiczność okazała się niezawodna
i dopingowała wszystkim podczas konkurencji sportowych. Nasze dzieciaki odniosły dziś ogromny sukces ❤️🏆
Był uśmiech, dobra zabawa i przełamanie własnych barier.
Uczniów przygotowała pani Martyna Pacholczyk i pani Beata Bedlechowicz.


Jurek Jurczak na podsumowaniu Czwartków Lekkoatletycznych

7.06 odbyło się podsumowanie Czwartków Lekkoatletycznych w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Najlepsi młodzi sportowcy z Bełchatowa zostali nagrodzeni dyplomami, statuetkami i koszulkami.
Uczeń naszej szkoły Jerzy Jurczak z klasy 4c otrzymał dwie nagrody za zajęcie I miejsca w skoku w dal
w kategorii klas IV oraz I miejsce w biegu na 60 m.
Po tak miłych gratulacjach z rąk Pani Prezydent dołączamy również nasze i życzymy dalszych sukcesów.😊


MISTRZOSTWA POLSKI Taekwondo ITF – Oleśnica 2018

Trener Krystian Gortat osiąga niesamowite sukcesy.
Złoty Medal:
– Zuzanna Stępień – Układy Tradycyjne – Juniorek Młodszych
Srebrne Medale :
– Beata Bartos – Walki formuła Light-Contact – Młodzików
– Beata Bartos – Techniki Specjalne – Młodzików
Brązowy Medal:
– Beata Bartos – Układy Tradycyjne – Młodzików


Turniej Tenisa Stołowego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

W dniu 18 maja w naszej szkole odbył się turniej tenisa stołowego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zorganizowany był przez Ludowy Klub Sportowy „STOMIL” i SP4.
W turnieju wzięło udział ok.60 zawodników ze szkół z miasta i powiatu. Z naszej szkoły w turnieju wzięło udział 10 uczniów: Alicja Darmach, Katarzyna Makowska, Emil Dolata, Ernest Kosiński, Bartosz Wolski, Jakub Motyl, Marcel Jon, Bartłomiej Martyniak, Karol Trojanowski, Jakub Potyralski.
1 miejsce w kategorii chłopców klas 6-7 zajął Bartosz Wolski z klasy 7a .
Serdecznie gratulujemy.
Opiekę nad uczniami sprawowała p.Emilia Ciołek wraz z p. Rafałem Dolecińskim.


Półfinałowy turniej Szkolnej Ligi Rugby Tag województwa łódzkiego

To już za nami Półfinałowy turniej Szkolnej Ligi Rugby Tag województwa łódzkiego 😀 Przywieźliśmy srebro – II MIEJSCE w kategorii klas VI. Towarzyszyły nam niesamowite emocje, które jeszcze nie opadły. To wielki sukces naszych młodych zawodników 🥈❤️
Młodsi reprezentanci klas IV – wywalczyli VI miejsce, a tym samym zdobyli nowe doświadczenie i maja jeszcze większy zapał do pracy i kolejnych treningów 🤼‍♂️🏈


Podziękowania


Nasza drużyna na międzyszkolnych rozgrywkach Ligi Rugby Tag

W dniu dzisiejszym uczniowie klas IV, V i VI wzięli udział w międzyszkolnych rozgrywkach Ligi Rugby Tag.
Uczniowie klas VI to zgrana drużyna, która nie miała dziś sobie równych i wywalczyli I miejsce 😀🥇

Nasi młodsi zawodnicy klas IV, którzy dopiero od marca zaczęli przygodę z tym sportem mieli możliwość prawdziwej rywalizacji i sprawdzenia swoich umiejętności – swoim zaangażowaniem i sportowym duchem walki wywalczyli II miejsce! 🥈😀

Uczniowie klas V dzielnie grali do ostatniej minuty i zakwalifikowali się
na III miejscu 🥉😀

Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia już w piątek na zawodach wojewódzkich w Łodzi.
Uczniów przygotowała pani Martyna Pacholczyk.


Nasza reprezentacja na zawodach piłki nożnej w ZSP9

W dniu 11.05.2018r. chłopcy z rocznika 2009-2007 wybrali się do ZSP nr 9 w Bełchatowie na zawody piłki nożnej. Nasza reprezentacja wypadła bardzo dobrze i ukończyła rywalizacje na 3 miejscu. Warto dodać ze zawodnikiem turnieju wybrany został nasz uczeń Jakub Mielczarek.

Skład zespołu:
1. Ciachorowski Oskar
2. Moskot Kacper
3. Ikrzak Jakub
4. Jon Jakub
5. Wawrzyniak Alex
6. Stępień Tobiasz
7. Mielczalek Jakub
8. Dąbkowski Adam

Opiekunem był pan Rafał Doleciński.


Bieg Konstytucji 3 Maja

W dniu 08.05.2018r. nasi uczniowie brali udział w Biegu Konstytucji 3
Maja.
 Uczniowie wypadli bardzo dobrze jak na tak niedużą liczbę zawodników.
Na 2 miejscu podium w swoich kategoriach wiekowych stanął: Jakub Jon
rocznik 2009 oraz Mazurkiewicz Dominik 2010.

Skład reprezentacji:
1. Sztandera Nikola 2008
2. Mielczarek Daniel 2008
3. Moskot Kacper 2009
4. Jon Jakub 2009
5. Ciachorowski Oskar 2009
6. Michalec Michał 2009
7. Mazurkiewicz Dominik 2010
8. Ciszewski Kacper 2010
Uczniowie byli pod opieką pana Rafała Dolecińskiego .


Zawody Szkolne w Jeździe na Łyżwach

26 stycznia 2018r. na Lodowisku Miejskim w Bełchatowie odbyły się Zawody Szkolne w Jeździe na Łyżwach

Kategoria klas 1-2 (dziewczęta)
Reprezentanci: Liwia Osicińska 1c, Lena Dylak 1c, Alicja Kwiatek 1c, Oliwia Graczyk 1c, Julita Grabowska 1a.
Opiekun: p. Agnieszka Karda

Kategoria klas 3-4:
– II miejsce Bartosz Klęska kl. 3 c – chłopcy
– III miejsce Zuzanna Załęczna kl. 3 a
 – dziewczęta.
Opiekun p. Martyna Górna

 W kategorii klas 5-7
– Kacper Łaguniak kl. 6b zajął 2 miejsce
– Damian Granecki kl. 5b zajął 3 miejsce.

Udział brali: Maja Kierzyńska 6b, Barbara Sokołowska 6b, Jakub Rzepecki 6b, Kacper Łaguniak 6b Damian Granecki 5b, Alicja Darmach 7a, Katarzyna Makowska 7a.
Opiekun p. Ilona Dolata


Zawody organizowane przez Akademię Siatkówki PGE SKRY Bełchatów

W sobotę 25 listopada nasi uczniowie w składzie: Alex Wawrzyniak i Kamil
Maras wygrali zawody organizowane przez Akademię Siatkówki PGE SKRY Bełchatów w kategorii klas 4.
Uczniów przygotował pan Rafał Dolecininski.

Dziewczęta z kl 4 zajęły 3 miejsce. Zespół grał w składzie Lena
Kędzia, Nikola Boik, Wiktoria Boik. Gratulujemy naszym młodym zawodniczkom!
Dziewczynki przygotowała pani Ilona Dolata.


Event Lekkoatletyczny

24 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ,,Evencie Lekkatletycznym” klas 1-3.

klasy 3 zajęły I miejsce
klasy 2 zajęły VI miejsce
klasy 1 zajęły VIII miejsce​


Bełchatowski Bieg Niepodległości

9 listopada uczniowie naszej szkoły klas IV – VII po raz kolejny wzięli udział w „Bełchatowskim Biegu Niepodległości”.
Impreza miała na celu upamiętnienie 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zawodnicy mieli do pokonania dwa dystanse: dziewczęta – 600m, chłopcy 1000m.
Wszyscy reprezentanci naszej szkoły szczęśliwie ukończyli bieg,
na mecie zostali nagrodzeni brawami i każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.
Raz jeszcze gratulujemy wszystkim zawodnikom sportowego ducha
i ukończenia biegu.


Mistrzostwa Bełchatowa w unihokeju

26 października w Mistrzostwach Bełchatowa w unihokeju drużynowym chłopców
reprezentanci naszej szkoły zajęli III miejsce. Gratulujemy!
Opiekunem był pan Rafał Doleciński.


Rugby – półfinał

6 Października w Hali Energia przy Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się kolejne rozgrywki w Rugby Tag – tym razem to już półfinał Ligi Mistrzów, a nasi młodzi zawodnicy pokazali pełną determinację i wywalczyli 3 miejsce, co pozwoliło im
na przejście do finału, który odbędzie się już 21 października! To dopiero będą emocje! Trzymamy kciuki!
Opiekun – pani Martyna Pacholczyk


Nasza drużyna rugby

22 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnej lidze
Rugby Tag, którego organizatorem był Klub Sportowy Rugby oraz Miejskie
Centrum Sportu w Bełchatowie. Rozgrywki odbyły się na hali sportowej przy
boisku treningowym MCS. Na turnieju zaprezentowali swoje umiejętności
uczniowie klas 5 i 6:

– Laura Komar
– Julia Ruda
– Kinga Moskot
– Kacper Łaguniak
– Jakub Szymański
– Hubert Różycki
– Brajan Ruda
– Jakub Motyl
– Bartłomiej Martyniak
– Jakub Rzepecki

Reprezentanci naszej szkoły wywalczyli 1 miejsce, a tym samym przeszlido półfinałów ! Gratulujemy i trzymamy kciuki za młodych zawodników w dalszych rozgrywkach sportowych.
Opiekunem uczniów była Pani Martyna Pacholczyk.


Złoty medal Kuby

W dniu 15 września 2017r. wzięliśmy udział w II Mityngu Lekkoatletycznym
im. Ryszarda Kaczorowskiego. Zawody odbyły się na stadionie Powiatowego
Centrum Sportu. Uczeń z klasy VII B Jakub Wawszczyk zajął I miejsce
w piłeczce palantowej
, rzucając na odległość 49,5m.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun – pani Ilona Dolata.


Podziękowanie


TURNIEJ AKADEMII SIATKÓWKI PGE SKRY BEŁCHATÓW.

12 lutego 2017 r. dziewczęta z naszej szkoły wzięły udział
w TURNIEJU AKADEMII SIATKÓWKI PGE SKRY BEŁCHATÓW.
Zespół w składzie : Alicja Darmach, Wiktoria Grzelak , Wiktoria Piątkowska i Katarzyna Pierszała awansowały z I miejsca w grupie do ścisłego finału.  W turnieju wzięło udział 18 zespołów dziewcząt z klas VI z województwa łódzkiego.

Opiekunem dziewcząt jest p. Ilona Dolata


Finał Zawodów w Tenisie Stołowym Chłopców – Rawa Mazowiecka

8.02.2017r. w Rawie Mazowieckiej odbyły się zawody w Tenisie Stołowym Chłopców. Drużyna naszej szkoły w składzie: Emil Dolata, Bartosz Wolski
wywalczyli IX miejsce.


MISTRZOSTWA REJONU  BEŁCHATÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW

9 stycznia  2017r. drużyna chłopców  naszej szkoły, w skład której, wchodzą Emil Dolata  z kl. 6a
Bartosz Wolski z kl. 6a wywalczyła II miejsce
MISTRZOSTWACH  REJONU  BEŁCHATÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW

ORGANOZATOREM ZAWODÓW
BYŁ ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY  W DOBRYSZYCACH

Chłopcy  wywalczyli tym samym awans na zawody wojewódzkie 7 lutego 2017r.

Opiekunem zawodników jest p. Rafał Doleciński


MISTRZOSTWA BEŁCHATOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW

10 grudnia 2016r. w naszej szkole odbyły się

MISTRZOSTWA BEŁCHATOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE STOŁOWYM CHŁOPCÓW

ORGANIZATOREM ZAWODÓW JEST BEŁCHATOWSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BEŁCHATOWIE

Awans na zawody powiatowe, które odbędą się
10 stycznia 2016r. w naszej szkole  wywalczyli:

Emil Dolata z kl. 6a

Bartosz Wolski z kl. 6a

 

Opiekunem zawodników jest p. Rafał Doleciński


Lekkoatletyka dla każdego

30 listopada 2016r. w Hali Energia odbyły się zawody w ramach realizacji Międzyszkolnego Eventu „Lekkoatletyka dla każdego” dla klas 1-3. Drużyny naszej szkoły zajęły następujące miejsca. W kategorii klas I zajęliśmy 5 miejsce, w kategorii klas II- 4 miejsce, natomiast  w kategorii klas III- 2 miejsce.

Poszczególne klasy reprezentowali uczniowie:

      Klasy 1                                  Klasy  2                                    Klasy  3

Fuzowska Nikola                 Michalska Klaudia               Sztandera Nikola

Kałużna Nikola                    Jasińska Alicja                     Młodzieniak Nikola

Kałużna Laura                    Owczarek Dominika            Wójcik Julia

Ziajkiewicz Nel                    Łaguniak Aleksandra           Banaszkiewicz Julianna

Kucner Maja                        Kołacińska Blanka                Skalska Julia

Wiśniewska Maria               Pietrzak Lena                        Krawczyk Zuzanna

Kuśmierek Maja                  Stasiak Kacper                      Wojcianis Szymon

Kłucjasz Kacper                  Szulc Jakub                            Mielczarek Daniel

Mizera Bartek                     Rękorajski Julian                   Wawrzyniak Alex

Macugowski Jakub             Wilk Jakub                             Doczekalski Dominik

Macugowski Bartosz          Czachorowski Oskar             Pęciak Julian

Piliński Wiktor                     Jon Jakub                               Jurczyk Jerzy

Mazurek Wojciech

 


Plebiscyt Bełchatów

15 września  2016r. p. Dyrektor Anna Nowakowska-Ludwiczak odebrała puchar
za III miejsce, które uzyskała nasza Szkoła,  w Plebiscycie na najbardziej usportowioną szkołę podstawową w Bełchatowie w roku szkolnym 2015/2016.

Wśród grona dziesięciu najlepszych sportowców poprzedniego roku szkolnego znaleźli się nasi absolwenci
Filip Wasiel na VI miejscu i Bartłomiej Siewiera na miejscu IX.

 

Wyróżnionym nauczycielem naszych sportowców był p. Rafał Doleciński.

Organizatorem plebiscytu jest Bełchatowski Związek Sportowy.


Miesiące luty, marzec, kwiecień były bardzo intensywne sportowo. Był to okres dla nas bardzo miły gdyż nasi uczniowie osiągnęli wiele sukcesów sportowych. W tych miesiącach odbywały się takie zawody sportowe jak piłka koszykowa, piłka siatkowa czy tenis stołowy. Wszystkie zawody rozpoczynały się od Mistrzostw Bełchatowa. Kolejnymi etapami w rywalizacji szkół podstawowych to Mistrzostwa Powiatu, Mistrzostwa Rejonu i Mistrzostwa Województwa. Poniżej przedstawimy kilka wyników osiągniętych przez naszych wychowanków.

W tenisie stołowym reprezentacja naszej szkoły w składzie:
1. Michalski Krystian
2. Wolski Bartosz
3. Dolata Emil
wywalczyła kolejno takie miejsca jak:
I miejsce w Mistrzostwach Bełchatowa
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
VI miejsce w Mistrzostwach Rejonu


W piłce siatkowej drużyna awansowała aż do finału wojewódzkiego w składzie:
1. Komar Kewin
2. Wasiel Filip
3. Paciorek Wiktor
4. Krajewski Adrian
5. Tąpolski Kacper
6. Rogala Hubert
7. Jóźkiewicz Adrian
8. Siewiera Bartłomiej
9. Pirek Damian
10. Winkler Adrian
Wyniki drużyny na poszczególnych szczeblach rywalizacji:
1 miejsce w Mistrzostwach Bełchatowa
1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
1 miejsce w Mistrzostwach Rejonu
5 miejsce w Mistrzostwach Województwa

W piłce koszykowej udało się powtórzyć sukces z piłki siatkowej lecz do upragnionego podium naprawdę niewiele brakło. Skład zespołu:
1. Wasiel Filip
2. Komar Kewin
3. Paciorek Wiktor
4. Krajewski Adrian
5. Pirek Damian
6. Michalski Krystian
7. Siewiera Bartłomiej
8. Rogala Hubert
9. Prorok Patryk
10. Barbus Remigiusz
11. Broś Kamil
12. Winkler Adrian
Wyniki chłopców na poszczególnych szczeblach rywalizacji:
1 miejsce w Mistrzostwach Bełchatowa
1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu
1 miejsce w Mistrzostwach Rejonu
4 miejsce w Mistrzostwach Województwa

Bardzo gratulujemy naszym chłopcom. Dali wspaniały przykład młodszym kolegom jak należy podchodzić do rywalizacji sportowej i zaangażowania w rozwój fizyczny. Jeszcze raz gratulujemy wspaniałych sportowych sukcesów.


Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w piłce ręcznej chłopców

Dnia 5.11.2015 w Szkole Podstawowej nr 1 obyły się Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego w piłce ręcznej chłopców. Nasza szkolna reprezentacja uplasowała się na II miejscu przegrywając jedynie ze Szkoła Podstawowa nr 1. niestety na zawody rejonowe awansowała tylko zwycięska drużyna. Życzymy szczęścia na kolejnych zawodach.
Skład zespołu:
1. Wasiel Filip
2. Komar Kewin
3. Prorok Patryk
4. Krajewski Adrian
5. Siewiera Bartek
6. Winkler Adrian
7. Mizeracki Krystian
8. Wawszczyk Jakub
9. Broś Kamil
10. Tąpolski Kacper
11. Paciorek Wiktor
Opiekun: Doleciński Rafał

 


Mistrzostwa Bełchatowa w Piłce Ręcznej Chłopców

Dnia 24.10.2015 w Szkole Podstawowej nr 12 obyły się Mistrzostwa Bełchatowa w piłce ręcznej chłopców. Nasza szkolna reprezentacja zaprezentowała się wyśmienicie wygrywając rywalizacje i zajmując I miejsce. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.
Skład drużyny:
1. Wasiel Filip
2. Komar Kewin
3. Prorok Patryk
4. Krajewski Adrian
5. Siewiera Bartek
6. Winkler Adrian
7. Mizeracki Krystian
8. Wawszczyk Jakub
9. Owczarek Dawid
10. Tąpolski Kacper
11. Paciorek Wiktor
Opiekun: Doleciński Rafał


Puchar Starosty Bełchatowskiego

2.10.2015 odbył się turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Zawody odbywały się na obiektach Powiatowego Centrum Sportu. Nasza drużyna po bardzo emocjonujących i zaciętych meczach wygrała turniej i zajęła I miejsce. Dodatkowo nasz uczeń Kewin Komar otrzymał statuetkę dla najlepszego strzelca turnieju. Chłopakom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Skład zespołu:
1. Komar Kewin
2. Owczarek Dawid
3. Wasiel Filip
4. Krajewski Adrian
5. Broś Kamil
6. Prorok Patryk
7. Wójcik Jakub
8. Barbus Remigiusz
9. Dolata Emil

Opiekun Doleciński Rafał


VI Mistrzostwa w narciarstwie i snowboardzie

12 lutego 2014r. na „Górze Kamieńsk” odbyły się VI Mistrzostwa w
narciarstwie i snowboardzie. W zawodach brało udział ok 150 zawodników.
Startowali w nich uczniowie zarówno podstawówek, gimnazjaliści oraz
licealiści. W kategorii szkół podstawowych klas IV – VI dziewcząt II
miejsce zajęła nasza uczennica Katarzyna Marczak z klasy 5a. Bardzo
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej edycji zawodów.


Unihokej

19 października w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie odbyły się
zawody unihokeja chłopców. Reprezentacja naszej szkoły zajęła 2
miejsce i wywalczyła awans na zawody powiatowe. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Skład drużyny:
1. Paciorek Jakub
2. Mikła Szymon
3. Pichlak Kacper
4. Kasznicki Oskar
5. Gągorowski Piotr
6. Broś Kacper
7. Paciorek Wiktor
8. Cypel Krystian

Opiekun Doleciński Rafał


Piłka nożna

Najlepsi uczniowie klas 4 z naszej szkoły wzięli udział w turnieju
piłki nożnej zorganizowanym przez UKS Trójka dla klas 4. Reprezentacja
naszej szkoły po bardzo emocjonujących meczach ostatecznie uplasowali
się na 2 miejscu. Naszym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Skład zespołu:
1. Jakub Woźniak
2. Paciorek Wiktor
3. Kewin Komar
4. Krystian Mizeracki
5. Krystian Michalski
6. Kamil Broś
7. Adrian Krajewski
8. Bartosz Siewiera

Opiekun Doleciński Rafał


Zawody narciarskie

17 lutego odbyły się III Mistrzostwa Bełchatowa w narciarstwie alpejskim organizowane rokrocznie na Górze Kamieńsk. Świetne warunki narciarskie oraz bardzo dobra organizacja zawodów pozwoliły młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na świetną zabawę na śniegu i zdrową rywalizację. Szkołę Podstawową nr 4 reprezentowało 4 uczniów: Janeczka Jurczak z klasy I a, Kasia Marczak z klasy III a, Piotr Uznański z klasy IV b oraz Daniel Rośniak z klasy VI a. Uczniowie startowali w swoich kategoriach wiekowych. Kasia Marczak zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych, a Janeczka Jurczak (najmłodsza uczestniczka zawodów) zajęła IV miejsce. Chłopcy również spisali się bardzo dobrze i dzielnie walczyli na ośnieżonym stoku.

Zdobywcy czołowych miejsc otrzymali medale, dyplomy i wartościowe nagrody (bony pieniężne).

Uczniowie i opiekunowie przekazują szczególne podziękowania za pomoc w czasie zawodów dla Pana Zbigniewa Dolaty.


TURNIEJ UNIHOKEJA

Wielki sukces!!! 23 listopada nasi reprezentanci znakomicie zaprezentowali się na zawodach rejonowych w Gomunicach. Chłopcy znów zostawili w tyle pozostałe drużyny i zajęli pierwsze miejsce uzyskując tym samym awans na zawody wojewódzkie, które odbędą się 1 grudnia w Sieradzu. Jest to bardzo wielki sukces naszej szkolnej drużyny!!! Bardzo gratulujemy i życzymy powodzenia na ostatnim etapie rywalizacji.

Reprezentacja szkoły:

1.Radzik Patryk 6b
2.Adamczyk Sebastian 6a
3.Rośniak Daniel 6a
4.Opyd Michał 5b
5.Chojnacki Konrad 6a
6.Myśliński Michał 6a
7.Serafin Jan 5a
8.Włodarczyk Daniel 5b

Opiekun : mgr Rafał Doleciński


Archiwum

15 listopada w Hali Widowiskowo – Sportowej w Bełchatowie odbyły się zawody powiatowe w unihokeja. Reprezentacja naszej szkoły, która wygrała zawody miejskie startowała jako faworyt tego turnieju. Nasi chłopcy znów znakomicie się spisali. Wygrywając wszystkie swoje mecze zajęli pierwsze miejsce i uzyskali awans na zawody rejonowe, które odbędą się 23 listopada w Gomunicach. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Reprezentacja szkoły:

1.Radzik Patryk 6b
2.Adamczyk Sebastian 6a
3.Rośniak Daniel 6a
4.Opyd Michał 5b
5.Chojnacki Konrad 6a
6.Myśliński Michał 6a
7.Serafin Jan 5a
8.Włodarczyk Daniel 5b

Opiekun : mgr Rafał Doleciński

 

 


26 pażdziernika w Szkole Podstawowej nr 12  odbyły sie Mistrzostwa
Bełchatowa Szkół Podstawowych w Unihokeju. Nasza szkolna reprezentacja
wypadła wyśmienicie zajmując I miejsce, wygrywając wszystkie swoje
mecze. Za swoimi plecami nasi podopieczni zostawili szkoły SP3, SP12, SP5
i SP1. Gratulujemy chłopcom i czekamy na powtórke podczas zawodów
powiatowych do których to właśnie chłopcy awansowali.
Skład zespołu:
1.Radzik Patryk 6b
2.Adamczyk Sebastian 6a
3.Rośniak Daniel 6a
4.Pyjor Dawid 6a
5.Chojnacki Konrad 6a
6.Myśliński Michał 6a
7.Serafin Jan 5a
8.Włodarczyk Daniel 5b


Dnia 15 grudnia 2010 w Szkole Podstawowej nr 13 odbyły się „Mistrzostwa Bełchatowa w Mini Piłce Koszykowej Chłopców”. Reprezentacja naszej szkoły zaprezentowała się na zawodach bardzo dobrze i uplasowała się w turnieju na II miejscu. Turniej zaczął się od gier grupowych gdzie po przegranej z SP 3 oraz wygranej z SP 9 uplasowaliśmy się na drugiej pozycji i awansowaliśmy do półfinałów. W nim zmierzyliśmy się z SP 13 i po bardzo zaciętym boju wygraliśmy 13 – 12 i awansowaliśmy do finału. Tam już musieliśmy uznać wyższość chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 12, którzy pokonali nas 24 – 18. Jednak przyjdzie okazja do rewanżu na zawodach powiatowych gdyż obie szkoły awansowały na zawody powiatowe, które odbędą sie w kwietniu. Chłopakom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
Skład reprezentacji:

Michalski Damian 6b
Marczyk Krystian 6b
Adamczyk Sebastian 5a
Kępa Kuba 6a
Serafin Jan 4a
Znojek Czarek 6c
Rośniak Konrad 5a
Opyd Michał 4b
Włodarczyk Daniel 4b
Glejzer Daniel 6a
Członka Tomek 6a
Włodarczyk Wiktor 4b


W dniu 9 grudnia 2010 roku w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się „Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt”. Reprezentowała naszą szkołę niezmieniona drużyna w składzie:

1.Pietruszka Cecylia 6b
2.Kowalczyk Marta 6b
3.Stala Dominika 6b
4.Kołodziejczyk Wiola 6b
5.Krajewska Sylwia 6a
6.Maksymowicz Klaudia 6a
7.Dziworska Paulina 6a
8.Grzelak Julita 6c
9.Błachowicz Julia 6c
10.Szczepanek Martyna 6c

Dziewczęta bo zaciętych i pełnych emocji meczach tym razem nie zajęły miejsca na podium, uplasowały się na V miejscu.


26 listopada w Działoszynie odbyły się zawody rejonowe w „Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt”. Po wygranej naszej reprezentacji w eliminacjach miejskich i powiatowych do Działoszyna pojechaliśmy po kolejny sukces. Po zaciętych bojach nasza szkoła odniosła duży sukces i wygrała wszystkie swoje mecze.Tym samym uzyskała awans na zawody wojewódzkie, które odbędą się 9 grudnia w Tomaszowie Mazowieckim. Dziewczynom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas Mistrzostw Województwa!

Skład naszej reprezentacji:
1.Pietruszka Cecylia 6b
2.Kowalczyk Marta 6b
3.Stala Dominika 6b
4.Kołodziejczyk Wiola 6b
5.Krajewska Sylwia 6a
6.Maksymowicz Klaudia 6a
7.Dziworska Paulina 6a
8.Grzelak Julita 6c
9.Błachowicz Julia 6c
10.Szczepanek Martyna 6c


26 października 2010 w Hali Sportowej KWB Bełchatów odbyły się Mistrzostwa Bełchatowa w unihokeju Szkół Podstawowych chłopców. Uczniowie naszej szkoły byli bezkonkurencyjni wygrywając wszystkie mecze i zajmując I miejsce. W meczu finałowym bardzo wysoko pokonali Sp 3 aż 7 -2. Chłopcy tym samym uzyskali awans na zawody powiatowe. Gratulujemy

Skład reprezentacji szkoły:
1.Rośniak Daniel 5a
2.Pyjor Dawid 5a
3.Adamczyk Sebastian 5a
4.Radzik Patryk 5b
5.Sołdon Filip 5b
6.Kępa Kuba 6a
7.Klęska Mateusz 6a
8.Znojek Czarek 6c
9.Opyd Michał 4b


Dnia 25 października 2010 roku w Hali Widowiskowo Sportowej KWB Bełchatów odbyły się Mistrzostwa Bełchatowa Szkół Podstawowych w Unihokeju dziewcząt. Dziewczęta z naszej szkoły zajęty I miejsce i wygrały kolejne zawody sportowe uzyskując awans na zawody powiatowe.

Skład naszej reprezentacji:
1.Pietruszka Cecylia 6b
2.Kowalczyk Marta 6b
3.Paduch Julia 6b
4.Kołodziejczyk Wiola 6b
5.Błachowicz Julia 6c
6.Radzik Roksana 5b
7.Sobczyńska Marta 5b


Dnia 18 października 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się Mistrzostwa Bełchatowa Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt. Dziewczęta z naszej szkoły zajęty I miejsce i wygrały zawody uzyskując awans na Mistrzostwa Powiatu w tej właśnie dyscyplinie.

Skład naszej reprezentacji:
1.Pietruszka Cecylia 6b
2.Kowalczyk Marta 6b
3.Stala Dominika 6b
4.Kołodziejczyk Wiola 6b
5.Krajewska Sylwia 6a
6.Maksymowicz Klaudia 6a
7.Dziworska Paulina 6a
8.Grzelak Julita 6c
9.Błachowicz Julia 6c
10.Szczepanek Martyna 6c


IV Międzyszkolny Konkurs Muzyczny im. Alfonsa Brandta w Kurnosie

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Antoni Jabrzyk zdobył wyróżnienie w IV Międzyszkolnym Konkursie Muzycznym im. Alfonsa Brandta w Kurnosie.
🎶Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Bełchatowska Kartka Wielkanocna

Miejski konkurs na kartkę wielkanocną został rozstrzygnięty. W pierwszej kategorii wiekowej klas 1-3 zwyciężył uczeń naszej szkoły Igor Leder
Serdecznie gratulujemy!


Małe Gwiazdy

🎤10 grudnia w sali teatralno-widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy odbyła się 16 edycja konkursu wokalnego, pt. „Małe Gwiazdy”.
🎤Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów:
Maria Grzegorczyk z klasy 2B
Krzysztof Jędrzejczyk z klasy 3A
Dawid Lis z klasy 2B
🎤 „Małe Gwiazdy” to konkurs skierowany do dzieci, którego celem jest promowanie śpiewu i zachęcanie najmłodszych do rozwijania swoich zdolności wokalnych. Jest to również doskonała szansa dla uczniów, którzy marzą o zaprezentowaniu swoich umiejętności przed szerszą widownią.🙂🙂
🎤Gratulujemy wspaniałego występu! ❤❤❤


Anioły są wśród Nas

Dnia 08.12.2022 w Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Anioły są wśród Nas” oraz wręczenie nagród i dyplomów.
👼Każdy uczeń wraz ze swoim nauczycielem wspomagającym wykonał anioła bożonarodzeniowego. 👼Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
🥇Igor Leder kl 1a nauczyciel Iwona Kalińska
🥇Liliana Niezgoda kl 2a nauczyciel Joanna Giełzak
🥇Lena Kołodziej kl 5a nauczyciel Ewelina Juśkiewicz
🥇Dominika Kuźma kl 5a nauczyciel Izabela Fraj 👼Wszyscy uczestnicy konkursu zajęli I miejsca. Serdecznie gratulujemy.


Podsumowanie IX Powiatowego Konkursu – „Różni, a tacy sami. Bądź tolerancyjny!”

💙17.11. 2022r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie pod patronatem Starosty Bełchatowskiego odbyło się podsumowanie IX Powiatowego Konkursu – „Różni, a tacy sami. Bądź tolerancyjny!”
💙Konkurs miał na celu podniesienie poziomu świadomości dotyczącej funkcjonowania osób
z niepełnosprawnością, propagowanie postaw tolerancji oraz komunikacji międzyludzkiej, rozwijanie potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz wzbudzanie empatii.
💙Uczeń naszej szkoły Kuba Jabrzyk z kl. 1 b otrzymał wyróżnienie.
💙Serdecznie gratulujemy małemu artyście i życzymy kolejnych sukcesów!


XXII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”

🎼XXII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”
🎼22 października 2022r. w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbył się już XXII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”.
🎼Naszą szkołę reprezentowali soliści: Zuzanna Załęczna z kl 8a , która zaśpiewała piosenkę pt. „Jeśli nie wrócę”, Liwia Osicińska z kl. 6c z piosenką pt.„Dziewczyna z granatem” Hanna Stankiewicz z kl. 3b zaśpiewała piosenkę pt:”Przybyli Ułani”, Przemysław Marczak z kl.8d zaśpiewał piosenkę pt. „O mój rozmarynie”.
🎼Miło nam poinformować że 11 listopada 2022 r . w MCK Giganty Mocy
w Bełchatowie odbył się koncert laureatów XXII Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”.
🥇W kategorii solistów (szkoły podstawowe klasy 6-8) uczennica naszego szkoły Zuzanna Załęczna z klasy 8a zajęła I miejsce.
🎼Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
🎼Do konkursu uczniów przygotował p. Paweł Blaźniak


XXII Dni Papieskie pod hasłem „Blask Prawdy”

6 października 2022r w parafii św. Kazimierza w Łodzi odbyło się wręczenie nagród podczas którego uczennica naszej szkoły Weronika Zajączkowska z klasy 6a otrzymała wyróżnienie.
Konkurs plastyczny został przeprowadzony z okazji XXII Dni Papieskich pod hasłem „Blask Prawdy”.
Organizatorem konkursu była Łódzka Wspólnota Akademicka Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Weronice GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów.„OFIARA HUŚTAWKI NASTROJÓW”

Zdjęcie wykonane przez uczennicę klasy 8a Nadię Knapik zdobyło wyróżnienie w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„Uśmiechu warte – najzabawniejszy kadr zwierzaka 2022 roku” dla uczniów szkół podstawowych z klas cztery – osiem, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Bełchatowie.


Wiosna wonna i radosna


Sukces naszej uczennicy w Konkursie Piosenki Ekologicznej

Sukces naszej uczennicy w Konkursie Piosenki Ekologicznej

01.10.2021 odbył się Piknik Stowarzyszeń powiatu bełchatowskiego. W czasie trwania pikniku odbywał się Konkurs Piosenki Ekologicznej , w którym brała udział również uczennica z naszej szkoły Zuzanna Załęczna z klasy 7a. Na scenie „Gigantów Mocy” wystąpili uczestnicy w różnych kategoriach wiekowych od przedszkolaków po licealistów. W kategorii starszej, szkoły podstawowe kl. IV-VIII,
Zuzia zajęła III miejsce.

GRATULUJEMY !!!


Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny


XVIII Powiatowy Konkurs „Pontyfikat Świętego Jana Pawła II”


Zapobiegajmy Pożarom


Sekrety ZDALNYCH


Piękne są nasze barwy ojczyste


Ozdoby Wielkanocne


II Międzyszkolny Konkurs Muzyczny im. Alfonsa Brandta


W piątek, 5 marca 2021r. odbył się II Międzyszkolny Konkurs Muzyczny im. Alfonsa Brandta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kurnosie Drugim. Uczestnicy ze szkół podstawowych z terenu całego powiatu wykonywali utwory instrumentalne głównie na pianinie, gitarze i skrzypcach, ale pojawiła się również perkusja. Uczniowie SP nr 4
w Bełchatowie reprezentowali naszą szkołę we wszystkich kategoriach wiekowych. I-III Tymoteusz Załęczny,
IV-VI Alicja Kwiatek, Kinga Janicka oraz Zuzanna Załęczna, a kategorię VII-VIII Alicja Rydz.

Jury w składzie Rafał Rydyger, Jolanta Bartoszek i Katarzyna Jurczyk-Zawada postanowiło przyznać
II miejsce Ali Rydz, a Zuzia Załęczna otrzymała wyróżnienie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalszy rozwój swoich talentów muzycznych.
Opiekunowie: Arkadiusz Kruk i Paweł Blaźniak


I Międzyszkolny Konkurs Muzyczny im. Alfonsa Brandta w SP w Kurnosie Drugim

6 marca 2020r. w Szkole Podstawowej w Kurnosie Drugim odbył się I Międzyszkolny Konkurs Muzyczny
im. Alfonsa Brandta
, w którym uczestnicy wykazali się umiejętnością gry na instrumentach. W kategorii klas I-III
Alicja Kwiatek zajęła I miejsce, a Tatiana Kopala wyróżnienie.
Tymoteusz Załęczny i Zuzanna Załęczna zajęli I miejsce w kategorii klas IV-VI.


Tatiana Kopala na V Powiatowym Festiwalu Piosenki Radosnej

W środę 12 lutego 2020r. w SP 12 w Bełchatowie odbył się V Powiatowy Festiwal Piosenki Radosnej.
Tatiana Kopala z klasy IIIa reprezentująca naszą szkołę otrzymała wyróżnienie. Opiekun: Arkadiusz Kruk


Nasi laureaci Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Ogłoszenie wyników Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek za nami. W kategorii klas 4-6 duet
Przemysław Marczak i Jakub Wilk zajął II miejsce, solista Jakub Wilk również otrzymał II miejsce.
Reprezentowała nas także Zuzanna Załęczna z kl. 5a.
Gratulacje dla wszystkich wokalistów!

Zapraszamy do wysłuchania pastorałek w wykonaniu naszych Artystów:)
opiekun Beata Bedlechowicz


Nasi laureaci Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Wśród wykonawców młodszych Liliana Kopala z kl. 0b wyśpiewała wyróżnienie.

 

W kategorii klas 1-3 kwartet wokalny w składzie:
Liwia Osicińska z kl. 3c, Alicja Kwiatek z kl. 3c, Oliwia Graczyk z kl. 3c i Tatiana Kopala z kl. 3a otrzymał wyróżnienie.

Tatiana Kopala z kl. 3a zdobyła miejsce II.

Uczennice z klas 0-3 do konkursu przygotował p. Arkadiusz Kruk


Konkurs wokalny MAŁE GWIAZDY w MCK w Bełchatowie

W dniu 07.12.2019r., w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbył się
konkurs wokalny Małe gwiazdy. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 3a – Julita Grabowska i Tatiana Kopala.
Julita otrzymała dyplom i nagrodę za udział w konkursie, Tatiana otrzymała dyplom i nagrodę za zajęcie I miejsca.
Dziewczynki spisały się na medal. Gratulujemy! 🎼🎵👍💪


XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza

27 listopada br. wzięliśmy udział w XVIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza, który został zorganizowany w III Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie.
W kategorii klas 4 – 6 wystąpiła Natalia Trzcińska z kl. 5d, prezentując fragment „Pana Tadeusza”.
Uczennicę przygotowała p. Lilianna Furga.
W kategorii klas 7 – 8 zaprezentowali się: Jan Olczyk z kl. 8b , recytując
utwór pt. „Powrót taty” i Norbert Goszcz z kl.8b. Za ciekawą interpretację
wiersza pt. „Przyjaciele” Norbert otrzymał wyróżnienie.
Chłopców przygotowała p. Monika Grygiel.

Gratulujemy!


Nasi laureaci w konkursie „Papier w roli głównej” pt. „Rama do …”

7 listopada 2019 roku rozstrzygnięto Miejski konkurs plastyczny MCK z cyklu „Papier w roli głównej” pt. „Rama do …”
Wśród laureatów tego konkursu, znaleźli się również nasi uczniowie:
Nagroda – Blanka Gorgoń z kl. 8a
Nagroda – Marcin Swędrak z kl. 5a
Nagroda – Alicja Rydz z kl. 6b
Wyróżnienie – Maria Malarska z kl. 6b
Wyróżnienie – Kamil Maras z kl. 7c
Wyróżnienie – Weronika Wdowińska z kl. 6a
Wyróżnienie – Kacper Stasiak z kl. 5a
Uczniów przygotowała pani Teresa Leś -Klupińska


Przesłuchania do XIX Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej

11.11.2019r. W trakcie Koncertu laureatów zostały ogłoszone oficjalne wyniki XIX Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”.  Tatiana Kopala zajęła II miejsce w kategorii solistów klas I – III. Również zespół wokalny w składzie: Alicja Kwiatek, Oliwia Graczyk, Tatiana Kopala i Liwia Osicińska zajął II miejsce (kategoria zespoły).
Opiekun dziewczynek: Arkadiusz Kruk.

W sobotę 26 października odbyły się w Gigantach Mocy przesłuchania
do XIX Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowali:
– w kategorii klas I-III: Oliwia Graczyk (kl. 3c), Tatiana Kopala (kl. 3a),
Alicja Kwiatek i Liwia Osicińska (kl. 3c)
– w kategorii klas IV-VI: Jakub Wilk (kl. 5b) i Zuzanna Załęczna (kl. 5a).
Wszystkim wokalistom gratulujemy wspaniałych występów!
opiekunowie: Arkadiusz Kruk, Beata Bedlechowicz


Nasi laureaci I edycji konkursu plastycznego „Mój las”

Nasi uczniowie brali udział w I edycji konkursu plastycznego „Mój las” organizatorem konkursu o zasięgu powiatowym było Nadleśnictwo Bełchatów przy współpracy Ligi Ochrony Przyrody. Wyniki konkursu ogłoszono 17.06.2019r.

I miejsce zdobyła – Maria Malarska kl. 6a
II miejsce – Olga Grochowska kl. 6a
III miejsce – Maja Lis kl. 7c
Uczniów przygotowała Teresa Leś-Klupińska


Konkurs „Spring/Summer in proverbs” w III Liceum Ogólnokształcącym

Dnia 17 czerwca br. zostały rozdane nagrody w konkursie „Spring/Summer in proverbs” zorganizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie. Uczniowie naszej szkoły zajęli zaszczytne miejsca i zdobyli liczne nagrody: Oliwia Ostrowska – I miejsce, Katarzyna Pierszała – II miejsce, Nika Siwek, Maja Lis, Natalia Staszewska i Kinga Pijewska (praca grupowa) – III miejsce, natomiast wyróżnienia zdobyli Aleksandra Kwiecień i Blanka Gorgoń. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!


Santo Subito


Po co nam Unia Europejska


Konkurs Poezji Jacka Kaczmarskiego w SP12

Konkurs Poezji Jacka Kaczmarskiego

W dniu 29.05.2019r. W Szkole Podstawowej nr 12 odbył się II Powiatowy Konkurs Poezji Jacka Kaczmarskiego.
Składał się on z dwóch części. W pierwszej – recytatorskiej Jan Olczyk (kl.7b) zdobył II miejsce prezentując wiersz pt. „Robinson Crusoe”. W części drugiej – poezji śpiewanej Amelia Przyłucka (kl. 8a) wykonała utwór pt. „Między nami”, który ją uplasował również na II miejscu. Ponadto naszą szkołę reprezentowały również uczennice z kl. 7b: Maja Kierzyńska i Maja Klawińska. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udanych występów i trzymamy kciuki za następne. Opiekunowie: Arkadiusz Kruk, Beata Bedlechowicz, Monika Grygiel.


Tatiana wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym

18 maja 2019r. Tatianka Kopala z klasy 2a wyśpiewała wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „ROSśpiewani”
w kategorii wiekowej 7-12 lat. Konkurs odbył się w Łódzkim Domu Kultury. Tatiankę do przeglądu przygotował p. Arkadiusz Kruk. Ogromne gratulecje.


Nasz zwycięzca Małego Konkursu Recytatorskiego

17 maja 2019r odbył się Mały Konkurs Recytatorski w MCK W Bełchatowie. Antoni Wiliński – uczeń klasy 2b zdobył I miejsce
i otrzymał Złotą Maskę. Antoniego przygotowała pani Alicja Kobyłt. Gratulacje!


MÓJ ULUBIONY TEMAT

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „MÓJ ULUBIONY TEMAT” adresowanego do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Bełchatowa, organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie.

Po obejrzeniu 122 nadesłanych na konkurs prac, przyznano 9 nagród i 9
wyróżnień. Uczniowie naszej szkoły z tej puli zdobyli 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia:

W kategorii klas IV-VI/szkoły podstawowe

NAGRODY:

NIKODEM PACH kl. IV s SP nr 4

POLA KOSTUSIAK  kl. IV d SP nr 4

WYRÓŻNIENIA:

KLAUDIA LACHOWSKA kl. V b SP nr 4

ALEKSANDRA PORYZAŁA  kl. VI a SP nr 4

W kategorii klas VII,VIII SP i III klasy gimnazjalne

NAGRODA :

BLANKA GORGOŃ kl. VII a SP nr 4

WYRÓŻNIENIE :

ZUZANNA STĘPIEŃ kl. VII a SP nr 4

Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 9.05.2019r. o godz. 17:00 na dolnym foyer MCK PGE Giganty Mocy.

Uczniów przygotowały panie: Beata Bedlechowicz i Teresa Leś-Klupińska


Znaki wiosny w przyrodzie


Nasi uczniowie biorący udział w konkursie „Przyroda w sercu i w poezji”

W dniu 03.04.2019r w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbył się XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKO- PLASTYCZNY pod tytułem „Przyroda w sercu i w poezji”. Naszą szkołę reprezentowali Wiktoria Kochańska z klasy VI B, Aleksandra Jon z klasy VII A orazKrystian Trzciński z klasy VIIA. Wyróżnienie otrzymał Krystian Trzciński. Uczniów przygotowały panie Martyna Górna oraz Patrycja Kołasińska.


W niewoli nałogów

Teatry profilaktyczne działające w bełchatowskich szkołach podstawowych wzięły udział III Powiatowym Konkursie Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni i Bezpieczni” zorganizowanym 14 marca przez Szkołę Podstawową nr 12. Tematyką przedstawień były uzależnienia i zagrożenia czyhające na dzieci i młodzież. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, które współfinansowało miasto. Do przeglądu zgłosiło się siedem szkół. Zaprezentowały przedstawienia poruszające podstawowe problemy dotyczące młodych ludzi, takie jak przemoc, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, internetu czy gier.

I miejsce:
Grupa „Klasa 6b” (SP 4), tytuł przedstawienia: „W niewoli nałogów”
Uczniów przygotowały panie: Ilona Banasik i Elżbieta Hajdan


Konkurs wokalny im. Jana Brzechwy w SP8

W dniu 13.03.2019r., odbył się konkurs wokalny im. Jana Brzechwy w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Naszą „czwórkę” reprezentowali uczniowie: Ksenia Surmacka, Katarzyna Kwiecień z klasy 0a, Julita Grabowska, Tatiana Kopala z klasy 2a oraz Wojciech Mazurek z klasy 3a. W kategorii oddziałów przedszkolnych i zerówek, lll miejsce zdobyła Katarzyna Kwiecień, wyróżnienie Ksenia Surmacka, w kategorii klas 1-3, ll miejsce zdobyła Tatiana Kopala, wyróżnienie Wojciech Mazurek. Nagrodzonym uczniomserdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 👏 🎼 🎵 💪.
Uczniów przygotowały panie: Krystyna Krakowiak, Milena Maślanka oraz Marzena Osińska.


WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

Zuzia Załęczna z klasy 4a zajęła III miejsce w międzyszkolnym
profilaktycznym konkursie plastycznym „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ” zorganizowanym
przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie.
GRATULACJE! 🙂
opiekun: Beata Bedlechowicz


Tatiana Kopala na Powiatowym Festiwalu Piosenki Radosnej

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Radosnej w Szkole Podstawowej nr 12 za nami. Tatiana Kopala z klasy 2a
otrzymała dziś wyróżnienie w konkursie.
GRATULACJE dla naszej wokalistki! 🙂
opiekun: Beata Bedlechowicz


Nasza laureatka XVIII Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

W niedzielę 13 stycznia odbył się finał XVIII Regionalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Parafii pw Miłosierdzia Bożego oraz koncert laureatów. Tatiana Kopala z klasy 2a zajęła I miejsce w kategorii soliści, klasy I-III 🙂 To już kolejny sukces naszej wokalistki w tym roku! GRATULACJE :)))
opiekun Beata Bedlechowicz


Nasza laureatka konkursu „Bądź tolerancyjny”

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji już po raz piąty w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza odbył się Powiatowy Konkurs pod hasłem „Bądź tolerancyjny”.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i powiatu bełchatowskiego.
Celem konkursu było podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczącej funkcjonowania osób niepełnosprawnych, propagowanie postaw tolerancji oraz komunikacji międzyludzkiej, inspirowanie potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi
i wzbudzanie empatii.
W kategorii plastycznej uczennica naszej szkoły Klaudia Góralczyk z klasy 8b zdobyła III miejsce. Serdecznie gratulujemy!


Energia Lasu

Alicja Perka z klasy 7b zdobyła II miejsce a Kacper Dykes z klasy 7c wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym „Energia lasu”
Konkurs był otwarty dla wszystkich uczniów szkół z terenu powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego, łaskiego.
Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Bełchatów a Partnerem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie.
Uczniów przygotowała Teresa Leś-Klupińska
Rozdanie nagród odbyło się w siedzibie PGE Giganty Mocy w dniu 27.11.2018r.
W tym roku na konkurs wpłynęło 277 fotografii w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum.


Małe gwiazdy

W dniu 01.12.2018r., w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie odbył się konkurs wokalny Małe gwiazdy.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 2a – Julita Grabowska i Tatiana Kopala. Julita otrzymała dyplom i nagrodę
za udział w konkursie, Tatiana otrzymała dyplom i nagrodę za zajęcie II miejsca.
Dziewczynki spisały się na medal. Gratulujemy! 🎼 🎵 👍

„Małe gwiazdy” z naszej szkoły


Przyroda wokół nas

PROJEKT KOLOROWA LOKOMOTYWA
Uwieńczeniem projektu, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły, były konkursy fotograficzne, malarskie i z gobelinu. Konkurs miał rangę konkursu wojewódzkiego.
Maja Kudaj – III miejsce z gobelinu ekologicznego pn. „Sztuka bliska naturze”
Klaudia Książczyk – II miejsce- praca malarska pn. „Przyroda wokół nas”
Gratulujemy!


„Papier w roli głównej” – „LOTY i NIELOTY”

W miejskim konkursie plastycznym MCK z cyklu „Papier w roli głównej”
pt. „LOTY i NIELOTY”

Nagroda dla Kingi Banaszczyk z kl. 7a
Wyróżnienie dla Julity Banaszczyk z kl. 7a
Wyróżnienie dla Kacpra Dykesa z kl. 7c

Uczniów przygotowała Teresa Leś-Klupińska


Koncert laureatów XVIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej

W niedzielę 11 listopada w MCK Giganty Mocy odbył się koncert laureatów XVIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej. Reprezentowała nas Tatiana Kopala, która zajęła II miejsce w kategorii soliści kl. I-III. GRATULUJEMY:)


GRAND PRIX w POWIATOWYM KONKURSIE POEZJI PATRIOTYCZNEJ – Jan Olczyk

Gratulacje dla Janka Olczyka z klasy 7b!
5 listopada uczeń klasy VII b – Jan Olczyk zdobył GRAND PRIX w POWIATOWYM KONKURSIE POEZJI PATRIOTYCZNEJ
– „Ojczyzna wierszem malowana”.
Jan pięknie zaprezentował utwór Władysława Bełzy „W podziemiach Wawelu”, zdobywając uznanie jury.
Ucznia przygotowała pani Monika Grygiel

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Nasi Mali Artyści podczas XVIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej

W sobotę 27 października kilku małych Artystów reprezentowało naszą szkołę
podczas XVIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej.

Wystąpili:

– Tatiana Kopala (kl. 2a) z piosenką „Uwierz Polsko”,
– Jakub Wilk (kl. 4b) z piosenką „Mały Jaś z AK”,
– duet Izabela Pietrasiak i Przemysław Marczak (kl. 4d) z piosenką „Płynie
Wisła, płynie”,
– zespół 4NUTKI w składzie Amelia Bedlechowicz, Anna Janiszewska, Maria
Janiszewska i Alicja Rydz z piosenką „Dziewczyna z granatem „.

Wszystkie dzieci udowodniły na scenie kolejny raz, że mają ogromny talent
wokalny i serce do muzyki:)))
opiekun Beata Bedlechowicz


Konkurs plastyczny organizowany przez MCK-Giganty Mocy

Ksenia Surmacka z 0a zdobyła nagrodę w konkursie plastycznym organizowanym
przez MCK-Giganty Mocy. Wychowawczynią jest pani Krystyna Krakowiak.


II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Śladami prozy Stefana Żeromskiego

W II Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania Śladami prozy Stefana Żeromskiego pod hasłem
Dialogi o Ojczyźnie w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
nasz uczeń – Jan Olczyk z klasy 7b, zajął I miejsce.


Teksty piosenek organizowanym przez Fundację Młodzi Artyści

Amelia Bedlechowicz, uczennica klasy 5b, już po raz drugi otrzymała nagrodę
w Ogólnopolskim Konkursie na teksty piosenek organizowanym przez Fundację Młodzi Artyści.
Tym razem Amelia otrzymała wyróżnienie w konkursie. Oprócz tekstu Amelka napisała również muzykę do swojej kolejnej piosenki. Gratulacje:))

Info na MŁODZI ARTYŚCI.eu


„Zimowa Pomoc dla zwierząt”

„Zimowa Pomoc dla zwierząt” – powiatowy konkurs plastyczny
Uczniów do konkursu przygotowała Teresa Leś-Klupińska


„Zapobiegajmy pożarom”


„Zapobiegajmy pożarom” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – etap powiatowy
Uczniów do konkursu przygotowała Teresa Leś-Klupińska

Uczeń naszej szkoły Alan Knapik z kl.0 a zdobył I miejsce w finale Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.
Pracę konkursową uczeń wykonał pod opieką wychowawcy p.Ewy Domin. Gratulujemy


Tatiana Kopala na koncercie finałowym „Santo Subito”

Tatiana Kopala z klasy 1a zdobyła I MIEJSCE w Archidiecezjalnym Dziecięcym Festiwalu Piosenki Papieskiej
i Religijnej!
 W niedzielę 17.06.2018r. w Ogrodach Parafialnych, przy Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Bełchatowie odbył się koncert finałowy „Santo Subito”. Tatiana ponownie wykonała piosenkę pt. „Cieszmy się miłością”.
Oprócz nagrody głółwnej w swojej kategorii wiekowej, Tatiana otrzymała nagrodę specjalną od Proboszcza Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie ks. Kanonika Zbigniewa Zgody za połączenie śpiewu i pięknej gry na skrzypcach!
Gratulujemy naszej młodej Artystce i życzymy kolejnych sukcesów:)
opiekun Beata Bedlechowicz


Nasza reprezentantka w konkursie „Santo Subito”

W sobotę 2 czerwca odbyły się w Gigantach Mocy eliminacje V Archidiecezjalnego Dziecięcego Festiwalu Piosenki Papieskiej i Religijnej „Santo Subito”. Naszą szkołę reprezentowała Tatiana Kopala, która nie tylko zaśpiewała piosenkę
pt. „Dzielmy się miłością”, ale również przepięknie zagrała na skrzypcach!
Gratulacje dla naszej młodej Artystki:) opiekun:Beata Bedlechowicz


Nasi reprezentanci w XII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

W dniu 11 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie
odbył się XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI pod hasłem ” Przyroda w sercu i w poezji”. Wyróżnienie otrzymali Przemysław Borkowski z klasy 6a i Wiktoria Kochańska z klasy 5a. Uczestnicy mieli okazję poznać panią Ewę Chotomską, która osobiście wręczała nagrody i zasiadała w jury. Na koniec wspólnie z artystką śpiewaliśmy piosenki
i rozwiązywaliśmy zagadki. Wiktorię przygotowała pani Patrycja Kołasińska a Przemka pani Beata Bedlechowicz.
Gratulujemy!


Nasza laureatka Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Idiomy w J. Angielskim”

W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym ,,Idiomy w Języku Angielskim”
uczennica klasy 7b Katarzyna Pierszała zajęła II miejsce.
Kasię przygotowała pani Agata Wojciechowska. Gratulujemy!


lll Powiatowy Konkurs Recytatorski „Zielono mi” w SP12

9 maja 2018 r. w SP 12 odbył się lll Powiatowy Konkurs
Recytatorski „Zielono mi”,
,,Ćwierkają wróbelki”. Wyróżnienie zdobyli: Laura Buresz z klasy 2a i Julia Stojek z 3b. 3 miejsce zajął Antoni Wiliński z klasy 1b.
Serdecznie gratulujemy.


X Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego w SZSO nr 2

W X Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji ks. Jana Twardowskiego uczeń klasy 6b Jan Olczyk zajął III miejsce. Janka przygotowała pani Monika Grygiel.


Miejski Konkurs Recytatorski „Świerszczykowe wiersze”

Blanka Perkowska Maja Lis z klas 0″a” i 0″b” reprezentowały naszą szkołę
w Miejskim Konkursie Recytatorskim „ŚWIERSZCZYKOWE WIERSZE”.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały wyróżnione i nagrodzone. Dzieci przygotowały panie Ewa Domin i Teresa Kowalska


XXIV Mały Konkurs Recytatorski

13.04.2018r. w MCK odbył się XXIV Mały Konkurs Recytatorski.
W kategorii klas IV- VI miejsce II zdobył Jan Olczyk – uczeń klasy 6b. Chłopca przygotowała pani Monika Grygiel.
W kategorii klas I-III miejsce III zajął Antoni Wiliński z klasy 1b, Laura Buresz  z klasy 2a zdobyła wyróżnienie. Wychowawczyniami są panie Alicja Kobyłt i Marzena Osińska.

 


„Mój pupil” – klasy 4-7

Emilia Pyjor uczennica kl. VII a zdobyła wyróżnienie w konkursie
plastycznym „Mój pupil” organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w
Bełchatowie.Na wystawie pokonkursowej w MCK wystawiono 20 prac uczniów
klas 4-7, SP nr 4 – są to uczniowie Teresy Leś-Klupińskiej.


Konkurs plastyczny MCK – „Mój pupil”

Weronika Zajączkowska zdobyła główną nagrodę, a Anna Kaczorowska wyróżnienie
w konkursie plastycznym „Mój pupil” organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie.
Dziewczynki są uczennicami klasy 1A. Wychowawczynią jest pani Milena Maślanka.


II Powiatowy Konkurs Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni i bezpieczni”

5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie odbył się II Powiatowy Konkurs Spektakli Profilaktycznych „Rozsądni i bezpieczni”, w którym Mali Artyści z naszej szkoły otrzymali wyróżnienie! Reprezentowały nas dziewczynki
z klasy 3a i 4b. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że scenariusz do przedstawienia napisała
uczennica klasy 3a Klaudia Michalska.
Dzieci do konkursu przygotowała p. Patrycja Kołasińska i Beata Bedlechowicz.


Miejski Konkurs wokalny im. Jana Brzechwy w SP nr 8


7 marca odbył się Miejski Konkurs wokalny im. Jana Brzechwy w Szkole Podstawowej nr 8.  
Tatiana Kopala z klasy 1A zajęła 1 miejsce.  Wychowawczynią jest pani Milena Maślanka.
Jakub Wilk z klasy 3B zdobył wyróżnienie.  Wychowawczynią jest pani Krystyna Krakowiak.

Serdecznie gratulujemy!