Aktywne przerwy

Z inicjatywy nauczyciela biblioteki szkolnej oraz we współpracy z nauczycielami świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie zorganizowano aktywne przerwy.  Aktywne przerwy to działanie podjęte z uwagi na sytuację z jaką przyszło się zmierzyć młodemu pokoleniu,  brak ruchu, siedzenie przed monitorami komputerów podczas zdalnego nauczania.  W ostatnim czasie nauczyciele naszej szkoły duży nacisk kładą na kulturę fizyczną, a co za tym idzie zdrowie psychiczne i jak mówi stare przysłowie „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.

Ruch jest potrzebny, aby nasz organizm utrzymać w dobrym zdrowiu. Sprawia, że jesteśmy silniejsi oraz bardziej wytrzymali na zmęczenie. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ nie tylko na nasze ciało,  poprawia ona także samopoczucie i zapewnia dobry nastrój. Pozwala też na zachowanie odpowiedniej wagi ciała.

W naszej szkole każda przerwa śródlekcyjna to zabawy ruchowe na korytarzu szkoły oraz w sali gimnastycznej. W ruch poszły skakanki, zapomniana przez dzieci guma, w którą skakali ich rodzice oraz gra w klasy. Dużo radości sprawia uczniom także gra w piłkę w dwa ognie.

Kolejnym działaniem w ramach aktywnych przerw są zajęcia plastyczne organizowane przez nauczyciela biblioteki oraz nauczycieli świetlicy. Ostatnią aktywnością artystyczną były wykonane przez uczniów serduszka walentynkowe metodą Iris folding.


Koordynatorzy aktywnych przerw:

p. Maria Pierszała

p. Katarzyna Sobczyk

p. Teresa Kowalska

p. Joanna Giełzak