. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STRONA GŁÓWNA
  • W Konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas 0-8, w trzech kategoriach:
    klasy 0-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

  • Konkurs obejmuje czytelnictwo książek wśród uczniów w ciągu roku szkolnego 2023/2024, czyli od 1 września 2023 do 10 czerwca 2024.

  • Podstawą do oceny czytelnictwa są statystyki komputerowe książek wypożyczanych do domu.

  • Laureatom zostaną wręczone dyplomy
    i nagrody po zakończeniu Konkursu w czerwcu 2024 r.

ulotka_v_2_02

WIĘCEJ INFORMACJI…


WIĘCEJ INFORMACJI…


WIĘCEJ INFORMACJI…