KONKURSY SZKOLNE

ROK SZKOLNY 2017/2018


Szkolny konkurs wiedzy

o Stefanie Żeromskim
W związku z obchodami rocznicy urodzin patrona szkoły, zapraszamy uczniów klas 4-7  do udziały w konkursie wiedzy o Stefanie Żeromskim.

                  

        Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Patronie naszej szkoły, przybliżenie sylwetki wybitnego pisarza, uczczenie jego pamięci.

 

        Konkurs odbędzie się w formie testu pisemnego, zawierającego pytania otwarte i zamknięte, dotyczące życia i twórczości pisarza.

 

TERMIN : 27.10.2017r.

GODZINA: 9.50

SALA: nr 8

 

Organizatorzy: p.Monika Grygiel, p. Maria Pierszała,

p. Katarzyna Zawadzka

Zapisy u organizatorów do 20.10.2017r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 
 

ROK SZKOLNY 2016/2017Rozstrzygnięcie konkursu „Superświetliczak”

 

1)   Kamil Maras

2) Nela Kulda

3) Przemysław Marczak

Wyróżnienia:

- Patrycja Idzińska

- Weronika Baraniecka

- Maja Kucner

-Julia Skalska

 

GRATULUJEMY LAUREATOM I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU.

 


 

REGULAMIN KONKURSU

 

„Polska moja Ojczyzna”

Cel:   wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji i wiedzy
na temat własnej  Ojczyzny,
-  wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych
i dumy narodowej.

 

Termin: od 10 do 26 kwietnia 2017 roku.

 

Konkurs jest skierowany do dzieci 0-VI

 Temat: „Polska moja Ojczyzna”  uczestnicy konkursu mają za zadanie ukazanie piękna polskich krajobrazów. Wskazane będzie umieszczenie na pracy symbolu narodowego.

Technika: Dzieci mają za zadanie przygotować pracę plastyczną wykonaną farbą, pastelą lub wycinanką.

Format: praca plastyczna ma być wykonana

w formacie A3

 

ORGANIZATOR Maria Pierszała 
Konkurs plastyczny „Jestem małym Europejczykiem” dla klas I – III
CELE KONKURSU:

  zapoznanie dzieci z tematyką Unii Europejskiej;

  rozwijanie wiadomości o krajach Unii Europejskiej;

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości;

- wspieranie twórczości dzieci.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

Koordynator konkursu – Agnieszka Gabrych.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce jak w nazwie konkursu;w formacie A4 lub A3, forma płaska, technika dowolna.

4.  Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci.

5. Praca musi być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz klasa.

6. Prace należy dostarczyć do dnia 28 kwietnia do p. Agnieszki Gabrych s. 30.

7. Ogłoszenie wyników 20 maja 2017r.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i szkolnej tablicy ogłoszeń.

9. Kryteria oceniania:

  zgodność z tematem

  pomysłowość

  estetyka pracy

10.  Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.
Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
dla klas IV – VI


Cele konkursu:

 

1. Popularyzacja wiedzy na temat historii i współczesności  Unii Europejskiej.

2. Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw proeuropejskich uczniów.

3. Umożliwienie uczniom konfrontacji własnej wiedzy z rówieśnikami.

 

Tematyka konkursu:

 

Tematyka konkursu dotyczy ogólnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, symbolach i instytucjach Unii, zakresie jej działania.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

 

1.  Konkurs odbędzie się 09.05.2017 r. (wtorek) s.18 godzina 9.50 – 10.35.

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się uczniów do 21.04.2017 do p. Agnieszki Gabrych.

3.  Konkurs przeprowadzany jest formie jednoetapowej.

4.  Dla wszystkich uczestników konkursu przewidywany jest test, w którym zawarte będą odpowiedzi do wyboru A,B,C oraz wypełnianie luk.

5.  Test będzie zawierał około 30/40 pytań.

6.  Czas trwania konkursu 45 minut.

7.  Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która zdobędzie największą ilość punktów w kategorii klas IV, V, VI.

8.  Wyniki konkursu ogłoszone będą na tablicy ogłoszeń do 19.05.2017 r.

 

Koordynatorzy – p. Agnieszka Gabrych
i p. Katarzyna ZawadzkaRegulamin konkursu rodzinnego

 „MOJA CZWÓRKA”

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie

koordynatorzy -  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

2. Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

- wykorzystanie odpadów i surowców naturalnych jako materiału do działań artystycznych,

- uświadomienie uczestnikom znaczenia segregacji i dbałości o czystość najbliższego otoczenia,

- promowanie twórczości dziecięcej.

3. Konkurs trwa od 15.02.2017r. - 31.03.2017r.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI i ich rodziny.

5. Zadaniem drużyny jest wykonanie modelu budynku naszej szkoły „widzianego oczami drużyny”. Podczas pracy należy wykorzystać dowolne surowce naturalne (np. drewno, suszone rośliny, produkty spożywcze pochodzenia roślinnego) i/lub surowce wtórne (np. karton, makulatura, szkło, nakrętki, kapsle).

6. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:

* p. Monika Grygiel -  sala 24

* p. Martyna  Pacholczyk -  sala 8

7. Kryteria oceny prac:

* zgodność z tematem,

* estetyka pracy,

* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.

8. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

 
Wyniki Szkolnego Konkursu na laurkę
pt. „Podaruj uśmiech babci i dziadkowi”

Klasy  0 - 3 

I miejsce ex aequo

Aleksandra Łaguniak   kl.  II c,  Maja Kucner  kl. I a, Marcel Rogala kl.  II d

II miejsce

Przemysław Marczak kl. II d

III miejsce

Wiktoria Bujacz  kl. II c

Wyróżnienie:

Piotr i Jakub Kilańczyk 0b i III b

Klasy 4-6

I miejsce

Kamila Jakubczyk VI b

II miejsce

Katarzyna Pierszała VI b

 

 

 


 

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

„ZIMA W OBIEKTYWIE”

Konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”, organizowany przez świetlicę szkolną, przypomni nam najpiękniejsze zimowe krajobrazy:

Przykładowa tematyka:

Krajobraz (lasy, łąki, pola, góry itp.), zwierzęta na tle zimowym (ptaki, zwierzęta leśne, domowe itp.), zimowe scenerie/zdjęcia dalekich planów, wioski, miasta, zimowe zabawy na śniegu itp.

UWAGA!!!!! NIE PRZYNOSIMY ZDJĘĆ PRYWATNYCH, NA KTÓRYCH WIDNIEJE UCZESTNIK KONKURSU BĄDŹ JEGO RODZINA!!!!!!

Cele konkursu:

- stworzenie galerii najpiękniejszych zimowych zdjęć,

- rozwijanie zdolności fotograficznych u dzieci,

- dostrzeganie piękna przyrody,

- rozwijanie zainteresowań fotograficznych.

Zasady uczestnictwa:

- uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas 0- 6 SP4 w Bełchatowie.

- jeden uczestnik może dostarczyć najwyżej dwa zdjęcia.

- zdjęcia będą przyjmowane wyłącznie w formacie A5 lub A4 (wydrukowane bądź wywołane).

- zdjęcia nie muszą być tegoroczne.

- przygotowane prace muszą zawierać dane Autora( na odwrocie bądź dołączonej kartce) : imię, nazwisko, klasa, temat/ tytuł zdjęcia.

- zdjęcia proszę dostarczyć do 9 marca 2017r. do świetlicy szkolnej.

-prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne  z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r. Dz.U.Nr 133, poz. 833 z póź. zm. oraz wszelkiego typu publikacji).

Emilia Ciołek, Anetta Pabich, Aneta Gudajczyk- koordynatorzy konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”.

 

Celem szkolnego konkursu jest:

Podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w Internecie oraz zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-VI.

 

Kategorie:

·        praca plastyczna – plakat (format A4 lub A3); technika prac dowolna,

·        grafika komputerowa (w programie Paint –wydrukowana, formatu A4),

·        prezentacja multimedialna (min. 10 slajdów),

·        animacja w programie Pivot Animator (min. 30 klatek).

 

Tematyka prac:

·        bezpieczny Internet (ostrzeżenia, zagrożenia i/lub zalety sieci),

·        mój komputerowy świat (ciekawy, kolorowy, ale czy bezpieczny?),

·        kodeks bezpiecznego poruszania się po Internecie,

·        „wyloguj się do życia” – praca zachęcająca do innych niż komputer form spędzania wolnego czasu.

 

Termin dostarczania prac 3 lutego 2017 r.

Prace plastyczne, grafiki komputerowe (podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą) należy składać do wychowawców świetlicy szkolnej.

Prezentacje multimedialne oraz animacje w formie elektronicznej do pana Zbigniewa Zawodzińskiego (s. 28).

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród na apelu poświęconym „Bezpieczeństwu w Internecie”.

 

                                                                                                  Organizatorzy:

Anetta Pabich, Emilia Ciołek, Aneta Gudajczyk i Zbigniew Zawodziński

Nasz adres:

ul. Lipowa 11, 
97-400 Bełchatów
Kontakt z nami:
tel. 44 632 22 18   fax 44 632 20 34
e-mail sp4b@interia.pl
Godziny  pracy sekretariatu: 
pn - pt: 7:30 - 15:30

 


Nasza szkoła jest zawsze na medal!