SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

LAUDATO SI'

 


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie wzięła udział w ogólnopolskim konkursie grantowym organizowanym przez CARITAS na lokalne inicjatywy ekologiczne i znalazła się w gronie sześciu zespołów w Polsce, pozyskując, jako jedyna w Archidiecezji Łódzkiej grant w kwocie 20 000 zł na realizację eko-projektu - Modelowego Ośrodka Ekologii Integralnej pn. ZIELONA TRANSFORMACJA .

Projekt Caritas Laudato si’ jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka do troski
o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia, przekładając społeczną naukę Kościoła w zakresie ekologii integralnej na konkretne, praktyczne działania oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości.

Swoje przemyślenia Papież Franciszek zawarł w wydanej w czerwcu 2015 r. encyklice Laudato si’, mocno akcentując potrzebę proekologicznego działania i pilnie wzywając "każdego człowieka żyjącego na tej planecie do rozpoczęcia dialogu i do transformacji naszych serc i społeczności, aby powstrzymać ocieplanie się planety oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w celu zwalczenia kryzysu klimatycznego”.

 Odpowiadając na ekologiczny apel Papieża Franciszka, nasza szkoła w te działania postanowiła się wpisać, podejmując wyzwanie i jednocześnie promując encyklikę Laudato si’.

Poprzez działania projektowe, wypracujemy dobre praktyki, które każdy będzie mógł wdrożyć
w codzienność, zmieniając swoje przyzwyczajenia w różnych aspektach, np. poprzez ograniczenie marnowania żywności, zużycia wody czy energii elektrycznej.


Projekt pn. ZIELONA TRANSFORMACJA to szansa na zmianę postaw i nawyków w zakresie ochrony środowiska.


 

Inauguracja

Modelowego Ośrodka Ekologii Integralnej 

pn. ZIELONA TRANSFORMACJA

 Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku