Archiwum

24.02.2016

UWAGA KONKURS!


 
Regulamin konkursu
 „SYMBOLE WIELKANOCNE Z SUROWCÓW WTÓRNYCH”
 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
koordynatorzy -  Martyna Pacholczyk, Monika Grygiel, Maria Pierszała
2. Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki świąt,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
- promowanie twórczości dziecięcej.
3. Konkurs trwa od 09.02.2016r. - 16.03.2016r.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0 – VI.
5. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
6. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:
* p. Martyna  Pacholczyk -  sala 27,
* p. Monika Grygiel -  sala 24,
* p. Maria Pierszała-  biblioteka.
7. Kryteria oceny prac:
* zgodność z tematem,
* estetyka pracy,
* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.
8. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
 

Nasz adres:

ul. Lipowa 11, 
97-400 Bełchatów
Kontakt z nami:
tel. 44 632 22 18   fax 44 632 20 34
e-mail sp4b@interia.pl
Godziny  pracy sekretariatu: 
pn, śr - pt: 7:30 - 15:30; 
wt: 9.00 - 17.00


Nasza szkoła jest zawsze na medal!