Biblioteka - konkursy

Nastąpiło rozstrzygnięcie trwających od września do czerwca dwóch konkursów bibliotecznych:

„Moliki książkowe”

 

Klasy I-III

 

I miejsce     Weronika Zajączkowska kl. 2 a – 41 książek

 

II miejsce   Zuzanna Mazurkiewicz kl. 1 a – 30 książek

Igor Woźniak kl. 2 a – 28 książek

Lena Mularczyk kl. 2 b – 21 książek

 

III miejsce Anna Kaczorowska kl. 2 a 17 książek

Dominik Mazurkiewicz kl. 2 a – 16 książek

Zuzanna Pęciak kl. 2 b – 16 książek

 

Klasy IV - VIII

 

Katarzyna Pierszała kl. 8 b - 12 książek

Stępień Tobiasz kl. 6 b – 10 książek

Mielczarek Jakub kl. 6 b – 10 książek

 

 

„Mój lekturnik”

 

nagrodę otrzymuje Weronika Zajączkowska z kl. 2 a

 

 

Gratuluję i zachęcam do czytania nauczyciel bibliotekarz M. Pierszała

 

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."


Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK w bibliotece szkolnej zorganizowano wiele atrakcji czytelniczych i konkursów. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie czytali wybrane książki, do których tworzyli ilustracje. 

W konkursie pod hasłem: Frazeologię należy znać uczestniczyło 28 uczniów, którzy zostali nagrodzeni pozytywną oceną 
z języka polskiego oraz otrzymali drobne upominki.

Kolejnym konkursem było wykonanie zakładki do książki.
Jury w składzie: p. Katarzyna Sobczyk, p. Aneta Gudajczyk i p. I. Dolata,
p.J. Jędrzejczyk nagrodziło:
I – miejsce Zuzanna Jadwiszczak kl. II c
II - miejsce Anna Manthei kl. IV b
III – miejsce Nela Kulda kl. V c

Za plakat promujący czytelnictwo nagrodę otrzymała Wiktoria Stawiarska 
z kl. IV b

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursach gratulujemy.

"Tydzień Bibliotek" w naszej szkole

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH:


1. Wykonanie plakatu promującego bibliotekę i czytanie


2. Wykonanie zakładki do książki.
Prace plastyczne przynosimy do biblioteki szkolnej do 15 maja 2019 r.
Najciekawsze i estetycznie wykonane prace będą nagrodzone!


3. Frazeologię należy znać - konkurs ze znajomości frazeologizmów, w którym każdy uczeń
z klas V-VIII może wziąć udział od dnia 8 maja do 15 maja 2019 r.  W bibliotece znajdują się kartki z frazeologizmami. Zadanie polega na losowaniu i objaśnieniu znaczenia frazeologizmów. Za poprawne wykonanie zadania będą nagrody!


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

„SPOTKANIA Z POEZJĄ”

 

I. ORGANIZATORZY

– Monika Grygiel i Maria Pierszała

II. TEMATYKA KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje wiersze patriotyczne oraz opiewające piękno naszej ojczyzny – Polskę.

III. CELE KONKURSU

1. Popularyzowanie utworów o tematyce patriotycznej, historycznej.

2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci, umożliwienie uczestnikom

występu przed publicznością i prezentacji własnych umiejętności.

3. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

4. Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

5. Propagowanie wartości narodowych, rodzinnych i społecznych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.

Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden, wybrany przez siebie wiersz o tematyce

patriotycznej lub opiewający piękno naszej ojczyzny.

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 3 minut.

2. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas:

– Klasa 4-6

– Klasa 7 -8

3. Zgłoszenia przyjmują organizatorzy konkursu p. Monika Grygiel i p. Maria Pierszała

Na zgłoszenia czekamy do dnia 30.04.2019 r.

V. TERMIN KONKURSU

Konkurs odbędzie się 8 maja 2019 r. o godz. 1200 w bibliotece szkolnej

VI. PROCEDURY OCENY WYKONAŃ RECYTATORSKICH

1. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów, a oceniane będą następujące elementy:

– dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu,

– sposób interpretacji recytowanego wiersza,

– ogólne wrażenie artystyczne,

– pamięciowe opanowanie tekstu.

2. Jury wyłoni zwycięzców (I, II i III miejsce).

3. Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach wiekowych

zostaną przyznane nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy.

4. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianom.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza dla uczniów klas 0- VII Szkoły Podstawowej nr 4 
Konkurs pt. „Mój lekturnik” 

Cele konkursu: 

• propagowanie czytelnictwa książek,
• pobudzanie ciekawości przeżywania przygód opisywanych 
w książkach,

• pogłębianie swojej wiedzy poprzez czytanie książek,
• kształtowanie aktywnego, twórczego młodego człowieka, rozwijanie zdolności manualnych.

Warunki konkursu:

• uczeń zakłada zeszyt, w którym dowolną techniką plastyczną będzie mógł przedstawić ciekawą historyjkę z przeczytanej książki.

• podstawą do oceny będzie rysunek, który ma przedstawić dowolnie wybrany fragment książki lub w klasach starszych napisanie kilku zdań na temat książki.

• przy każdej pracy należy podać tytuł i autora książki, oraz zatytułować swój rysunek.

• w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas 0 - VII,
• konkurs obejmuje czytelnictwo książek w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2017/2018,

• Laureatom zostaną wręczone dyplomy po zakończeniu konkursu (czerwiec 2018 r.).

Biblioteka ogłasza dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
Międzyklasowy Konkurs Czytelniczy „Moliki Książkowe” 

Cele konkursu: 

• propagowanie czytelnictwa książek,
• pobudzanie ciekawości przeżywania przygód opisywanych 
w książkach,
• pogłębianie swojej wiedzy poprzez czytanie książek,
• wyrabianie umiejętności pracy dla sukcesu grupy w której się współistnieje.


Warunki konkursu:

• w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas 0-VII,
• konkurs obejmuje czytelnictwo książek każdej klasy w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2017/2018,

• po pierwszym półroczu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeniowej i w bibliotece, informacje o strukturze czytelnictwa poszczególnych klas w pierwszym semestrze,

• podstawą do oceny czytelnictwa są statystyki komputerowe książek wypożyczanych do domu. 

• Laureatom zostaną wręczone dyplomy po zakończeniu konkursu (czerwiec 2018 r.).

 


ARCHIWUM KONKURSÓW

W szkolnym konkursie na wiersz o bibliotece nagrodzeni zostali:

I miejsce Marta Zajączkowska kl. 4 a
II miejsce Paweł Bogusławski kl. 6 b


W bibliotece

W naszej bibliotece stoją książki na półkach
W jednej baśni tupie jeż
Z innej kuka kukułka
W słowniku trudne są wyrazy
W kucharskiej pyszne zrazy
Nasza biblioteka to nie jeden pokój
Tam zawsze panuje cisza i spokój
To nie jedna książka
Jest ich tu tysiące!
Z każdej bajeczki wypływa morał
Z każdego wierszyka wygląda słońce.
Jeśli czegoś nie wiesz
Czegoś się boisz
W bibliotece swą ciekawość zawsze zaspokoisz.

Marta Zajączkowska kl. 4 a


Biblioteka

Biblioteka w szkole się otwiera
I już radość mnie rozpiera
W bibliotece jest cicho i spokojnie
Każdy się tu zachowuje dostojnie
W bibliotece można usiąść i odpocząć
Bo tu nawet małe dzieci nie chichoczą
Siedzą i czytają spokojnie
Trenując swoje umysły oporne.

Paweł Bogusławski kl. 6 bPlakat - BIBLIOTEKA

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.W szkolnym konkursie na plakat o bibliotece nagrodzono:

I miejsce - Kamil Jaśkiewicz klasa 3 b

I miejsce - Kamila Góralczyk klasa 1 b

II miejsce - Katarzyna Cichecka klasa 2 b

II miejsce - Marta Zajączkowska klasa 4 a

III miejsce - Karolina Ociepa klasa 1 a

 

                  

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

Julita Plucińska klasa 3 b

Katarzyna Marczak klasa 3 a

Julia Dobrowolska klasa 3 a

Lena Sidorczyk klasa 2 a

Adrian Winkler klasa 2 a

 
ARCHIWUM 2010/2011Laureaci konkursu  „Wiersz o bibliotece”:

 

 

 

I miejsce - Jakub Gągorowski, kl. 5b

 

II miejsce - Angelika Grzelak, kl. 3a

 

                   Paweł Bogusławski, kl. 5b

 

wyróżnienie przyznano zespołowi z klasy 5b: Mateusz Wosik, Filip Sołdon, Patryk Radzik, Piotr Ociepa

 

 

 

 

Laureaci konkursu plastycznego: „Moja biblioteka”

 

 

 

I miejsce – Klaudia Góralczyk, kl. 0b

 

II miejsce -  Kamil Jaśkiewicz kl. 2b

 

III miejsce -  Jagoda Bieńkowska kl. 4bAdres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00