SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Z życia szkoły

Szanowni Państwo,
W terminie od 1 do 15 września 2020 r. w budynku Urzędu Miasta na parterze,
ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie, będą przyjmowane wnioski dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium socjalne.

Dokumenty dotyczące stypendium – do pobrania: WNIOSEK oraz KLAUZULA INFORMACYJNA
Do dokumentów, należy również dołączyć zaświadczenie o dochodach za sierpień 2020 r. (kserokopie).
Rozstrzygnięty został szkolny konkurs promujący czytelnictwo i praktyczne wykorzystanie umiejętności informatycznych pn. „Żywa okładka”. 

"Moje impresje"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy prac plastycznych
autorstwa Aleksandry Jon uczennicy klasy 8 a.


Gratulacje dla naszej artystki.ŚWIĘTO RODZINY - klasa 2a


Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2020/2021U W A G A !

Szanowni Rodzice,
Rozliczanie wydatków związanych z przyznanym stypendium szkolnym odbędzie się  w Urzędzie Miasta Bełchatowa (hol na parterze) w poniższych terminach:

- 27, 28, 29 maja 2020 r.

- 3, 4, 5 czerwca 2020 r.

- 8, 9, 10 czerwca 2020 r.

- 17, 18, 19 czerwca 2020 r.

- 24, 25, 26 czerwca 2020 r.

- 29, 30 czerwca 2020 r.

wyłącznie w godzinach od 9.00 do 13.00.

Proszę pamiętać o dołączaniu do faktur numeru konta, na które przekazane zostaną rozliczone środki.