SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Z życia szkoły
W naszej szkole w godz. 6:30 -16:30 funkcjonować będzie świetlica 
dla uczniow klas 1-3, których Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki swojemu dziecku. Proszę więc Rodziców o przekazanie informacji do wychowawców
o obecności dziecka w świetlicy poprzez e-dziennik lub email szkoły

sp4@belchatow.pl
Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo w objęciu opieką mają dzieci rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią Covid- 19.Głównym kanałem komunikacji podczas zadalnego naucznia
jest aplikacja Microsoft 365 Teams


Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w czasie epidemii zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz z aktualnymi przepisami prawa
od 1 września 2020r.

Szanowni Państwo,

Dobrowolnych wpłat na rzecz dzieci można dokonywać 
bezpośrednio na konto Rady Rodziców

szczegóły...


 


kliknij, aby powiększyć

Kod identyfikujący szkołę konieczny do wpisania przy zakupie książek, w celu naliczania rabatów dla biblioteki: Ł.BEŁ.BEŁCH.S4
Korzystając z wirtualnego kiermaszu w przypadku wielu książek, poza opisami,
można zapoznać się także z obszernymi ich fragmentami (Zobacz fragment książki) oraz filmami na ich temat (Zobacz film o książce).

ZACHĘCAM DO SKORZYSTANIA
Adres strony internetowej: https://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/
Link do katalogu: http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.htm


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO

„Dlaczego warto czytać?”