SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Strona główna

 


W ramach działań prowadzonych przez bełchatowską policję
"Do szkoły wracamy o swoje bezpieczeństwo dbamy" 
przeprowadzono spotkania profilaktyczne w klasach I,II,III. W trakcie spotkań wręczono elementy odblaskowe zakupione przez Miasto Bełchatów.

Przydział szatni oraz harmonogram wejść do szkoły
dla klas 0-VIII od 01.09.2021r.Szanowni Rodzice!

Podręczniki i ćwiczeniówki w roku szkolnym 2021/2022
dla uczniów klas I-VIII zapewnia szkoła.

 

Rodzice kupują tylko podręczniki i ćwiczeniówki
do religii zgodnie
wykazem na rok szkolny 2021/2022


 


 Szanowni rodzice!

W dniach 1-15 września 2021 r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (hol na parterze) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są zamieszkali na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

· uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

· wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje osobie pochodzącej z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu netto na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł (informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).


 
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym.