Z życia szkoły

 "uDOSTĘPniacze"

Dnia 07.09.2019 r. uczniowie naszej szkoły w składzie: Hubert Różycki, Dawid Pisera, Beata Bartos, Maja Klawińska, Kinga Moskot, Iza Michalska dumnie uczestniczyli we mszy św. upamiętniającej
80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Opiekunami były P. Aneta Gudajczyk i P. Agata Kostrzewa

6 września uczniowie klas 4-8 wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie. Spośród ośmiu nowel zaproponowanych przez Parę Prezydencką wybraliśmy cztery: Dobrą panią Elizy Orzeszkowej,
Dym Marii Konopnickiej, Katarynkę Bolesława Prusa, Sachem Henryka Sienkiewicza.
Każde ze spotkań odbyło się w scenerii nawiązującej do treści utworu. 8c gościła na herbatce
w salonie pani Eweliny Krzyckiej, 7b na widowisku cyrkowym z udziałem groźnego sachema,
na 5s uważnie patrzył sam Bolesław Prus, a 5d odwiedziła zadymiony świat Marcysia i jego mamy oraz namalowała go węglem. Wspólną lekturę otwierali goście honorowi. Byli to: pani Edyta Jasińska, pani Iwona Kalińska, pani Iwona Bartos, pani Maria Pierszała.
Mistrzowskie czytanie Dorosłych stało się wzorem dla uczniów. To były niezapomniane chwile.
Uczniów przygotowała pani Lilianna Furga.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
KLASY 4-8 KLASY 0-3