SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Z życia szkoły

Rekrutacja 2020/2021 do szkół

S
ZANOWNI RODZICE!

W zwią
zku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że od 25 marca 2020r. do 10.04.2020r. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że ww. okresie w tych dniach odbywać się będzie
kształcenie na odległość.

,,Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.
Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie”.

Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – minister Dariusz Piontkowski  
Szanowni Państwo,
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole, na stronie internetowej naszej placówki uruchomimy zakładkę
„Uczymy się w domu”.
Pomoże ona w sprawniejszej i efektywniejszej komunikacji.

Przypominamy również o pakiecie materiałów przeznaczonych dla uczniów klas 8, które przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Codziennie o godzinie 9.00 będą udostępniane nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego. O godzinie 15:00 będzie można sprawdzić swoje testy z gotowych rozwiązań! Zapraszamy na stronę http://www.cke.gov.pl.

Chcemy nadmienić, iż komunikaty dotyczące bieżącej sytuacji będą przekazywane Rodzicom za pośrednictwem strony internetowej, E-dziennika oraz facebooka.
Dzień Otwarty Szkoły 2020 - fotorelacjaW roku szkolnym 2019/2020 dzięki przystąpieniu do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, otrzymaliśmy dotację na zakup książek.  Do biblioteki trafiło 941 nowych pozycji książkowych w tym zostały zakupione lektury z nowej podstawy programowej.

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie
z Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej na rok 2019,
na wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 68 821,00 zł