SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie